tam quoc

 

Có Galaxy S8, ngại gì không sáng tạo

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/08/2017 15:35 - Người đăng bài viết: admin
 

Sáng tạo không chỉ dành cho những nhân tài kiệt xuất, không chỉ dành cho những người có máy móc, thiết bị hiện đại. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo chỉ với Galaxy S8 trong tay

 • Samsung Galaxy S8: Smartphone ?i?nh... va? trên c? tuy?t v?i
 • Samsung Galaxy A7 2017: Ch?p ?nh ??p, ch?ng n??c tuy?t ??i
 • Samsung Galaxy A7 2017: Ch?ng n??c m?nh m?
 • ?ánh giá chi ti?t smartphone c?n cao c?p Samsung Galaxy A7 2017
 • Samsung DeX – '?? ch?i m?i' giúp Galaxy S8 tr? thành chi?c smartphone ?a n?ng

Màn hình vô c?c kích thích sáng t?o nh? th? nào?

Ranh gi?i th? giác g?n nh? ???c phá b? v?i màn hình vô c?c c?a Galaxy S8 có th? xem là y?u t? thu hút nh?t c?a siêu ph?m l?n này. Và màn hình vô c?c này ?ã ngay l?p t?c kích thích sáng t?o ??i v?i ng??i dùng trong nhi?u ph??ng di?n.

M?t trong s? nh?ng “hot trend” ph?i k? ??n trong th?i gian g?n ?ây chính là trào l?u th?c hi?n ?nh ??ng vô c?c v?i hi?u ?ng cinemagraph ???c th?c hi?n d? dàng trên Galaxy S8.

Hàng lo?t sao Vi?t và nhi?u nhân v?t trong gi?i sáng t?o ?ã ngay l?p t?c “mê m?t” và l?ng-xê nh?ng b?c ?nh ??c ?áo này trên trang cá nhân c?a mình. Có th? kh?ng ??nh chính màn hình vô c?c ?ã mang ??n v? ??p khó c??ng cho nh?ng t?m ?nh k?t h?p gi?a ??ng và t?nh này.

Có Galaxy S8, ng?i gì không sáng t?o 1
Màn hình vô c?c c?a Galaxy S8 mang ??n tr?i nghi?m hình ?nh hoàn toàn m?i trong m?t thi?t k? nh? g?n ??n b?t ng?.

N?u so v?i các phân khúc ?i?n tho?i di ??ng khác, ?? có cùng kích th??c ?ó, ng??i dùng ph?i s? d?ng m?t chi?c ?i?n tho?i to h?n và ph?i thao tác b?ng hai tay, thì v?i Galaxy S8, ch? c?n thao tác m?t tay trong m?t siêu ph?m kính kim lo?i nh? g?n mà ?? r?ng c?a màn hình v?n không ??i.

?i?u ??c bi?t nh?t là màn hình cong tràn hai c?nh hoàn toàn không còn ranh gi?i gi?a trong và ngoài màn hình, hi?u ?ng góc nhìn dù là ? góc ?? nào c?ng g?n nh? tuy?t m?. C?m giác khi c?m Galaxy S8 trên tay nh? c?m m?t chi?c g??ng th?n kì mà b?n có th? tr?i nghi?m m?i tính n?ng tiên ti?n nh?t c?a công ngh? trên ?ó.

B? công c? h? tr? t?i ?a

S? là thi?u sót n?u ?ã k? ??n màn hình cong tràn vô c?c mà l?i không nh?c ??n b? công c? h? tr? t?i ?a ?i kèm ?? t?o nên m?t ch?nh th? hoàn m? cho nó: Camera thách th?c bóng t?i, cùng chu?n IP68 kháng n??c, kháng b?i, b?o m?t m?ng m?t… T?t c? nh?ng tính n?ng h? tr? t?i ?a cho vi?c sáng t?o c?a ng??i dùng. ?ây c?ng là ?i?m khác bi?t l?n nh?t mà Galaxy S8 mang ??n cho nh?ng tín ?? ?a thích sáng t?o nói riêng c?ng nh? mong mu?n m? ra m?t k? nguyên sáng t?o cho t?t c? m?i ng??i.

Có Galaxy S8, ng?i gì không sáng t?o 2
Th?i gian g?n ?ây, trào l?u th?c hi?n ?nh ??ng vô c?c t? hi?u ?ng cinemagraph ??c nh?t t? Galaxy S8 ?ã nhanh chóng ???c hàng lo?t sao Vi?t và ng??i dùng chia s?.

Không c?n ph?i s? d?ng các ph?n m?m ?? h?a ph?c t?p hay các th? thu?t cao siêu c?t ghép gi?a ?nh ??ng và t?nh, ch? m?t vài thao tác ??n gi?n v?i b? công c? h? tr? sáng t?o c?a Galaxy S8, m?i ng??i ??u có th? t? th?c hi?n cho mình nh?ng t?m ?nh ??c ?áo k?t h?p ??ng và t?nh 2 trong 1.

Có th? kh?ng ??nh, nh?ng tính n?ng m?i nh?t t? Galaxy S8 không ch? nâng t?m công ngh? mà còn kích thích và kh?i ngu?n c?m h?ng sáng t?o b?t t?n cho m?i ng??i dùng d? dàng trong t?m tay.

K?t n?i c?ng ??ng sáng t?o

Và khi tr? thành ngu?n c?m h?ng sáng t?o, nó s? nhanh chóng t?o nên trào l?u và có s?c lan t?a. Vi?c s? h?u Galaxy S8 ?ã giúp cho vi?c sáng t?o n?m g?n trong lòng bàn tay. Và h?n h?t, r?t nhi?u ng??i n?i ti?ng, th?m chí dân sáng t?o chuyên nghi?p c?ng ???c truy?n c?m h?ng và tìm ??n Galaxy S8 thông qua ?ng d?ng ?nh ??ng vô c?c (cinemagraph).

Có Galaxy S8, ng?i gì không sáng t?o 3
Nh?ng trên h?t, tinh th?n c?a trào l?u ?nh ??ng vô c?c cùng Galaxy S8 ?ã th?c s? k?t n?i m?i ng??i, trong m?t c?ng ??ng ?u thích sáng t?o cùng t?o nên nh?ng s?n ph?m ngh? thu?t ??p m?t.

Có th? k? ??n hàng lo?t tên tu?i trong ngh? nh? Dz?ng Yoko, Hoa Xuka, Monkey Minh. Maxk Nguy?n,…??u l?n l??t b? chinh ph?c b?i tính n?ng cinemagraph và nhanh chóng trình làng các b? ?nh thú v?, ??c ?áo, ??y sáng t?o c?a mình. M?i t?m ?nh ??u mang m?t d?u ?n riêng và th? hi?n m?t concept riêng bi?t, ?óng d?u t?ng cá tính sáng t?o.

Và ?i?u ý ngh?a nh?t là khi nh?ng thông ?i?p tích c?c ???c s? ?ông ?ón nh?n, c?ng là lúc c?m h?ng sáng t?o ???c truy?n ?i r?ng kh?p t?t c? m?i ng??i. Quá tuy?t v?i khi v?i Galaxy S8, m?i ng??i chúng ta ??u có th? tr? thành m?t ngh? s?.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

mỹ cảm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 37
 • Khách viếng thăm: 34
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 4,274
 • Tháng hiện tại: 361,978
 • Tổng lượt truy cập: 54,192,239

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058