tam quoc

 

Bo mạch chủ Ryzen khác gì đối thủ từ Intel?

Đăng lúc: Thứ năm - 01/06/2017 18:13 - Người đăng bài viết: admin
 

Sẽ là thiếu sót lớn nếu nói về CPU Ryzen mà không đề cập đến những dòng bo mạch chủ mới nhất của AMD hỗ trợ bộ xử lý này, chúng có khác gì khác biệt so với sản phẩm phía Intel?

  • Asus Strix Z270E Gaming "th?ng hoa" cùng Intel Kaby Lake
  • Asus Maximus IX Code: t?ng t?c Kaby Lake, giá t?t có giáp ROG Armor
  • Mu?n CPU Ryzen m?nh, ng??i dùng ph?i c?p nh?t BIOS bo m?ch ch?
  • PC ?? dùng mainboard ASRock chipset Intel 200 Series

T?i s? ki?n CES 2017 , chúng ta ?ã th?y s? vào cu?c c?a m?t lo?t nh?ng hãng s?n xu?t bo m?ch ch? danh ti?ng, cho th?y s? nghiêm túc trong vi?c dành l?i th? tr??ng t? “??i xanh”. V?i s? tr? l?i ngo?n m?c, AMD h?a h?n không ch? cung c?p hi?u n?ng cao cho nh?ng dàn máy tính th? h? m?i, mà còn ?em ??n cho ng??i dùng m?t s? l?a ch?n phong phú, t? m?u mã, tính n?ng cho ??n giá thành – lâu nay ?u th? v?n thu?c v? Intel. 

Th? h? bo m?ch ch? m?i h? tr? b? x? lý Ryzen và các dòng APU th? h? 7 s? s? d?ng Socket AM4, và vì socket m?i có kích th??c khác hoàn toàn so v?i AM3/115x cho nên m?t s? ng??i dùng s? g?p tr?c tr?c v?i vi?c s? d?ng l?i nh?ng b? t?n c?. 

Bo m?ch ch? Ryzen khác gì ??i th? t? Intel? 1

B? x? lý Ryzen v?n thu?c ki?n trúc “Zen” m?i nh?t c?a AMD, v?i ?u ?i?m có th? th?y ngay là s? l??ng Core nhi?u g?p ?ôi dòng Core i 115x c?a Intel, vì v?y nên h?u h?t bo m?ch ch? AM4 s? h? tr? CPU lên ??n 8 lõi – 16 lu?ng. CPU m?i c?a AMD c?ng s? ??m nhi?m luôn vai trò ?i?u khi?n các làn và các thi?t b? ngo?i vi, gi?m b?t s? ph? thu?c vào PCH hay chipset, giúp ??m b?o t?c ?? t?i ?u nh?t cho các c?ng USB, SATA, SSD NVMe và các khe PCIe.

AMD phân c?p bo m?ch ch? Ryzen theo ba dòng chipset: A320, B350 và X370, ?? c?nh tranh v?i b? t? Intel H110, B250, H270 và Z270. 

Bo m?ch ch? Ryzen khác gì ??i th? t? Intel? 2
Bo m?ch ch? Ryzen khác gì ??i th? t? Intel? 3

A320 – nh? nh?ng có võ

Là phân khúc bo m?ch ch? c?p th?p - gi?ng nh? H110 c?a Intel, A320 có giá thành r? nh?t và h??ng ??n phân khúc ng??i dùng làm v?n phòng ho?c gi?i trí c? b?n. M?c dù các b? x? lý c?a Ryzen ??u có kh? n?ng ép xung, A320 tuy h? tr? dòng CPU R7 nh?ng l?i không h? tr? ép xung CPU. Chúng ta v?n có 1 c?ng USB 3.1 gen 2 và m?t s? c?ng USB 3.1 gen 1, cùng kh? n?ng h? tr? t? 2 cho ??n 4 khe RAM DDR4 t?c ?? cao, và h? tr? t?i ?a 4 khe PCIe. Ng??i dùng có th? b? sung nh?ng thi?t b? ngo?i vi nh? SSD PCIe, card âm thanh, card m?ng… nh?ng h? tr? ch? duy nh?t 1 card ?? h?a r?i. ?i?m ?áng chú ý c?a các dòng bo m?ch ch? Ryzen m?i, là thi?t k? phase ngu?n nhi?u h?n so v?i ??i th? Intel. V?i s? phase t?i thi?u là 6 (t? h?p 4 + 2) h?a h?n kh? n?ng cung c?p dòng ?i?n ?n ??nh c?ng nh? s?c m?nh ?? ?? gánh ???c b? x? lý cao c?p nh?t c?a AMD. 

B350 – giúp b?n làm ???c m?i th?

Vi?c AMD ??t tên cho s?n ph?m c?a mình là “B350” có l? s? gây khó cho Intel khi ??t tên th??ng hi?u c?a mình cho ki?n trúc m?i sau này. Intel ?ang s? h?u cái tên “B250” cho dòng bo m?ch ch? Kaby Lake . AM4 B350 h?a h?n s? là s? l?a ch?n cân ??i gi?a tính n?ng và giá thành, b?n không c?n ph?i chi quá nhi?u ti?n ?? có ???c m?t bo m?ch ch? có kh? n?ng ép xung b? x? lý Ryzen. Phân khúc này c?ng ???c các hãng s?n xu?t bo m?ch ch? ??u t? ?áng k? v? ngo?i hình c?ng nh? nh?ng tính n?ng h? tr? game th?. Vi?c h? tr? ??u c?m RGB cho t?n stock CPU Ryzen là m?t ?i?m c?ng l?n so v?i ??i th? Intel. N?u game th? mu?n ??u t? m?t chi?c máy tính không ch? m?nh v? c?u hình mà còn ph?i “ch?t”, thì ?ây s? là ?i?u không m?y khó kh?n. B350 h? tr? nhi?u c?ng USB h?n, c?ng nh? b? sung thêm khe SSD m.2 cho phép ng??i dùng g?n SSD tr?c ti?p lên bo m?ch ch?. ?i?m tr? c?a B350 là v?n ch?a h? tr? s? d?ng nhi?u h?n 1 card ?? h?a r?i, m?c dù tính n?ng CrossFire ?ã xu?t hi?n trên các dòng trung c?p c?a Intel t? r?t lâu.

X370 – gi?i phóng s?c m?nh t? Ryzen

S? khác bi?t rõ nh?t gi?a X370 và dòng B350 là s? l??ng c?ng k?t n?i 

Bo m?ch ch? X370 nhi?u h?n B350 ??n nh?ng 4 c?ng USB 3.0 Gen 1, g?p ?ôi s? chân c?m SATA III và h? tr? công ngh? s? d?ng ?a card ?? h?a crossFire l?n Nvidia sli. Là dòng s?n ph?m thu?c phân khúc cao c?p, bo m?ch ch? X370 cho kh? n?ng ép xung CPU m?nh m? nh? s? l??ng Phase l?n và chân socket có ti?p xúc t?t. 

B? x? lý c?a AMD t? x?a ??n nay ???c m?nh danh là “N? hoàng b?ng giá” nh? kh? n?ng ch?u l?nh t?t h?n Intel (bóng bán c?a b? x? lý ch? có th? ho?t ??ng ? m?t kho?ng nhi?t ?? nh?t ??nh, và n?u b? x? lý tr? nên quá l?nh thì các bóng bán d?n s? d?ng ho?t ??ng – ?ây còn ???c g?i là tình tr?ng cold bug). Nh? ki?n trúc khác th??ng c?a AMD, các cao th? ép xung có th? tho?i mái h? nhi?t ?? b? x? lý b?ng các dung d?ch làm l?nh xu?ng nhi?t ?? th?p nh?t mà không ph?i lo ??n v?n ?? cold bug nh? s?n ph?m c?a Intel. 

Bo m?ch ch? Ryzen khác gì ??i th? t? Intel? 4
Li?u 12 c?ng USB ?ã là ???

Tin vui cho ng??i ?am mê ép xung

D??i n?p CPU Ryzen là các t? ?i?n nh? xung quanh ???c b?o v? b?i 1 l?p keo Silicon, ph?n CPU TIM là m?t mi?ng kim lo?i l?n và ???c hàn b?ng keo kim lo?i l?ng ?? TIM có th? dính tr?c ti?p lên n?p IHS. Hi?u qu? t?n nhi?t c?a thi?t k? này là r?t cao cho nên ng??i dùng không c?n ph?i c? g?ng Delid CPU (n?y n?p l?ng CPU ?? trét keo t?n nhi?t). Và khi k?t h?p v?i bo m?ch ch? X370 h?a h?n s? t?o nên c?p ?ôi hoàn h?o cho nh?ng ng??i ?am mê Overclock CPU.

M?i ?ây, m?t nhóm Overclocker ?ã th? ép xung b? x? lý R7 1800X trên bo m?ch ch? Asus Crosshair VI Hero và s? d?ng ph?n m?m Cinebench R15 ?? ?o s?c m?nh x? lý. V?i m?c xung là 5.2GHz, s? ?i?m ??t ???c v?i 1800X là 2499, con s? này ?ã phá k? l?c tr??c v?i s? ?i?m là 2410. B?n nên nh? ?ây là m?t b? x? lý 8 lõi ???c ép xung lên xung nh?p 5201.07 MHz, t?c ?? bus ??t 137.78 MHz. ??t ???c m?c xung cao trên b? x? lý 8 lõi khó h?n r?t nhi?u so v?i b? x? lý 4 lõi, và k?t qu? ?o hi?u n?ng t? ph?n m?m Cinebench cho th?y b? x? lý i7 6900K ?ã hoàn toàn b? v??t m?t b?i m?t b? x? lý có giá thành r? b?ng m?t n?a. Quá trình overclock các chuyên gia ?ã dùng dung d?ch làm l?nh ni-t? l?ng, giúp h? nhi?t ?? xu?ng ??n -200 ?? C. 

PC World VN 04/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

cao thủ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 19
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1,194
  • Tháng hiện tại: 50,399
  • Tổng lượt truy cập: 58,959,906

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465