tam quoc

 

Sợ ế, Qualcomm giảm phí cấp phép sáng chế 5G

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/05/2018 08:19 - Người đăng bài viết: admin
 

Đây được xem là một "hành động xuống nước" của Qualcomm, nhằm níu kéo các nhà sản xuất smartphone tiếp tục sử dụng chip 5G của hãng, trong đó có Apple.

Theo trang tin công ngh? PhoneArena, trong vài n?m g?n ?ây, Qualcomm ?ã b? nhi?u hãng công ngh? ch? trích v? s? ??c quy?n trong h? th?ng c?p phép b?ng sáng ch? c?a hãng và m?t s? nhà s?n xu?t ?ã tính ??n vi?c ??i sang dòng chip c?a m?t nhà cung ?ng khác, th?m chí có nhà s?n xu?t (nh? Apple ch?ng h?n) còn chuy?n h??ng t? s?n xu?t chip cho riêng mình gi?ng nh? Samsung ?ã và ?ang làm.
S? ?, Qualcomm gi?m phí c?p phép sáng ch? 5G 1
Qualcomm v?a tuyên b? s? gi?m chi phí c?p phép sáng ch? 5G. ?nh ch? ?? minh h?a.
Nh?m "níu kéo" các hãng s?n xu?t smartphone ti?p t?c d?ng chip c?a mình, sáng ngày 2/5, Qualcomm ?ã thông báo r?ng, h? ?ang chuy?n sang mô hình c?p phép chi phí th?p h?n cho các s?n ph?m 5G c?a công ty. Trong thông báo m?i nh?t này, dù nh?m vào t?t c? nhà s?n xu?t smartphone, nh?ng tr?ng tâm c?a Qualcomm v?n h??ng vào Apple – công ty ?ang có m?t s? v? ki?n v?i Qualcomm liên quan ??n b?ng sáng ch? và ti?n b?n quy?n. 
 
Liên quan ??n v? vi?c này, tr??c ?ó Apple ?ã t?ng tuyên b? r?ng, h? s? "r?i b?" Qualcomm trong vai trò nhà cung c?p chip sóng (modem) cho các m?u iPhone 2018.
 
Hi?n các nhà s?n xu?t smartphone có 2 tùy ch?n c?p phép khi giao d?ch (mua l?i b?n quy?n b?ng sáng ch?) v?i Qualcomm. ?ó là, h? có th? cung c?p gi?y phép hoàn ch?nh v?i chi phí b?ng 5% giá tr? m?t chi?c smartphone; ho?c c?p phép cho các b?ng sáng ch? thi?t y?u tiêu chu?n v?i chi phí b?ng 3,5% chi phí thi?t b? - bao g?m các ph?n c?n thi?t ?? thi?t b? k?t n?i v?i m?ng không dây. Và h?u h?t các nhà s?n xu?t ??u l?a ch?n c? 2 b? b?ng sáng ch? này cho s?n ph?m c?a mình. 
 
Tuy nhiên, v?i thông báo m?i c?a Qualcomm, hi?n hãng ?ã giúp các nhà s?n xu?t ?i?n tho?i d? dàng h?n khi mi?n phí b?ng sáng ch? công ngh? 5G cho b?t k? nhà s?n xu?t smartphone nào khi h? ??ng ký s? d?ng c? 2 b? b?ng sáng ch? ?ã nêu ? trên, c?a hãng.
 
Qualcomm ?ã bu?c ph?i làm ?i?u này sau khi làm vi?c v?i các nhà ch?c trách qu?n lý m?ng công ngh? c?a Trung Qu?c h?i n?m 2015. Theo ?ó, có h?n 100 nhà s?n xu?t thi?t b? c?m tay c?a Trung Qu?c ?ã ??ng ký tr? 3,25% (th?p h?n m?c mà Qualcomm ?ã ??a ra) ?? nh?n ???c gi?y phép b?ng sáng ch? 3G và 4G c?a Qualcomm ?? s?n xu?t ra các dòng ?i?n tho?i thông minh. Và quy?t ??nh mi?n phí b?ng sáng ch? công ngh? 5G (c?a Qualcomm) nh? ?ã nói chính là nh? s? th?a thu?n gi?a Qualcomm v?i các nhà ch?c trách c?a Trung Qu?c tr??c ?ó.
 
Alex Rogers, phó ch? t?ch ?i?u hành kiêm ng??i ??ng ??u b? ph?n b?ng sáng ch? c?a Qualcomm cho bi?t: "Nh?ng gì chúng tôi làm là cung c?p nhi?u công ngh? h?n, nhi?u h?n (s? h?u trí tu?) trong các gói b?ng sáng ch? mà không t?ng chi phí".
 
C?ng liên quan ??n v? vi?c, vào tu?n tr??c, Qualcomm ?ã thông báo r?ng, h? s? ?ánh giá ti?n b?n quy?n trên 400USD ??u tiên c?a giá bán chi?c smartphone. Tr??c ?ây, gi?i h?n này ???c Qualcomm ??t ra ? m?c 500USD. Alex Roger g?i ?ây là "m?t hành ??ng thân thi?n c?a Qualcomm" và trong phát bi?u c?a mình, Qualcomm c?ng ng?m ?? c?p ??n 2 công ty là Apple và Huawei. 

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 5,631
  • Tháng hiện tại: 31,008
  • Tổng lượt truy cập: 58,218,700

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465