tam quoc

 

Phát hiện malware mới đe dọa người dùng Android

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/01/2017 16:52 - Người đăng bài viết: admin
 

3 mẫu malware mới không chỉ spam người dùng bằng quảng cáo, mà thậm chí còn có khả năng mua ứng dụng và khóa thiết bị Android để đòi tiền chuộc.

 • 3 sai l?m ph? bi?n liên quan ??n m?t kh?u
 • Nguy c? l? thông tin cá nhân vì... t? s??ng
 • Android v?n d? b? t?n công h?n iOS
 • Phát hi?n ransomware không ch? ?òi ti?n chu?c
 • Chip âm thanh RealTek dính l?i b?o m?t

M?c dù Google qua th?i gian v?n luôn t?ng c??ng b?o v? ng??i dùng Android, nh?ng theo phát hi?n m?i nh?t t? các chuyên gia b?o m?t Doctor Web và Check Point ?ã tìm th?y 3 m?u malware m?i, trong ?ó ?ã có 2 ph?n m?m ??c h?i len l?i vào kho ?ng d?ng tr?c tuy?n c?a Google.

Theo phát hi?n c?a các chuyên gia b?o m?t, malware ??u tiên mang tên Skyfin Trojan th??ng ???c tìm th?y trong các gói APK v?n là nh?ng t?p tin cài ??t ?ng d?ng n?m ngoài kho Play Store c?a Google. N?u yêu thích cài ??t các ph?n m?m không ???c qua Google ki?m duy?t, ng??i dùng Android có th? là n?n nhân c?a Skyfin Trojan. V? c? b?n, Skyfin Trojan có th? ?ánh c?p các thông tin ng??i dùng thi?t b? Android nh? IMEI, model thi?t b? h? ?ang dùng, ??a ?i?m và th?m chí c?ng có th? dành quy?n ?i?u khi?n cao nh?t và toàn quy?n trên thi?t b? ?ó. May m?n là Skyfin Trojan không gây ?nh h??ng ??n ng??i dùng các thi?t b? Android Marshmallow ho?c phiên b?n m?i h?n.

Phát hi?n malware m?i ?e d?a ng??i dùng Android 1
Malware có th? t? mua ?ng d?ng trên Play Store, ?ánh giá t?t các ?ng d?ng ??c h?i và th?m chí là ?òi ti?n chu?c.

Trong khi ?ó, HummingWhale, malware th? 2 ???c Doctor Web và Check Point phát hi?n ?ã lây nhi?m h?n 20 ?ng d?ng Android và c?ng ?ã ???c cài ??t lên hàng tri?u thi?t b? tr??c khi các chuyên gia b?o m?t c?nh báo Google . HummingWhale m?t khi lây nhi?m s? t?n công ng??i dùng b?ng cách spam qu?ng cáo khó ch?u nh?m mang l?i l?i nhu?n cho nhà phát hành qu?ng cáo. Không ch? v?y, HummingWhale c?ng có th? t? ?ánh giá t?t nh?ng ?ng d?ng ??c h?i trên Play Store nh?m ?ánh l?a ng??i dùng t?i v? và ti?p t?c b? lây nhi?m ph?n m?m ??c h?i khác.

Riêng v?i Charger, malware ???c phát hi?n ?n mình trong ?ng d?ng mang tên Engergy Rescue có trên Play Store v?n có ch?c n?ng t?a nh? nh?ng ?ng d?ng dùng ?? t?i ?u hi?u n?ng pin. Theo phát hi?n, n?u ch?ng may cài ??t ?ng d?ng dính Charger, malware này s? t? ??ng thu th?p các thông tin cá nhân c?a ng??i dùng thi?t b? Android và yêu c?u quy?n qu?n tr? h? th?ng. N?u ???c gán quy?n, malware s? ngay l?p t?c khóa thi?t b? và ti?n hành ?òi ti?n chu?c là 0,2 bitcoin, t??ng ???ng 180 USD ?? m? khóa. May m?n là Google hi?n ?ã g? b? ?ng d?ng nhi?m malware này sau khi ???c c?nh báo t? các chuyên gia b?o m?t.

Nh? PC World Vietnam t?ng thông tin, th?ng kê CVE Details ??a ra h?i ??u tháng 1/2017 cho th?y Android v?n là h? ?i?u hành di ??ng n?m trong di?n nguy hi?m nh?t n?m 2016. Nói m?t cách ??n gi?n h?n, h? ?i?u hành Android t?n t?i nhi?u l? h?ng có th? t?o c? h?i cho hacker t?n công ng??i dùng n?n t?ng này nhi?u h?n nh?ng n?n t?ng di ??ng khác.

S? li?u th?ng kê c?a CVE Details cho th?y Android trong n?m 2016 v?a qua “dính” 523 l?i b?o m?t và ??ng ??u b?ng s?p h?ng nh?ng n?n t?ng di ??ng d? b? t?n công. Trong khi ?ó, iOS c?ng theo th?ng kê ch? ???c phát hi?n 161 tr??ng h?p l?i ??t ng??i dùng vào nguy c? b? hacker t?n công. Th?ng kê c?a n?m 2016 mà CVE Details th?c hi?n cho th?y nh?ng giá tr? ??o ng??c hoàn toàn so v?i n?m 2015. C? thê h?n, trong n?m 2015, iOS “dính” ??n 387 l?i b?o m?t, trong khi Android ch? b? 125 tr??ng h?p khi?n ng??i dùng có th? b? nguy hi?m.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 69
 • Khách viếng thăm: 46
 • Máy chủ tìm kiếm: 23
 • Hôm nay: 18,384
 • Tháng hiện tại: 567,169
 • Tổng lượt truy cập: 50,152,335

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058