tam quoc

 

Intel ra mắt CPU Core thế hệ 8, chưa phải Coffee Lake

Đăng lúc: Thứ ba - 19/12/2017 21:44 - Người đăng bài viết: admin
 

CPU thế hệ mới nhất của Intel vẫn dựa trên kiến trúc Kaby Lake, nhưng theo công ty có thể tăng hiệu năng laptop lên 40% so với thế hệ trước.

 • Asus hé l? 6 bo m?ch ch? Z370 chuyên game ch?y Coffee Lake
 • Intel Coffee Lake t?ng t?c g?p ?ôi khi ch?y trên Asus ROG Maximus X Apex
 • Máy tính NUC ch?y b? x? lý Intel Coffee Lake s?p ra m?t
 • HP s?p tung laptop dùng b? x? lý Intel Coffee Lake
 • Asus Maximus IX Code: t?ng t?c Kaby Lake, giá t?t có giáp ROG Armor

N?m nay có th? xem là n?m c?a CPU. H?i tháng Giêng, Intel tung ra lo?t b? x? lý Core i th? h? th? 7 - Kaby Lake . Ti?p ?ó, AMD công b? vi ki?n trúc hi?u n?ng cao m?i c?a mình v?i các b? x? lý Ryzen, EPYC và Threadripper. R?i ??n l??t Intel gi?i thi?u Skylake-SP Xeon Scalable Platform, thi?t k? nâng c?p t? b? x? lý Core th? h? th? 6, và AMD h?a h?n cu?i n?m nay s? có APU m?i cho di ??ng. Intel l?i m?i ??t nóng cu?c ?ua vào hôm 21/8 v?a qua v?i màn ra m?t CPU Core th? h? th? 8 m?i nh?t dành cho di ??ng.

4 CPU th? h? 8 m?i trình làng ??u thu?c dòng U (Core i5-U và Core i7-U) tiêu th? ?i?n n?ng th?p, TDP ? m?c 15W. Tuy nhiên, chúng ch?a mang ki?n trúc Coffee Lake, mà v?n d?a trên ki?n trúc Kaby Lake, ???c s?n xu?t trên công ngh? 14nm+ v?i nh?ng c?i ti?n trong thi?t k? và t?i ?u hóa m?i. Công ty g?i ki?n trúc m?i này là Kaby Lake Refresh. Coffee Lake s? xu?t hi?n mu?n h?n cùng v?i các b? x? lý dành cho máy bàn.

Nh? v?y, th? h? CPU m?i nh?t c?a Intel không ph?i ch? có m?t mà t?i ba ki?n trúc khác nhau: các b? x? lý “Kaby Lake Refresh”, r?i ??n “Coffee Lake” ??u ???c s?n xu?t theo quy trình 14nm ?ã ???c tinh ch?nh, và chip “Cannon Lake” thi?t k? theo công ngh? 10nm th? h? k? ti?p. ?i?u l?ng nh?ng này có l? tr??c ?ây không ai ngh? t?i.

Tóm l?i, b?n s? ph?i nh? chip Core th? h? th? 8 c?a Intel bao g?m 3 ki?n trúc (“Kaby Lake Refresh”, “Coffee Lake”, và “Cannon Lake”) và 2 công ngh? quy trình s?n xu?t (14 và 10nm) riêng bi?t.

CPU Intel 4 nhân ??u tiên cho ultrabook

C? 4 chip Core dòng U m?i ??u có 4 nhân 8 lu?ng, có th? t?ng hi?u n?ng c?a laptop lên 40% , theo công b? c?a Intel.

Chip dòng U m?i ?ã ???c Intel nâng s? nhân và dung l??ng b? nh? cache lên g?p ?ôi. Theo tuyên b? c?a Karen Regis, giám ??c ti?p th? n?n t?ng di ??ng c?a Intel, thì vi?c t?ng t? 2 lên 4 nhân siêu phân lu?ng giúp chip dòng U m?i t?ng hi?u su?t 25% so v?i th? h? tr??c. Thêm vào ?ó, nh?ng ?i?u ch?nh thông s? s?n xu?t cho phép t?ng xung nh?p lên cao h?n, mà theo Intel là hi?u su?t có th? t?ng lên 40%.

Công ty còn cho bi?t, ultrabook tích h?p chip m?i s? có th?i l??ng s? d?ng pin lên ??n 10 gi?, và ng??i dùng có th? xem YouTube 12 gi? sau m?i l?n s?c.

?ây là l?n ??u tiên Intel trang b? chip 4 nhân cho ultrabook , t?c ?? th?p nh?t là Core i5-8250U v?i xung nh?p 1,6GHz, t?ng t?c lên t?i ?a 3,4GHz; cao nh?t là Core i7-8650U ch?y ? xung nh?p 1,9GHz, có th? t?ng lên t?i 4,2GHz. Công ty cho bi?t laptop s? d?ng chip Core th? h? th? 8 s? s?m xu?t hi?n, v?i kho?ng 80 model m?i ?áp xu?ng th? tr??ng mùa mua s?m cu?i n?m nay.

Core i3 ch?a xu?t hi?n, nh?ng s? nhân trên các chip Core i5 và Core i7 d??ng nh? ?ã xác nh?n tin ??n chip Core c?p th?p c?ng s? ???c nâng c?p lên 4 nhân th?c s? t? hai nhân siêu phân lu?ng, t??ng t? b? x? lý Ryzen 3 c?a AMD. 

Dù ??i th? AMD ch?a ti?t l? k? ho?ch v? chip di ??ng “Raven Ridge”, nh?ng hi?n ?ã có th? bi?t chip Ryzen 3 tiêu th? n?ng l??ng th?p s? d?ng 4 nhân và (ch?) 4 lu?ng. Áp d?ng nhi?u nhân h?n cho các ?ng d?ng ?a lu?ng là m?t cách ?em l?i l?i th? hi?u n?ng, theo tuyên b? c?a AMD.

Nh? v?y là Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Kaby Lake Refresh, và có th? là c? Coffee Lake ??u ???c s?n xu?t theo công ngh? 14nm. Th?t khó hình dung 5 ??i chip khác nhau ???c Intel s?n xu?t theo cùng m?t quy trình công ngh?, thay vì ch? 2 ??i chip nh? tr??c ?ây.

Nâng c?p ?? h?a, h? tr? 4K t?t h?n

Intel ra m?t CPU Core th? h? 8, ch?a ph?i Coffee Lake 1

M?t c?i ti?n ?áng chú ý khác c?a chip Core m?i là GPU tích h?p ?ã ???c nâng c?p t? HD620 lên UHD620, nh? ?ó ultrabook h? tr? t?t h?n cho trình chi?u n?i dung 4K.

?? kh?ng ??nh s?c m?nh c?a chip Core th? h? th? 8, Intel cho bi?t: Chip dòng U m?i c?a Intel s? t?o ra m?t video 4K trong vòng 3 phút trên PowerDirector Ultra HD HEVC Video Creation, nhanh g?p 14,5 l?n so v?i PC ch?y CPU Core i5 th? h? Ivy Bridge ?ã 5 n?m tu?i ??i công ngh?. Trong Adobe Lightroom, các chip m?i s? nhanh h?n 28% so v?i CPU Kaby Lake (chip Core th? h? th? 7), hay nhanh g?p 2,3 l?n so v?i m?t PC công ngh? c? 5 n?m. Các bài ki?m tra n?i dung c?a riêng Intel cho th?y h? th?ng dùng chip U th? h? th? 8 s? nhanh h?n 48% v? t?o slideshow so v?i các b? x? lý th? h? th? 7. M?t phát ngôn viên c?a Intel cho bi?t, chip dòng U m?i s? d?ng công ngh? Turbo Boost Max Technology 3.0 c?a Intel, t?ng không ch? 1 mà 2 nhân lên t?c ?? t?i ?a.

Thêm m?t lý do quan tr?ng khác ?? mua chip Kaby Lake Refresh là vi?c Intel ??a vào ph?n m?m SGX (Software Guard Extensions) c?a công ty, t?ng c??ng kh? n?ng x? lý n?i dung 4K cho máy tính th? h? m?i. Theo PowerDVD (công b? h?i tháng 3), ti?n ích ch?i nh?c c?a công ty là cách duy nh?t ?? ch?i ??a Blu-ray UltraHD, và nó yêu c?u công ngh? SGX.

Chip m?i, bo m?ch ch? m?i?

Intel ra m?t CPU Core th? h? 8, ch?a ph?i Coffee Lake 2

Intel c?ng s? t?ng c??ng nhân x? lý cho chip c?a máy bàn ?? ?ua v?i AMD tr??c s? ?e d?a “phá ?ám” c?a Ryzen . B? x? lý Core i5/i7 th? h? th? 8 s? ???c trang b? 6 nhân, 12 lu?ng thay vì 4 nhân 8 lu?ng c?a th? h? ti?n nhi?m ?? ganh ?ua v?i CPU Ryzen 5 c?a AMD. (AMD ?ang chi?m th? th??ng phong v?i chip Ryzen 7 bao g?m 8 nhân 16 lu?ng)

Hình ?nh bao bì ?óng gói chip Core i5 và i7 th? h? th? 8 dành cho máy bàn c?ng cho th?y nh?ng tin ??n tr??c ?ây là có c? s?: CPU th? h? 8 c?a Intel s? ?i cùng v?i bo m?ch ch? 300-series. N?u v?y, v?i CPU th? h? m?i này, b?n s? không t?n d?ng ???c bo m?ch ch? Z170- hay Z270-series dùng cho th? h? tr??c nh? Skylake và Kaby Lake. ?i?u này có v? s? khi?n nhi?u ng??i không hài lòng vì chip m?i v?n ???c Intel s?n xu?t theo qui trình 14nm.

C?ng vì th?, s? là th?a khi ??t câu h?i li?u Coffee Lake v?n thu?c h? chip Core th? h? th? 8 nh?ng có ?òi h?i bo m?ch ch? m?i hay không.

Trong khi ?ó, ??i th? AMD s? h? tr? bo m?ch ch? AM4 dành cho Ryzen kéo dài t?i ít nh?t là n?m 2020 .

Intel ra m?t CPU Core th? h? 8, ch?a ph?i Coffee Lake 3

T??ng lai c?a chip Core th? h? 8

Tháng 9 t?i trên th? tr??ng s? b?t ??u xu?t hi?n l?a laptop ??u tiên trang b? CPU m?i c?a Intel.

Công ty cho bi?t, ??u n?m sau s? b?t ??u bán chip Core th? h? th? 8 ra th? tr??ng, bao g?m c? cho máy bàn và máy tính xách tay, sau ?ó s? t?i laptop chuyên game. PC không qu?t s? d?ng chip dòng Y siêu ti?t ki?m ?i?n, v?i TDP ch? ? m?c 4,5W, s? b?t ??u xu?t hi?n vào ??u n?m 2018.

PC WORLD VN, T9/2017


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

ganh đua

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 62
 • Khách viếng thăm: 30
 • Máy chủ tìm kiếm: 32
 • Hôm nay: 11,660
 • Tháng hiện tại: 34,635
 • Tổng lượt truy cập: 59,310,729

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465