tam quoc

 

Asus Strix Z270E Gaming "thăng hoa" cùng Intel Kaby Lake

Đăng lúc: Thứ tư - 03/05/2017 02:49 - Người đăng bài viết: admin
 

Strix Z270E Gaming là bo mạch chủ không tinh giản, đáp ứng nhu cầu 'gắn đủ thứ' trên máy tính chạy bộ xử lý Intel Kaby Lake của game thủ giàu kinh nghiệm, đồng thời còn là nền tảng đồ họa tích hợp mạnh mẽ giúp người dùng chẳng cần mua thêm card đồ họa phổ thông.

  • 8 ?i?u c?n bi?t v? CPU Intel Kaby Lake
  • Asus ROG G701VI: laptop m?nh cho game th?, giá ngang Honda SH
  • Asus Maximus IX Code: t?ng t?c Kaby Lake, giá t?t có giáp ROG Armor
  • Mu?n CPU Ryzen m?nh, ng??i dùng ph?i c?p nh?t BIOS bo m?ch ch?
Asus Strix Z270E Gaming "th?ng hoa" cùng Intel Kaby Lake 1

??n gi?n, r?ng rãi

Là bo m?ch ch? ??u tiên trong dòng s?n ph?m ROG Strix chipset Intel Z270 ch?y b? x? lý Kaby Lake , Asus Strix Z270E Gaming có kích th??c chu?n ATX nên s? h?u không gian r?ng rãi phân b? các giao ti?p, có th? c?m cùng lúc 3 card ?? h?a chuyên game c? l?n, tho?i mái g?n kèm các gi?i pháp t?n nhi?t ch?t l?ng ho?c t?n nhi?t khí ?? s? cho h? th?ng máy tính. 

Không nh? nhi?u bo m?ch ch? ??i tr??c ch? h? tr? ch? ?? ?? h?a Multi-GPU c?a NVIDIA ho?c AMD , Z270E Gaming h? tr? c? SLI (2-way) l?n CrossFireX (3-way) giúp ng??i dùng d? dàng l?a ch?n và s? d?ng nhi?u lo?i card ?? h?a r?i phù h?p túi ti?n.

Thêm vào ?ó, Asus còn t?ng kèm c?u n?i SLI HB Bridge ?? s? d?ng cho card ?? h?a NVIDIA và trang b? công ngh? SafeSlot giúp h?n ch? cong/gãy chân c?m và g?n ch?t các card ?? h?a vào 2 giao ti?p PCIe x16 nh?m ??m b?o ch? ?? Multi-GPU ho?t ??ng ?n ??nh.

V?i t?ng c?ng 6 ??u c?p ngu?n cho qu?t t?n nhi?t trên kh?p b?ng m?ch, Z270E Gaming ?? s?c t?n khí dù ng??i dùng g?n nhi?u linh ki?n trên bo m?ch ch?. M?t khác, công ngh? Fan Xpert 4 s? t? ??ng nh?n di?n và ?i?u ch?nh t?c ?? các qu?t nh?m làm gi?m ti?ng ?n khi máy tính ?ang ho?t ??ng.

Nh?ng ??c tr?ng tiêu bi?u

Trang b? chipset Intel Z270 , Z270E Gaming s? d?ng socket LGA-1151 h? tr? c? Kaby Lake l?n Skylake. Tuy nhiên, s? khác bi?t v? CPU d?n ??n s? khác bi?t v? v?n ?? ch?y h? ?i?u hành Windows nào. C? th?, trên Z270E Gaming, Kaby Lake ch? h? tr? ch?y Windows 10 trong khi Skylake v?n h? tr? ???c các h? ?i?u hành Windows 8.1 b?n 64-bit và Windows 7 b?n 32/64-bit.

Bên c?nh ki?u thi?t k? ?i?n ngu?n k? thu?t s? Digi+ VRM 8+2+1 phase, Z270E Gaming có thêm ??u ngu?n ph? dùng trong tr??ng h?p ng??i dùng mu?n c?p thêm ?i?n cho CPU. Kèm vi?c s? d?ng ph?n m?m ?i kèm trên Windows, ng??i dùng không ch? ?i?u ch?nh ???c ?i?n áp mà còn có th? th? ki?m soát tr? kháng c?a Z270E Gaming. Hi?n nhiên, ?ây là tính n?ng m? r?ng mà Asus dành ?? ?áp ?ng nhu c?u ép xung t?ng c??ng hi?u n?ng cho game th?.

V? b? nh? RAM, Z270E Gaming có 4 khe DIMM g?n DDR4 ch?y kênh ?ôi, h? tr? t?ng dung l??ng t?i ?a 64GB cùng công ngh? Intel Extreme Memory Profile ?áp ?ng nhu c?u ép xung t?c ?? RAM lên ??n 3.866MHz. 

Nh?m t?ng t?c load game và ?áp ?ng nhu c?u c?n g?n nhi?u ? l?u tr? , Z270E Gaming s? h?u 2 giao ti?p M.2 Socket 3 dành cho ? SSD t?c ?? cao và 6 giao ti?p SATA 6Gb/s.

Asus t?ng c??ng tr?i nghi?m t?i ?a âm thanh tích h?p ch?t l??ng c?c t?t cho m?ch ch? chuyên game Strix Z270E Gaming b?ng b? mã (codec) SupremeFX S1220A HD Audio 8 kênh m?i. Bên c?nh ?ó. nh?ng ti?n ích ?i kèm nh? Sonic Studio 3 không ch? giúp phân chia ngu?n âm thanh (game, phim, nh?c…) theo t?ng kênh riêng (audio routing), th?m chí còn h? tr? game th? “?n gian” khi nh?n bi?t và ch? ra h??ng phát ra âm thanh nh? Sonic Radar III.

Ngoài ra, ??a ?i kèm Strix Z270E Gaming còn cung c?p mi?n phí các ti?n ích nh? Asus RAMcache giúp t?i ?u b? nh? RAM , Game First IV giúp tinh ch?nh ?u tiên b?ng thông k?t n?i Internet cho game cùng m?t s? ph?n m?m khác.

Asus Strix Z270E Gaming "th?ng hoa" cùng Intel Kaby Lake 2

?? h?a tích h?p: ?? “l?c” cho game online

K?t qu? th? nghi?m v? ?? h?a tích h?p Intel HD Graphics 630 nh? Test Lab s?p trình bày bên d??i r?t kh? quan. V? lý thuy?t, tuy các game kh?ng "sát ph?n c?ng" không h? tr? nhi?u cho ?? h?a tích h?p, nh?ng n?u ch? th??ng ch?i các th? lo?i game online nh? MMORPG ho?c MOBA thì nhi?u kh? n?ng ng??i dùng s? không c?n t?n ti?n mua card ?? h?a ph? thông ki?u nh? NVIDIA GeForce GTX 1050/1050 Ti .

? phép th? Creative conventional (game và ?? h?a) trong ph?n m?m PCMark 8, h? th?ng ??t t?i 3.849 ?i?m. Rõ ràng, dù không ???c trang b? card ?? h?a r?i nh?ng "c?u hình Kaby Lake" dùng bo m?ch ch? Strix Z270E Gaming m?nh h?n r?t nhi?u so v?i c?u hình th? nghi?m bo m?ch ch? Biostar A70MD PRO (xem thêm trên website www.pcworld.com.vn) v?n ch? ??t 3.000 ?i?m.

C?ng trong ph?n m?m PCMark 8, ? phép th? Storage (? l?u tr?) thì "b? ?ôi Kaby Lake" ch? thua chút xíu không ?áng k? (4.927 ?i?m so v?i 4.952 ?i?m) so v?i c?u hình th? nghi?m bo m?ch ch? Biostar Racing Z170GT7 dùng b? x? lý Skylake Core i7-6700K . C? hai c?u hình th? nghi?m ??u dùng ? SSD Mushkin Enhanced Triactor 7mm 240GB.

Do không s? d?ng card ?? h?a r?i nên Test Lab ti?n hành th? nghi?m h? th?ng v?i các phép ?o nh? nhàng trong ph?n m?m 3D Mark g?m Cloud Gate (8.926 ?i?m) và SkyDiver (4.966 ?i?m). ?ây là 2 phép th? ?? h?a game dành cho PC c?u hình không cao ho?c PC ch?y ?? h?a tích h?p.

Th? nghi?m th?c t? v?i trò ch?i League of Legends ? ?? phân gi?i Full HD và thi?t l?p chu?n ?? h?a cao nh?t, Test Lab nh?n th?y h? th?ng th? nghi?m cho ch?t l??ng hình ?nh s?c nét và luôn bám sát m?c t?i ?a 60fps (khung hình/giây), k? c? ? nh?ng pha chi?n ??u vây nhà. M?t khác, h? th?ng th? nghi?m luôn b?t t?c load game, nhanh g?p ?ôi so v?i nhi?u máy ch?i cùng.

Qua các phép th? c? th? nh? trên, rõ ràng ?? h?a tích h?p t? b? ?ôi BMC Z270E Gaming và BXL Core i5-7600K d? s?c giúp game th? tham gia tr?i nghi?m các trò ch?i MOBA ph? bi?n. Nh? v?y, t?i sao ng??i dùng còn b?n kho?n chuy?n có ph?i mua card ?? h?a ph? thông hay không? T?t nhiên, n?u có nhu c?u th??ng th?c nh?ng t?a game “sát ph?n c?ng” ??p lung linh thì game th? c?n chu?n b? ngân sách ?? "t?u" card ?? h?a x?n.

Asus Strix Z270E Gaming "th?ng hoa" cùng Intel Kaby Lake 3

Nh?n xét

Là bo m?ch ch? phiên b?n chu?n nên không ch? ch?ng ?? ch?c ch?n cho dàn linh ki?n PC c?n thi?t, Asus Strix Z270E Gaming còn m? r?ng nâng c?p thêm nhi?u linh ki?n và ph? ki?n h? tr? vi?c ch?i game c??ng ?? cao. 

K? c? khi không có nhu c?u ch?i game, n?u ng??i dùng có ch? ý s? d?ng cho nhi?u m?c ?ích khác nh? x? lý ?? h?a hay gi?i trí phim ?nh, Strix Z270E Gaming d? s?c ?áp ?ng t?t v?i ?? h?a tích h?p s?n trên b? x? lý Kaby Lake . 

V?i tiêu chí th? nghi?m bo m?ch ch? không dùng card ?? h?a (tránh tr??ng h?p card ?? h?a ?nh h??ng m?nh ??n k?t qu?), Test Lab thi?t l?p c?u hình PC th? nghi?m v?i CPU Kaby Lake 4 nhân Core i5-7600K (3,8GHz) có s?n ?? h?a tích h?p Intel HD Graphics 630. Ph?n c?ng còn có RAM 8GB DDR4-2400, SSD 240GB, b? ngu?n Andyson N700 700W - 80 Plus Titanium, ngoài ra còn có thêm t?n nhi?t CPU Cooler Master Hyper 612 Ver.2.

Khi ch?y ?? h?a tích h?p, Strix Z270E Gaming có th? xu?t hình ?nh ra 3 màn hình qua 3 giao ti?p: DVI-D (1.920x1.200, 60Hz), HDMI 1.4b (4.096x2.304, 24Hz), DisplayPort 1.2 (4.096x2.304, 60Hz).

 

PC World VN 03/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1,964
  • Tháng hiện tại: 51,169
  • Tổng lượt truy cập: 58,960,676

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465