tam quoc

 

Bí quyết thưởng thức video trên smartphone

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/01/2017 15:51 - Người đăng bài viết: admin
 

Chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh video bị giảm sau khi sao chép từ máy tính vào smartphone? Đừng lo, chúng tôi đã có cách hóa giải nỗi phiền muộn này.

 • ??ng nh?p cùng lúc 2 tài kho?n Facebook trên Android
 • Sao l?u d? li?u ?i?n tho?i Android
 • 8 bí kíp h?u ích cho ng??i dùng Android 7.0
 • 5 y?u t? ?nh h??ng kích th??c t?p tin audio
 • La?m gi? khi Google Play ba?o lô?i Check your connection

Không khó ?? b?t g?p nh?ng "tín ??" phim ?nh, ??c bi?t là phe k?p tóc, th??ng t?i video trên Internet v? máy tính, r?i sau ?ó l?i sao chép chúng vào thi?t b? di ??ng - nh? smartphone hay tablet - ?? có th? gi?i trí m?i lúc m?i n?i.

Nh?ng trên th?c t?, không ít ng??i ?ã nhanh chóng xóa các video này vì ch?t l??ng hình ?nh ho?c âm thanh ?ã b? gi?m ?i r?t nhi?u so v?i l?n xem tr??c b?ng máy tính, th?m chí có tr??ng h?p ch? phát ti?ng mà không phát hình, ho?c ng??c l?i….

V? m?t k? thu?t nguyên nhân c?a hi?n t??ng này là do s? không t??ng thích gi?a ph?n c?ng, các thi?t l?p c?a video ch? dành cho máy tính (nh? ?? phân gi?i, Codec,..) sau khi sao chép tr?c ti?p vào thi?t b? di ??ng mà không qua ch?nh s?a, khi?n video này không th? ho?t ??ng tr?n m??t.

R?t may m?n, v?i ?ng d?ng hoàn toàn mi?n phí mang tên HandBrake (t?i v? t?i ?ây ) s? giúp b?n gi?i quy?t v?n ?? này ch? v?i vài thao tác ??n gi?n.

HandBrake có dung l??ng khá nh? (ch? kho?ng 10MB) và t??ng thích trên c? 3 h? ?i?u hành Windows , MacOS và Linux. Bên c?nh ?ó, ?ng d?ng này còn h? tr? m?i ??nh d?ng video thông d?ng hi?n nay, bao g?m c? ??nh d?ng BluRay (không ch?a b?o m?t).

Cách th?c s? d?ng HandBrake khá ??n gi?n, sau khi ?ã cài ??t và kh?i ch?y, ?ng d?ng này s? yêu c?u ng??i dùng ch?n video c?n tùy ch?nh thông qua m?t sidebar bên trái. T?i ?ây, b?n hãy nh?n ch?n File và ch?n ??n video mình mu?n. ??i v?i tr??ng h?p c?n tùy ch?nh nhi?u video, b?n hãy nh?n nút Folder (Batch Scan) và ch?n th? m?c ?ang ch?a nh?ng video này.

Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 1

M?t khi ?ã ch?n video ho?c th? m?c ch?a, ngay t?i giao di?n chính, b?n hãy nh?n nút Browse trong vùng Destination ?? ch?n v? trí mình mu?n ?? l?u l?i “s?n ph?m” c?a mình.

Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 2
Thao tác ch?n v? trí l?u tr? video thành ph?m.

Có th? nói, m?c dù yêu c?u ng??i dùng ph?i thao tác th? công vi?c ch?n v? trí l?u tr?, nh?ng ?ây th?c s? là cách t?t nh?t ?? b?n có th? d? dàng tìm th?y video thành ph?m sau khi ?ã hoàn t?t.

M?t khi ?ã ch?n ???c v? trí l?u tr?, ? sidebar Presets bên ph?i, b?n ch? c?n ch?n ?? phân gi?i ???c ?ng d?ng này thi?t l?p s?n t??ng ?ng v?i h? ?i?u hành ?ang s? d?ng. Ví d?, b?n có ch?n m?t s? ?? phân gi?i cho video t? 480p ??n 1080p ??i v?i thi?t b? Android và t? 240p ??n 1080p ??i v?i thi?t b? Apple.

Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 3
Ch?n nhanh thi?t l?p dành cho smartphone Android.

Ngoài ra, n?u am t??ng v? thông s? c?a video, b?n hãy m?nh d?n ch?nh s?a m?t s? thi?t l?p nâng cao nh? Video Codec,Framerate (FPS), Quality, Video Encoders, Audio Encoders,... trong t?ng th? t??ng ?ng ?? video thành ph?m ?úng nh? mong mu?n.

Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 4
Th? Picture ch?a các thi?t l?p nâng cao v? ?? phân gi?i c?a video.
Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 5
Th? Filters.
Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 6
Th? Video.
Bí quy?t th??ng th?c video trên smartphone 7
Th? Audio.

Cu?i cùng, hãy nh?n nh?n nút Start Encode ?? ?ng d?ng này b?t ??u quá trình x? lý video. HandBrake c?ng c?n chút th?i gian, tùy thu?c vào dung l??ng c?a video.

Nhìn chung, m?c dù v?n còn nhi?u thi?u sót so v?i các ?ng d?ng tùy ch?nh video hi?n có, nh?ng HandBrake ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng nh? giao di?n ??n gi?n, d? dùng c?ng nh? ??y ?? nh?ng tính n?ng nâng cao khác. 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 53
 • Khách viếng thăm: 37
 • Máy chủ tìm kiếm: 16
 • Hôm nay: 21,339
 • Tháng hiện tại: 513,363
 • Tổng lượt truy cập: 50,098,529

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058