tam quoc

 

Đừng "dán" mắt vào smartphone khi đi bộ

Đăng lúc: Thứ tư - 05/07/2017 10:15 - Người đăng bài viết: admin
 

Nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy việc sử dụng smartphone trong lúc đi bộ gây giảm đáng kể khả năng quan sát và phản xạ với chướng ngại vật trên đường.

 • ??i h?c qu?c gia Singapore phát tri?n xe t? hành trên n?n t?ng nVidia DRIVE PX 2
 • Ng?t ngây v?i b? ?nh Cool Dual r?ng ng?i bên m? nhân
 • L? mã PIN và m?t kh?u t? c?m bi?n trên smartphone
 • VR s? thay ??i cách chúng ta làm vi?c
 • Eva – áo ng?c có th? phát hi?n s?m ung th?

Trong th?i bu?i công ngh? phát tri?n nh? v? bão hi?n nay, hình ?nh con ng??i nhìn ch?m ch?m vào smartphone có l? ?ã d?n tr? thành nh?ng hành ??ng bình th??ng. G?n nh? ? b?t k? ?âu b?n c?ng có th? d? dàng b?t g?p hình ?nh m?t ai ?ó ?ang “c?m m?t” vào chi?c smartphone, th?m chí c? khi h? ?ang ?i b?.

Có th? nh?n th?y, s? phát tri?n c?a smartphone qua th?i gian ?ã khi?n con ng??i thay ??i r?t nhi?u. Theo nghiên c?u t? các chuyên gia, smartphone th?m chí còn ?nh h??ng ??n c? cách mà con ng??i ?i b? và t? h?n là ?nh h??ng này ch?ng m?y t?t ??p. C? th?, k?t qu? nghiên c?u t? các nhà khoa h?c thu?c ??i h?c Anglia Ruskin University (Anh Qu?c) cho th?y vi?c s? d?ng smartphone ?ã thay ??i ?áng k? cách mà con ng??i quan sát b?t k? h? v?a ?i b? v?a nh?n tin, hay nghe ?i?n tho?i.

??ng "dán" m?t vào smartphone khi ?i b? 1
Dùng smartphone trong lúc ?i b? làm gi?m ?áng k? kh? n?ng quan sát, ph?n x? khi phát hi?n ch??ng ng?i v?t c?a ng??i dùng.

???c bi?t, các nhà khoa h?c t?i ??i h?c Anglia Ruskin University ?ã dùng hàng lo?t c?m bi?n ?? theo dõi chuy?n ??ng c? th?, c?ng nh? h? th?ng ??c bi?t giúp theo dõi cách mà ng??i tham gia th? nghi?m quan sát khi nh?n tin, nói chuy?n ?i?n tho?i ho?c không dùng ?i?n tho?i trong lúc ?i b? v?i v?t c?n ? phía tr??c. T? cu?c th? nghi?m này, các nhà khoa h?c kh?ng ??nh kh? n?ng quan sát c?a con ng??i gi?m ?áng k?, ??n 61% khi s? d?ng smartphone trong lúc ?i b?, b?t k? h? dùng smartphone vào vi?c nh?n tin hay ?? g?i ?i?n. ???c bi?t, t? l? gi?m kh? n?ng quan sát t?ng cao h?n khi ng??i dùng nh?n tin, song m?c chênh l?ch gi?a bài th? nghi?m này so v?i khi th? nghi?m dùng smartphone ?? th?c hi?n cu?c g?i trong lúc ?i b? không ?áng k?.

C?ng t? quá trình nghiên c?u, gi?i chuyên gia cho bi?t thêm r?ng hành ??ng ?i b? trong khi s? d?ng smartphone c?ng ?ã b? thay ??i. C? th?, ng??i dùng smartphone trong lúc ?i b? có khuynh h??ng nh?c chân cao h?n và di chuy?n ch?m h?n so v?i khi không dùng smartphone. Lý do cho s? thay ??i này theo nghiên c?u chính là do ng??i dùng ?u tiên quan sát smartphone và mong mu?n tránh sai l?i chính t? khi nh?n tin, c?ng nh? mu?n ??c tin nh?n nh?n ???c m?t cách chính xác. S? ?u tiên này ???ng nhiên thúc ??y con ng??i có khuynh h??ng quan sát t?m xa ?? ??nh v? tr??c các m?i nguy hi?m và h?n ch? ?áng k? kh? n?ng phát hi?n, tránh né v?t c?n xu?t hi?n b?t ng? trong lúc di chuy?n.

Nói m?t cách ng?n g?n h?n, vi?c dùng smartphone trong lúc di chuy?n mà c? th? là ?i b? c?ng có th? gây nguy hi?m cho chính b?n c?ng nh? ng??i khác. V?n bi?t r?ng m?t s? qu?c gia trên th? gi?i ?ã xây d?ng h?n nh?ng tuy?n ???ng ??c bi?t ?? gây s? chú ý cho ng??i dùng smartphone c? trong lúc ?i b?. S? phát tri?n c?a các thi?t b? t?ng c??ng th?c t? ?o c?ng ???c k? v?ng s? giúp ng??i dùng an toàn h?n so v?i khi v?a dùng smartphone v?a ?i b?. Tuy v?y, theo gi?i quan sát, khi nh?ng thi?t b? AR này phát tri?n v?i nhi?u tính n?ng h?n, ng??i dùng s? l?i t?p trung h?n vào “không gian” riêng v?i ??y r?y menu, tính n?ng c?a thi?t b? và bi?t ?âu m?i nguy hi?m m?i s? l?i hình thành.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 136
 • Khách viếng thăm: 134
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 13,238
 • Tháng hiện tại: 352,367
 • Tổng lượt truy cập: 53,628,829

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058