tam quoc

 

Qualcomm ra mắt chip Snapdragon 710, có tích hợp AI

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/05/2018 07:24 - Người đăng bài viết: admin
 

Sáng nay - 24/5, Qualcomm Technologies vừa giới thiệu dòng chip mới Snapdragon 710 dùng cho nền tảng di động, có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và được sản xuất trên tiến trình 10nm.

C? th?, chip Snapdragon 710 ???c thi?t k? v?i các ki?n trúc hi?u n?ng cao cho trí tu? nhân t?o, g?m c? c?u Engine AI ?a nhân và kh? n?ng x? lý m?ng n?-ron. Snapdragon 710 c?ng là n?n t?ng di ??ng ??u tiên thu?c danh m?c n?n t?ng di ??ng thu?c dòng 700 m?i c?a Qualcomm, ???c thi?t k? ?? mang ??n cho ng??i dùng di ??ng nh?ng tr?i nghi?m m?i h?n h?n so v?i tr??c ?ây, b?ng vi?c ph? bi?n các tính n?ng cao c?p ??n v?i ?ông ??o ng??i dùng h?n.
 
“N?n t?ng di ??ng Snapdragon 710 là thành viên ??u tiên thu?c dòng 700 m?i ra m?t v?i ý ngh?a to l?n, v?i vi?c mang l?i các công ngh? và tính n?ng mà tr??c ?ây ch? có trên các n?n t?ng di ??ng cao c?p c?a chúng tôi”, ông Kedar Kondap - Phó Ch? t?ch, Qu?n lý S?n ph?m thu?c Qualcomm Technologies, Inc, cho hay. 
Qualcomm ra m?t chip Snapdragon 710, có tích h?p AI 1
M?t tr??c c?a chip Snapdragon 710 và trông nó vô cùng nh? g?n.
Và, “Thi?t b? c?a khách hàng s? ???c nâng c?p thành m?t tr? lý cá nhân tuy?t v?i, nâng cao tr?i nghi?m hàng ngày c?a ng??i dùng, ví d? nh? t?c ?? x? lý AI c?c nhanh trên thi?t b? s? h? tr? các tính n?ng camera cao c?p mà không hao pin”, ông Kondap cho bi?t thêm. 
 
So v?i các n?n t?ng thu?c dòng 600, n?n t?ng di ??ng Snapdragon 710 bao g?m các ki?n trúc m?i c?ng nh? ???c thi?t k? nh?m c?i thi?n ?áng k? v? hi?u su?t cho thi?t b?. M?t s? tính n?ng m?i, n?i tr?i c?a dòng chip Snapdragon 710 có th? li?t kê ???c nh? d??i ?ây.
 
V? AI, n?n t?ng di ??ng m?i s? giúp smartphone tr? thành thi?t b? mang tính cá nhân ??c s?c c?a m?i ng??i dùng thông qua camera và gi?ng nói, ???c v?n hành b?i c? c?u AI Engine ?a nhân, giúp hi?u su?t ho?t ??ng c?a các ?ng d?ng AI ???c c?i thi?n g?p ?ôi so v?i Snapdragon 660. 
 
Thêm vào ?ó, ?ng d?ng kh? n?ng AI trên Snapdragon 710 giúp ng??i dùng có th? ch?p, chia s? các hình ?nh và video nh?n bi?t ng? c?nh m?t cách m??t mà, ??ng th?i cá nhân hóa các m?u gi?ng và câu nói giúp s? t??ng tác v?i ng??i dùng tr? nên t? nhiên h?n. Ngoài ra, thông qua kh? n?ng tính toán không ??ng nh?t - m?t ki?n trúc m?i ???c c?i ti?n c?a Snapdragon 710, bao g?m DSP Qualcomm® Hexagon™, h? th?ng con x? lý hình ?nh Qualcomm® Adreno™ và CPU Qualcomm® Kryo™, ???c thi?t k? ?? làm vi?c hài hòa v?i nhau ?? v?n hành các ?ng d?ng AI trên thi?t b? m?t cách nhanh chóng, tr?c quan và hi?u qu?.
 
V? ch?p ?nh, b? x? lý tín hi?u hình ?nh Qualcomm Spectra 250™ s? mang ??n nh?ng c?i ti?n m?i, giúp ng??i dùng ch?p ?nh và quay video ch?t l??ng t?t h?n h?n, v?i kh? n?ng ho?t ??ng trong môi tr??ng ánh sáng y?u, gi?m nhi?u, l?y nét t? ??ng nhanh và ?n ??nh hình ?nh, ngay c? khi thu phóng to v?n "m??t" và h? tr? hi?u ?ng xóa phông theo th?i gian th?c. 
 
B? x? lý tín hi?u hình ?nh Qualcomm Spectra 250 ???c thi?t k? ?? h? tr? ?? phân gi?i siêu cao, lên ??n 32MP cho b? x? lý tín hi?u hình ?nh ??n, và 20MP cho b? x? lý tín hi?u hình ?nh ?ôi. Thêm vào ?ó, c? c?u AI Engine c?a Snapdragon 710 còn h? tr? chuy?n ??i gi?a các góc quay giúp cho video thêm m??t mà, c?ng nh? h? tr? các ch? ?? ch?p ?nh chân dung cùng v?i tính n?ng Face ID/m? khóa thông qua "c?m bi?n chi?u sâu" trong quá trình ch?p ?nh.
 
Thêm n?a, Snapdragon 710 có th? hi?n th? ?? phân gi?i 4K HDR khi ng??i dùng xem các ?ng d?ng và video HDR. ?ây là n?n t?ng ??u tiên không thu?c dòng 800 cao c?p ???c trang b? tính n?ng này. Snapdragon 710 v?i kh? n?ng hi?n th? 4K HDR mang ??n ?? sáng t?t h?n, gam màu và ?? sâu màu r?ng h?n, t? ?ó c?i thi?n ch?t l??ng hình ?nh khi phát các n?i dung 4K HDR thông qua các d?ch v? phát video ph? bi?n nh?t hi?n nay.
 
Cùng v?i ?ó, Snapdragon 710 tích h?p modem Snapdragon X15 LTE m?i, ?ây là modem LTE Cat 15, giúp vi?c k?t n?i c?a thi?t b? r?t t?t khi h? tr? t?c ?? t?i xu?ng ??n 800 Mbps. Các n?n t?ng dòng 700 còn h? tr? ?a công ngh? 4G LTE - là công ngh? tiên ti?n nh?t hi?n nay, bao g?m công ngh? 4x4 MIMO (v?i t?i ?a 2 sóng mang g?p l?i) - cho t?c ?? t?i xu?ng nhanh h?n ??n 70% trong ?i?u ki?n sóng y?u, và License-Assisted Access (LAA) - cho t?c ?? truy c?p nhanh h?n ngay c? khi m?ng quá t?i (? nh?ng n?i ?ông ng??i s? d?ng), khi so sánh v?i các thi?t b? không h? tr? 4x4 MIMO.
 
??ng th?i Snapdragon 710 còn s? h?u hàng lo?t các công ngh? k?t n?i không dây tiên ti?n khác, bao g?m các tính n?ng Wi-Fi m?i nh?t và Bluetooth 5, ???c c?i ti?n có th? phát âm thanh m?t lúc ??n nhi?u thi?t b? nh?n, và h? tr? tai nghe không dây có công su?t c?c th?p.
 
Cu?i cùng là hi?u su?t và pin. Ki?n trúc m?i c?a n?n t?ng này ???c thi?t k? nh?m c?i thi?n hi?u su?t n?ng l??ng, giúp tu?i th? pin lâu h?n c?ng nh? vi?c tr?i nghi?m ng??i dùng t?t h?n. So v?i Snapdragon 660, các thi?t b? ch?y Snapdragon 710 có th? tiêu th? n?ng l??ng th?p h?n t?i 40% trong khi ch?i game và phát video 4K HDR, c?ng nh? tiêu th? n?ng l??ng th?p h?n 20% khi phát video nh? vào nh?ng c?i ti?n trên ki?n trúc h? th?ng c?a con x? lý hình ?nh Adreno 616. ??ng th?i, v?i ki?n trúc Kryo 360 m?i, xây d?ng theo công ngh? ARM® Cortex™, ???c t?i ?u hóa ?? h? tr? t?ng hi?u su?t lên ??n 20%, duy?t web nhanh h?n 25% và th?i gian kh?i ch?y ?ng d?ng nhanh h?n 15% so v?i Snapdragon 660.
 
Ngoài ra, v?i công ngh? s?c nhanh Qualcomm® Quick Charge™ 4+ m?i nh?t, ng??i dùng có th? s?c ??n 50% pin ch? trong vòng 15 phút.
 
Hi?n n?n t?ng di ??ng Snapdragon 710 c?a Qualcomm ?ã chính th?c có m?t trên th? tr??ng và d? ki?n chúng s? ???c tích h?p trong các thi?t b? dành cho ng??i tiêu dùng ngay trong Quý 2/2018. 

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1,020
  • Tháng hiện tại: 1,020
  • Tổng lượt truy cập: 58,188,712

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465