tam quoc

 

Từ năm 2020, máy tính Apple sẽ sử dụng chip "cây nhà lá vườn" thay cho Intel

Đăng lúc: Thứ ba - 03/04/2018 22:06 - Người đăng bài viết: admin
 

Apple dự kiến sẽ từ bỏ nền tảng x86 của Intel, và chuyển qua sử dụng các chip riêng do mình tự phát triển trên các hệ máy tính Mac kể từ năm 2020.

  • Chip Apple A8X m? h??ng ?i cho nh?ng thi?t b? m?i
  • M??i ?i?u Apple c? làm ng?

Apple d? ki?n s? t? b? n?n t?ng x86 c?a Intel, và chuy?n qua s? d?ng các chip riêng do mình t? phát tri?n trên các h? máy tính Mac k? t? n?m 2020. ?ây ???c xem là thành qu? c?a d? án Kalamata, và c?ng là l?i ?i không ph?i l? l?m gì.

T? n?m 2020, máy tính Apple s? s? d?ng chip "cây nhà lá v??n" thay cho Intel 1
Tr??c ?ây, "Táo" v?n ?ã th?c hi?n vi?c chuy?n ??i n?n t?ng ít nh?t 2 l?n.

Tr??c ?ây, "Táo" v?n ?ã th?c hi?n vi?c chuy?n ??i n?n t?ng ít nh?t 2 l?n. Theo ngu?n tin t? Bloomberg, Kalamata hi?n m?i ch? ? giai ?o?n ??u, và là m?t ph?n trong chi?n l??c quy mô l?n h?n nh?m t?ng c??ng s? h?i t? trong s?n ph?m Apple so v?i hi?n nay. ???c bi?t, vi?c chuy?n ??i s? g?m nhi?u b??c, nh?ng ch?a có nhi?u thông tin c? th? ???c ti?t l?.

?áng chú ý, tr??c khi vi?c chuy?n ??i ph?n c?ng di?n ra, Apple c?ng s? có nhi?u ??ng thái "d?n ???ng" v? ph?n m?m, m?t ph?n trong sáng ki?n D? án Marzipan. ???c ?? c?p l?n ??u t? tháng 12-2017, Marzipan s? xóa nhòa ranh gi?i gi?a các s?n ph?m di ??ng và ?? bàn c?a Apple thông qua vi?c cho phép ng??i dùng s? d?ng các ?ng d?ng iOS ngay trên n?n macOS.

Th?c t?, vi?c m? ???ng s?m là ?i?u không l?. Apple t?ng ti?n hành chuy?n ??i n?i b? sang chip PowerPC t? n?m 1991, nh?ng ch? ??a chip m?i t?i ng??i tiêu dùng hai n?m sau ?ó. Th?m chí, Mac OS X ?ã ???c thi?t k? ?? ch?y trên các chip Intel su?t t? khi h? ?i?u hành này ra ??i, t?c là t?i 5 n?m tr??c khi ng??i tiêu dùng ti?p c?n n?n t?ng m?i.

Trong khi ?ó, nh?ng ??n ?oán v? vi?c Apple s? t? b? x86 ?? chuy?n sang chip riêng ?ã xu?t hi?n g?n 1 th?p k? (t? n?m 2008), khi hãng công ngh? hàng ??u n??c M? thâu tóm nhà thi?t k? chip PA Semi v?i kho?n chi lên t?i 278 tri?u USD. Sau khi tung ra m?t vài bi?n th? h? th?ng trên chip (SoC) ARM dành cho iPhone th? h? ??u, Apple l?i ti?p t?c mua Intrinsity vào n?m 2010, và gi?i thi?u chip di ??ng "cây nhà lá v??n" A4.

??i v?i máy tính Mac, nh?ng ??n ?oán v? vi?c chuy?n ??i n?n t?ng r? lên k? t? n?m 2011, khi m?t s? kênh tin cho bi?t Apple s? tung ra phiên b?n ARM 64-bit dành cho máy tính ?? bàn. Nh?ng thông tin này càng ch?c ch?n h?n khi Apple mua l?i m?t ph?n nhà máy ch? t?o chip Maxim vào n?m 2013.

Tuy t? ?ó t?i nay, "Táo" v?n vi?n t?i các ??i tác trong vi?c cung c?p chip và ch?a có thay ??i nào ?áng k? v? n?n t?ng, nh?ng không th? ph? nh?n r?ng nh?ng b??c ?i mà Apple th?c hi?n nh?m s? h?u nhóm thi?t k? chip riêng là r?t rõ nét. Ngay t? cu?i 2010, hãng ?ã chiêu m? nhi?u k? s? t? Texas Instruments, ??ng th?i th?c hi?n nhi?u v? mua s?m "?áng ng?" mà nhà s?n xu?t chip hi?u su?t cao Passif, hay thành l?p trung tâm nghiên c?u và phát tri?n liên quan t?i SoC t?i Israel là nh?ng ?i?n hình.

Nh?ng n? l?c nh? v?y ?ã ?em l?i k?t qu? r?t ?n t??ng. Chip A11 Bionic c?a Apple hi?n có hi?u n?ng ?o ?i?m ??n lõi t??ng ??ng v?i chip Intel Core i7 s? d?ng trong Macbook Pro 2016-2017, trong khi hi?u n?ng ?a lõi không thua kém gì Macbook Pro Retina 15 inch tr??c ?ó. ?i?u này c?ng cho th?y nh?ng b??c ti?n v??t b?c mà hãng có ???c trong cu?c ch?i m?i. ?i?u này càng khi?n vi?c chuy?n ??i n?n t?ng tr? nên thu?n l?i và kh? thi h?n bao gi? h?t.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 18
  • Khách viếng thăm: 17
  • Thành viên online: 1
  • Hôm nay: 5,479
  • Tháng hiện tại: 30,856
  • Tổng lượt truy cập: 58,218,548

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465