tam quoc

 

Màn hình lớn giá rẻ sành điệu cho văn phòng mới

Đăng lúc: Thứ hai - 13/03/2017 17:00 - Người đăng bài viết: admin
 

HP N240 23,8 inch và HP V320 31,5 inch gây ấn tượng với kích cỡ hiển thị rộng, hình ảnh sắc nét, thiết kế hiện đại nhưng lại có mức giá cực khiêm tốn.

 • 5 lý do gi?i v?n phòng không th? b? qua màn hình HP
 • 6 câu h?i v? s?c kh?e liên quan ??n màn hình
 • B? s?u t?p màn hình PC 'có m?t không hai'
 • AOC gi?i thi?u b? ?ôi màn hình cong chuyên game
 • Acer ra m?t màn hình cong chuyên game m?i

V?i v?n phòng m?i, vi?c mua s?m màn hình ph?c v? t?t cho công vi?c là nhu c?u không th? thi?u. Tùy theo tính ch?t công vi?c mà l?a ch?n kích c? màn hình cho phù h?p. Tuy nhiên, ?a ph?n ??u l?a ch?n màn hình càng l?n càng t?t.

Màn hình l?n mang l?i nhi?u l?i th? nh?t ??nh. Không gian hi?n th? r?ng rãi cho phép x? lý công vi?c nhanh h?n, ch?ng h?n v?i các b?ng bi?u, tài li?u; và giúp xem cùng lúc nhi?u trang web mà không ph?i di chuy?n qua l?i gi?a các c?a s?.

HP N240 – ?? m?ng ?n t??ng, giá thành c?c r?

N?u có nhu c?u mua s?m màn hình cho v?n phòng hi?n ??i v?i phong cách t?i gi?n, sang tr?ng thì màn hình HP N240 23,8 inch s? là l?a ch?n h?p lý. N240 n?i b?t v?i thi?t k? c?nh vi?n màn hình siêu m?ng, giúp gia t?ng t?i ?a không gian làm vi?c; ??ng th?i cho phép ghép nhi?u màn hình cùng lúc mà v?n ??m b?o s? li?n m?ch và tr?i nghi?m công vi?c không gi?i h?n.

Màn hình l?n giá r? sành ?i?u cho v?n phòng m?i 1
HP N240 Display t?ng t?i ?a không gian làm vi?c nh? vi?n màn hình c?c m?ng.

Kích c? màn hình l?n v?i kích th??c chéo 23,8 inch, h? tr? ??nh d?ng 16:9, N240 cho phép x? lý công vi?c d? dàng h?n. ?? phân gi?i c?a màn hình là FHD (1920x1080) cùng công ngh? góc nhìn r?ng IPS 178o cho phép xem d? dàng n?i dung ? các góc ?? khác nhau mà v?n ??m b?o ch?t l??ng s?c nét.

Màn hình ???c trang b? các ngõ k?t n?i thông d?ng nh? VGA và HDMI. Các nút tinh ch?nh màn hình ???c b? trí ngay c?nh ph?i ? m?t sau. Chân ?? v?ng ch?c v?i màu b?c trang nhã, có th? g?p màn hình ra tr??c và ra sau cho phù h?p v?i t? th? ng?i.

???c t?i ?u b?ng công ngh? hi?n th? cao c?p c?a HP, màn hình N240 cho tr?i nghi?m xem tho?i mái, không có hi?n t??ng m?i m?t k? c? vào ban ?êm nh? có m?c ?? ánh sáng xanh c?c th?p. Màn hình có l?a ch?n cho phép t?t h?n ánh sáng xanh n?u mu?n.

N240 có l??ng tiêu th? ?i?n c?c th?p, giúp ti?t ki?m t?i ?a chi phí s? d?ng. Màn hình ??t chu?n ENERGY STAR 7.0 và EPEAT Silver, ??ng th?i s? d?ng ch?t li?u thân thi?n v?i môi tr??ng.

Màn hình HP N240 23,8 inch phù h?p cho nhu c?u s? d?ng t?i v?n phòng, b? ph?n thi?t k?, nh?p li?u, d?ch v? khách hàng và b? ph?n qu?n lý. Giá bán hi?n t?i c?a s?n ph?m này ch? 3,398 tri?u ??ng.

HP V320 – Màn hình siêu l?n 31,5 inch

Màn hình HP V320 gây choáng ng?p v?i kích c? lên t?i 31,5 inch, không kém c?nh so v?i m?t chi?c TV LCD c? v?a là bao. Màn hình ???c thi?t k? g?n gàng v?i màu tr?ng và b?c nhã nh?n, có góc nhìn r?ng và ch?t l??ng hi?n th? s?c nét, phù h?p v?i v?n phòng ho?c không gian làm vi?c hi?n ??i, nh?ng không kém ph?n tr? trung, sành ?i?u. V320 ???c thi?t k? t?i ?u cho hi?u su?t làm vi?c v?i vi?n màn hình c?c m?ng, có kh? n?ng hi?n th? không gi?i h?n n?i dung và tr?i r?ng t?i ?a không gian làm vi?c.

Màn hình l?n giá r? sành ?i?u cho v?n phòng m?i 2
HP V320 Display n?i b?t v?i ?u th? màn hình c?c l?n, thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng.

V?i ?? phân gi?i Full HD (1920x1080), ??nh d?ng hi?n th? 16:9 và góc nhìn r?ng lên t?i 178o, màn hình V320 d? dàng mang l?i tr?i nghi?m s? d?ng hi?u qu?. Ch?t l??ng hi?n th? ??ng ??u ? m?i góc nhìn, không phân bi?t nhìn tr?c di?n hay t? c?nh màn hình.

Không gian hi?n th? c?c l?n c?a V320 rõ ràng là l?i th? r?t l?n cho các công vi?c liên quan t?i trình chi?u n?i dung ho?c x? lý b?ng bi?u. Có c?m giác b?n ?ang ng?i tr??c màn hình TV, v?i hàng lo?t tài li?u bày ra tr??c m?t cho kh? n?ng x? lý ??ng th?i mà không ph?i m?t công chuy?n qua chuy?n l?i gi?a các n?i dung.

C?ng nh? nhi?u m?u màn hình doanh nghi?p khác c?a HP, V320 ???c thi?t k? cho tr?i nghi?m s? d?ng tho?i mái nh?t. Màn hình có th? kéo v? phía tr??c (-5o)ho?c ng? ra sau (+13o) tùy theo t? th? c?a ng??i dùng. Ch? c?n ?i?u ch?nh nh? nhàng là ?ã có th? t?i ?u ???c v? trí màn hình.

Màn hình V320 ???c trang b? các ngõ k?t n?i DVI-D và VGA, cho phép chuy?n ??i ti?n l?i gi?a ngu?n tín hi?u khác nhau. Có th? d? dàng k?t n?i m?t chi?c laptop v?i màn hình cho m?c ?ích trình chi?u tài li?u khi c?n.

Nh? kh? n?ng ch?ng lóa h?u ích, màn hình V320 có th? d? dàng s? d?ng trong môi tr??ng có nhi?u ngu?n sáng khác nhau. Vi?c x? lý công vi?c vì th? c?ng nhanh chóng và hi?u qu? h?n r?t nhi?u.

V?i ?u th? v??t tr?i v? kích c? và ch?t l??ng hi?n th?, th?t ng?c nhiên khi giá bán c?a màn hình HP V320 31,5 inch ch? có 6,23 tri?u ??ng.

Màn hình HP N240 và V320 ???c h? tr? d?ch v? b?o hành 1-??i-1 trong vòng 4 ti?ng c?a HP, và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí. Khách hàng có th? liên h? T?ng ?ài h? tr? 24/7 c?a HP qua hotline: 1800 58 88 68 (mi?n phí) ?? nh?n ???c h? tr?.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 39
 • Khách viếng thăm: 38
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 11,895
 • Tháng hiện tại: 302,763
 • Tổng lượt truy cập: 58,857,352

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465