tam quoc

 

Lỗi bảo mật trong WhatsApp trả giá bằng tính tiện dụng

Đăng lúc: Thứ tư - 18/01/2017 16:44 - Người đăng bài viết: admin
 

Một vài báo cáo mới đây cho biết một phần mềm gián điệp backdoor có trong ứng dụng nhắn tin WhatsApp có thể đã ảnh hưởng đến 1 tỉ người dùng.

 • Facebook mua WhatsApp, Rakuten mua Viber: cu?c chi?n OTT ?ang thay ??i
 • WhatsApp không xóa h?n n?i dung chat ng??i dùng yêu c?u
 • Nh?n tin ti?p th?: D? ngh? khó làm
 • Ba ?i?m "khác th??ng" c?a b?o m?t ?ám mây
 • Linux di ??ng tr?i d?y, ?e d?a Android
N?m ngoái, WhatsApp chuy?n sang s? d?ng công ngh? mã hóa ??u cu?i cho m?i ng??i dùng. ??n nay, có m?t báo cáo cho r?ng cách ti?p c?n này c?a hãng b? dính l?i. Trong khi ?ó, hãng cho r?ng l? h?ng này nh? là vi?c ?ánh ??i ph?i có ?? làm cho ?ng d?ng thân thi?n v?i ng??i dùng h?n.
 
Theo trang tin Guardian , v? lý thuy?t, WhatsApp b? dính m?t l?i cho phép hãng có th? ??c ???c tin nh?n mà ng??i dùng t??ng r?ng tin nh?n c?a h? hoàn toàn riêng t?. Tobias Boelter, nhà nghiên c?u b?o m?t t?i ??i h?c Berkeley, M?, cho r?ng WhatsApp có th? bu?c m?t thi?t b? t?o ra m?t khóa mã hóa m?i khi m?t ng??i dùng offline. Sau ?ó, n?u ai ?ó g?i tin nh?n ??n thi?t b? ?ó trong khi thi?t b? offline thì ng??i g?i s? ph?i tái mã hóa tin nh?n và g?i chúng l?i. Do ?ó, nh?ng tin nh?n này có th? b? WhatsApp l?y và can thi?p ???c.
 
L?i b?o m?t trong WhatsApp tr? giá b?ng tính ti?n d?ng 1
WhatsApp bi?t rõ l?i b?o m?t c?a h? nh?ng hãng v?n làm ng? vì ?nh h??ng ??n tính ti?n d?ng c?a ng??i dùng.
 
?i?u ?áng nói là WhatsApp hoàn toàn bi?t h? có l? h?ng này nh?ng hãng không h? ?? ??ng gì ??n nó, mà ch? nói r?ng h? không s?a b?i vì ?nh h??ng ?ên tính ti?n d?ng c?a ng??i dùng. B?t k? khi nào b?n chuy?n SIM, s? d?ng m?t ?i?n tho?i m?i hay v?i b?t k? lý do gì mà b?n ph?i cài WhatsApp l?i thì h? th?ng s? t?o m?t t?p khóa m?i ?? ??m b?o m?i tin nh?n vào ra ?ng d?ng ??u an toàn. B?t k? tin nh?n nào g?i ??n b?n trong lúc thi?t b? c?a b?n ?ang offline, ?ang cài ??t… mà b?n ch?a nh?n ???c s? n?m trong hàng ??i c?a thi?t b? ng??i g?i, ch? cho d?ch v? c?a b?n k?t n?i ???c. Vì v?y, WhatsApp nói r?ng thi?t b? ng??i g?i s? mã hóa l?i chúng, s? d?ng m?t khóa m?i tr??c khi g?i l?i. Ý t??ng là không ai b? th?t l?c m?t tin nh?n nào.
 
Fredric Jacobs, chuyên gia b?o m?t t?i Open Whisper Systems, là công ty phát tri?n h? th?ng mã hóa ???c nhúng trong WhatsApp, gi?i thích r?ng l?i này có th? b? t?n d?ng n?u k? x?u mu?n gi? ng??i nh?n có thi?t b? m?i, t? ?ó tin nh?n mã hóa l?i s? ???c g?i cho thi?t b? m?i, gi? ?ó.
 
Nh?ng trên th?c t?, r?t khó ?? th?c hi?n l?a ??o ki?u gi? ?i?n tho?i m?i nh? trên, c?ng nh? có v? WhatsApp c?ng không c? ý mu?n theo dõi tin nh?n c?a ng??i dùng. WhatsApp c?ng ph? nh?n suy ngh? r?ng backdoor ???c thi?t k? cho m?c ?ích ?i?u tra c?a t? ch?c chính ph? nào. 
 
Ng??i dùng c?ng c?n bi?t trong ?i?u kho?n s? d?ng c?a WhatsApp, ?i?u kho?n không c?m hãng l?u d? li?u metadata v? tin nh?n. Vì v?y, tuy WhatsApp kh?ng ??nh hãng không lén dò xem tin nh?n c?a ng??i dùng nh?ng chuy?n gì c?ng có th? x?y ra. 
 
N?u b?n th?c s? quan tâm ??n tính riêng t? c?a WhatsApp, không h? mu?n tin nh?n c?a mình b? l? cho b?t k? bên nào khác ngoài ng??i nh?n, b?n có th? b?t thông báo h? th?ng ?? bi?t ai ?ang c?p nh?t khóa mã hóa c?a h?. Theo cách này, b?n có th? ch?n t?m ng?ng g?i tin nh?n cho ng??i ?ó cho ??n khi ?ng d?ng WhatsApp c?a h? ?ã ???c cài ??t hoàn ch?nh ?? tránh r?i ro.
 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 37
 • Khách viếng thăm: 34
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 7,670
 • Tháng hiện tại: 351,446
 • Tổng lượt truy cập: 52,498,255

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058