tam quoc

 

Fuji Xerox dẫn đầu thị phần Việt Nam 4 năm liên tục

Đăng lúc: Thứ năm - 20/04/2017 17:13 - Người đăng bài viết: admin
 

Theo báo cáo của IDC Worldwide 2016, Fuji Xerox tiếp tục dẫn đầu mảng máy in văn phòng A3 tại thị trường Việt Nam.

 

  • Fuji Xerox gi?i thi?u 14 máy in ?a n?ng m?i
  • Fuji Xerox gi?i thi?u ph?n m?m qu?n lý in ?n cho doanh nghi?p
  • Fuji Xerox ??a 2 máy in 'ti?n t?' v? Vi?t Nam
  • Fuji Xerox d?n ??u th? tr??ng máy in ?a n?ng A3 t?i Vi?t Nam
  • B?o m?t tài li?u b?ng gi?i pháp t? Fuji Xerox

K?t qu? này ?ánh d?u 4 n?m liên t?c hãng d?n ??u th? tr??ng máy in ?a ch?c n?ng A3 (2013 – 2016) và 9 n?m liên t?c ??ng ??u ? m?ng máy in ?a ch?c n?ng A3 màu (2008 – 2016) t?i Vi?t Nam. Fuji Xerox n?i ti?ng b?i m?ng kinh doanh tái t?o n?i dung tài li?u t? 1962. Ngày nay, hãng không ng?ng n? l?c cung c?p các gi?i pháp và d?ch v? ?? h? tr? khách hàng tr??c nh?ng thách th?c khi v?n hành doanh nghi?p b?ng nh?ng ph??ng th?c hi?u qu? và chuyên nghi?p.

Fuji Xerox d?n ??u th? ph?n Vi?t Nam 4 n?m liên t?c 1
Fuji Xerox 4 n?m liên t?c d?n ??u th? tr??ng máy in v?n phòng A3 t?i Vi?t Nam

Trong cu?c cách m?ng s? ngày nay, Fuji Xerox ?ã cho ra m?t ý t??ng Smart Work Gateway - t?m d?ch là “C?ng làm vi?c thông minh” - v?i m?c ?ích h??ng khách hàng t?i mô hình làm vi?c hi?n ??i, phù h?p v?i s? thay ??i c?a môi tr??ng. Fuji Xerox là doanh nghi?p ??u tiên tích h?p ?i?n toán ?ám mây vào các dòng máy in ?a ch?c n?ng c?a minh. V?i hai d?ch v? m?i là Cloud Service Hub và Cloud On Demand Print, ng??i dùng có th? làm ???c nhi?u vi?c h?n và nhanh h?n v?i ít th?i gian h?n; không b? gò bó trong không gian làm vi?c c? ??nh; tho?i mái chia s? ki?n th?c nh?ng v?n ki?m soát ???c n?i dung qu?n lý và truy c?p.

Fuji Xerox n? l?c mang ??n th? tr??ng dòng s?n ph?m máy in ?a ch?c n?ng có th? ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u ho?t ??ng c?a doanh nghi?p v?i hi?u qu? cao, hi?u n?ng cao, ch?t l??ng hình ?nh cao và tính linh ho?t cao. Nh?ng c?i ti?n c?a Fuji Xerox trong m?ng máy in ti?t ki?m chi phí v?n hành trong v?n phòng còn có vi?c gi?i thi?u lo?i m?c Super EA-Eco toner v?i h?t m?c nh? nh?t th? gi?i; t?c ?? quét c?i ti?n có th? lên ??n 270 trang/phút; và t?o ?i?u ki?n cho vi?c in ?n n?i b? v?i h? th?ng h? tr? hình ?nh và nhi?u lo?i gi?y ?a d?ng mang l?i cho khách hàng nhi?u h?n ch? m?t máy photocopy chuyên d?ng.

Là hãng tiên phong trong l?nh v?c in ?n 4 n?m liên t?c, Fuji Xerox không ch? t?p trung vào ch?t l??ng s?n ph?m mà còn chú ý ??n giá tr? b?n v?ng c?a s?n ph?m ??i v?i th? tr??ng Vi?t Nam. Ch?c n?ng ti?t ki?m n?ng l??ng thông minh trên các dòng máy ch? kh?i ??ng cho t?ng b? ph?n c?n s? d?ng và h? th?ng b? s?y m?i c?n ít th?i gian h?n ?? làm mát là m?t trong nh?ng phát minh c?a Fuji Xerox nh?m gi?m thi?u tiêu th? ?i?n và khí CO2. Ngoài ra, Fuji Xerox c?ng ?ã s? d?ng nh?a sinh h?c, nh?a tái ch? cho m?t s? linh ki?n ?? ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? môi tr??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 11,121
  • Tháng hiện tại: 301,989
  • Tổng lượt truy cập: 58,856,578

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465