tam quoc

 

Điểm danh những mẫu điện thoại phù hợp cho người cao tuổi

Đăng lúc: Thứ sáu - 21/07/2017 02:37 - Người đăng bài viết: admin
 

Đối với nhóm khách hàng đã có tuổi, điện thoại cũng là vật dụng không thể thiếu. Nếu đang có ý định tìm một sản phẩm phù hợp cho người thân trong gia đình, hãy điểm qua những tiêu chí và vài sản phẩm được đề xuất bên dưới.

  • HMD Global mang lo?t smartphone Nokia v? VN
  • Philips ra m?t ?i?n tho?i giá r? Xenium E570
  • Zavod Goreltex ra m?t ?i?n tho?i ch?ng cháy n?
  • Nghiên c?u thành công ?i?n tho?i không dùng pin
  • Nokia 8 b?t ng? xu?t hi?n trên website c?a hãng

?i?n tho?i di ??ng t? lâu g?n nh? ?ã tr? thành m?t v?t d?ng không th? thi?u ??i v?i t?t c? m?i ng??i. Có th? nh?n th?y t? nh?ng khách hàng tr?, cho ??n ng??i ?ã có tu?i ??u c?n trang b? cho mình m?t chi?c ?i?n tho?i ?? thu?n ti?n liên l?c trong th?i ??i ch?y ?ua công ngh? hi?n nay. Tuy v?y, ?ôi khi vi?c ch?n mua ?i?n tho?i dành cho ng??i l?n tu?i còn g?p nhi?u khó kh?n b?i các ?ng d?ng quá hi?n ??i, khó thích nghi v?i thao tác ?i?u khi?n c?m ?ng.

Gi?i h?n gi?a tu?i tác và công ngh?

V?n ?? tu?i tác ???c xem là m?t trong nh?ng tr? ng?i khi?n không ít ng??i tiêu dùng g?p khó kh?n khi mu?n tìm hi?u các thi?t b? công ngh? hi?n nay. ??c bi?t, ??i v?i phân khúc khách hàng cao tu?i, dù có không ít ng??i mu?n ???c tr?i nghi?m ?i?n tho?i di ??ng, nh?ng l?i r?t khó tìm ???c s?n ph?m v?a ý. N?u không ph?i v? giá thành thì chính là vì s?n ph?m ?ó quá hi?n ??i, giao di?n khó quan sát và quá nhi?u thao tác c?m ?ng bu?c ph?i ghi nh?.

?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i phù h?p cho ng??i cao tu?i 1
Thi?t k? ??n gi?n d? s? d?ng là nh?ng y?u t? giúp ?i?n tho?i thân thi?n v?i ng??i cao tu?i h?n.

Khách hàng ng??i cao tu?i th??ng có khuynh h??ng ch?n nh?ng s?n ph?m ??n gi?n, v?a v?n, d? s? d?ng mà không ph?i nh? quá nhi?u thao tác - vì nh?ng lý do nh? trí nh? gi?m d?n theo tu?i tác, th? l?c c?ng không còn t?t nh? x?a, khó ti?p c?n cái m?i.

?i tìm s?n ph?m phù h?p v?i ng??i tiêu dùng cao tu?i

Nh?ng kh?o sát g?n ?ây cho th?y, dân s? Vi?t Nam ?ang già ?i nhanh chóng v?i h?n tám tri?u ng??i có ?? tu?i t? 60 tu?i tr? lên. S? li?u nghiên c?u c?a Liên Hi?p Qu?c còn cho th?y, ??n n?m 2030, Vi?t Nam s? x?p h?ng th? 68 trong b?ng x?p h?ng dân s? già trên th? gi?i. Cùng v?i th?c t? này, nhu c?u v? các s?n ph?m cho ng??i tiêu dùng cao tu?i ?ang ???c ?ánh giá là m?t th? tr??ng l?n, có nhi?u ti?m n?ng khai thác.

?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i phù h?p cho ng??i cao tu?i 2
Philips E220.

Tuy v?y, n?u d?o quanh các trung tâm mua s?m, ng??i dùng s? nh?n ra r?ng các s?n ph?m có th? mua t?ng cho ng??i cao tu?i trong nhà ch? quanh qu?n các m?t hàng v? s?c kh?e, th?c ph?m ch?c n?ng, th?i trang, và ?ôi khi c?ng h?n ch? khá nhi?u, khó lòng ?áp ?ng ng??i tiêu dùng.

May m?n là, vài hãng công ngh? hi?n tai ?ã th? hi?n s? quan tâm c?a mình ??i v?i nhóm khách cao tu?i và c?ng ?ã tung ra th? tr??ng nh?ng thi?t b? gia d?ng d? dùng t?i nhà, có h??ng d?n ti?ng Vi?t rõ ràng. Trong ?ó có th? k? ??n Philips v?i dòng s?n ph?m ?i?n tho?i c? b?n, có ki?u dáng thon g?n, d? c?m n?m, màn hình l?n thu?n ti?n cho các thao tác c?a ng??i cao tu?i.

?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i phù h?p cho ng??i cao tu?i 3
Philips E311

Nh?ng n?m g?n ?ây Philips còn khai sinh dòng ?i?n tho?i s? d?ng công ngh? pin Xenium v?i các ??c tính ?áng chú ý nh? kh? n?ng qu?n lý quá trình s?c và s? d?ng pin giúp t?ng tu?i th? pin. ?i?m n?i b?t ? dòng ?i?n tho?i tính n?ng c?a Philips còn bao g?m thi?t k? bàn phím T9 to b?n, n?i d? dàng b?m s?, cùng v?i bi?u t??ng hi?n th? có kích th??c l?n dành cho ng??i m?t kém. Bên c?nh ?u ?i?m thi?t k? nh? g?n, v?a v?n trong lòng bàn tay, dòng ?i?n tho?i này còn ???c tích h?p khá nhi?u các tính n?ng h?u ích nh? g?i nhanh cho ng??i thân, g?i kh?n c?p SOS, 2 SIM 2 sóng. Nh?ng s?n ph?m này còn ???c cài ??t s?n các h?ng m?c gi?i trí nh? nghe nh?c, nghe ?ài FM, ch?p ?nh c?ng ???c trang b? ??y ??.

?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i phù h?p cho ng??i cao tu?i 4
Philips E570 .

Nh?ng dòng ?i?n tho?i nh? E220, E311, E570 chính là l?a ch?n dành cho khách hàng l?n tu?i, d? dàng ti?p c?n công ngh? mà l?i có giá thành r?t ph?i ch?ng. Ngoài ra m?i s?n ph?m còn thích h?p làm quà t?ng cho ng??i thân trong gia ?ình.

?i?m danh nh?ng m?u ?i?n tho?i phù h?p cho ng??i cao tu?i 5


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 57
  • Hôm nay: 17,888
  • Tháng hiện tại: 453,323
  • Tổng lượt truy cập: 53,729,785

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058