tam quoc

 

WebMoney: Giải pháp ví điện tử hoàn hảo để gây quỹ từ thiện

Đăng lúc: Thứ năm - 15/06/2017 10:22 - Người đăng bài viết: admin
 

Bên cạnh đó, phiên bản mới của dịch vụ cũng cung cấp các tính năng chuyển tiền toàn cầu, mua sắm đa quốc gia, gọi vốn startup, giao dịch đảm bảo và kiếm tiền từ mạng xã hội.

  • Cu?c chi?n ví ?i?n t? ?ang d?n nóng lên
  • PayPal mua Paydiant - Cu?c chi?n ví ?i?n t? ?ang bùng n?
  • Top 5 c?ng thanh toán tr?c tuy?n hàng ??u t?i Vi?t Nam
  • Làm t? thi?n th?i công ngh? v?i Whaa.life
  • ??y m?nh k?t n?i c?ng qu?c gia v? thanh toán ?i?n t?

WebMoney là h? th?ng thanh toán tr?c tuy?n qu?c t? ???c thành l?p vào n?m 1998 t?i Liên Bang Nga. V?a qua, WebMoney Vietnam (WMV) ?ã chính th?c ra m?t phiên b?n tài chính toàn c?u v?i nhi?u ch?c n?ng ???c c?p nh?t t? WebMoney qu?c t? giúp hoàn thi?n h? sinh thái tài chính tr?c tuy?n.

WebMoney: Gi?i pháp ví ?i?n t? hoàn h?o ?? gây qu? t? thi?n 1
Ông Nguy?n ?nh Nh??ng T?ng (Ch? t?ch WebMoney Vietnam) cùng các ??i tác t?i s? ki?n gi?i thi?u ví ?i?n t? WebMoney phiên b?n m?i.

V?i ví ?i?n t? WMV phiên b?n m?i, ng??i dùng cá nhân có th? mua s?m tr?c tuy?n trên kh?p th? gi?i, thanh toán không c?n ti?n m?t, tìm ki?m c? h?i ??u t? ti?m n?ng, gây qu? startup và t? thi?n, chuy?n ti?n m?i lúc m?i n?i. ??i v?i doanh nghi?p, ví ?i?n t? WMV s? giúp t?ng doanh s? b?ng cách gi?i quy?t v?n ?? thanh toán tr?c tuy?n, h?n ch? l?a ??o trong giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.

Ngoài ra, khi s? d?ng ví ?i?n t? WMV, b?t k? ng??i dùng nào c?ng có th? bi?n m?ng xã h?i thành n?i ki?m ti?n nh? h? th?ng thanh toán có tích h?p s?n v?i Facebook, YouTube . M?i giao d?ch s? tr? nên an toàn h?n nh? công ngh? b?o m?t t?i ?u c?a WebMoney.

???c bi?t, v?a qua WebMoney Vietnam ?ã có nhi?u ho?t ??ng vì c?ng ??ng xã h?i ch?ng h?n nh? h?p tác cùng ch??ng trình Hi?u V? Trái Tim ?? gây qu? cho 5 em bé m?c b?nh tim b?m sinh c?n ph?u thu?t, s? ti?n quyên góp t? các cá nhân và t? ch?c t?ng c?ng lên ??n h?n 100 tri?u ??ng.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 12,303
  • Tháng hiện tại: 303,171
  • Tổng lượt truy cập: 58,857,760

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465