tam quoc

 

Rộ tin bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 sắp ra mắt

Đăng lúc: Thứ năm - 10/08/2017 12:43 - Người đăng bài viết: admin
 

Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 được khẳng định là sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/8/2017.

  • Intel gi?i thi?u SSD 512GB giá 180 USD
  • Chuwi gi?i thi?u tablet giá r? c?nh tranh v?i Surface Pro 4
  • B?o v? th? m?c cá nhân b?ng m?t kh?u trên MacOS
  • Smartwatch c?nh báo khi ng??i dùng s?p b?nh
  • Ultrabook trang b? CPU lõi t? c?a Intel s?p ra m?t

Dòng s?n ph?m b? x? lý Intel Core th? h? th? 8 ???c nh?c ??n g?n ?ây nh? là nh?ng m?u CPU có tên mã Coffee Lake v?i hi?u n?ng t?ng c??ng ?áng k? s? s?m ???c Intel chính th?c gi?i thi?u ra th? tr??ng. Theo c?p nh?t m?i nh?t, Intel c?ng ?ã chính th?c xác nh?n th?i ?i?m livestream s? ki?n ra m?t dòng s?n ph?m CPU th? h? ti?p n?i dòng s?n ph?m Kaby Lake.

Theo ?ó, th?i ?i?m ra m?t chính th?c d? ki?n s? di?n ra vào ngày 21/8/2017 v?n c?ng ???c d? báo s? là ngày di?n ra hi?n t??ng nh?t th?c toàn ph?n kéo dài qua 14 bang t? Oregon t?i Nam Carolina (M?). S? ki?n ra m?t dòng s?n ph?m b? x? lý Intel Core th? h? th? 8 ???c bi?t s? truy?n tr?c tuy?n trên website c?a Intel c?ng nh? trang Facebook c?a hãng này.

R? tin b? x? lý Intel Core th? h? th? 8 s?p ra m?t 1
B? x? lý Intel Core th? h? th? 8 s?p ra m?t.

Theo c?p nh?t, th? h? b? x? lý Intel Core th? 8 Coffee Lake s? v?n ???c s?n xu?t trên quy trình 14nm t?a nh? các phiên b?n thu?c dòng CPU Kaby Lake ?ang có m?t trên th? tr??ng. Tuy nhiên, Intel cho bi?t dòng CPU Coffee Lake s? có th? mang l?i hi?u n?ng x? lý tính toán cao h?n 30% so v?i CPU Kaby Lake hi?n t?i.

Làng máy tính g?n ?ây c?ng r? lên thông tin b? x? lý Intel Core i3-8350K và Core i3-8100 v?n c?ng là nh?ng ??i di?n c?a dòng CPU Coffee Lake s? s?m ???c tung ra th? tr??ng trong n?m 2017 này. Tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i, nh?ng ngu?n tin rò r? ti?t l? c?ng có thi?t k? 4 nhân t?a nh? m?u Intel Core i3-8300 t?ng r? lên tr??c ?ây.

R? tin b? x? lý Intel Core th? h? th? 8 s?p ra m?t 2
??c t? k? thu?t rò r? c?a dòng CPU Core i3 th? h? th? 8.

M?c dù thông tin rò r? v? Intel Core i3-8350K và Core i3-8100 hi?n v?n ch?a th?t ??y ??, nh?ng có th? t?m tin b? ?ôi CPU Core i3 4 nhân này ?ã có th? t? rõ ràng. C? th?, Intel Core i3-8100 s? ???c x?p d??i 2 ?àn anh Intel Core i3-8300 và Core i3-8350K. Trong các m?u CPU Core i3 th? h? th? 8 này, Core i3-8350K s? không khóa h? s? nhân, h?a h?n thay th? cho m?u Core i3-7350K. Intel Core i3-8350K c?ng ???c ti?t l? s? có xung nh?p ??t m?c 4GHz, công su?t 91W, song không h? tr? Turbo Boost.

Nh?  PC World Vietnam t?ng thông tin, làng máy tính g?n ?ây ?ã xu?t hi?n khá nhi?u b?ng ch?ng cho th?y Intel ?ang th? nghi?m b? x? lý 4 nhân Core i5-8250U. K?t qu? th? nghi?m hi?u n?ng rò r? t? Geekbench cho th?y b? x? lý Intel Core i5-8250U tuy có hi?u n?ng ??n nhân ngang ng?a Core i5-7300U, nh?ng hi?u n?ng tính toán ?a nhân c?a m?u CPU Intel Core th? h? th? 8 này ?ã nh?y v?t t? m?c 8.347 c?a Core i5-7300U lên m?c ?n t??ng, 14.265 ?i?m.Theo gi?i quan sát, CPU 4 nhân tuy nghe h?p d?n nh?ng v?n ch?a ph?i là t?t c? n?u thi?u s?c m?nh t?ng c??ng t? nhân ?? h?a. D?u v?y, gi?i công ngh? v?n k? v?ng nh?ng m?u laptop siêu m?ng nh? trong m?t t??ng lai g?n, có th? là cu?i n?m 2018 này s? có hi?u n?ng t?ng h?n 30% so v?i nh?ng m?u Ultrabook hi?n t?i.

Hy v?ng nh?ng th?c m?c xoay quanh dòng s?n ph?m CPU th? h? th? 8 Coffee Lake này s? s?m ???c Intel làm rõ trong ngày 21/8 t?i ?ây.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 55
  • Hôm nay: 11,829
  • Tháng hiện tại: 156,911
  • Tổng lượt truy cập: 55,204,742

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058