tam quoc

 

5 lời khuyên về thẻ nhớ cho người dùng máy ảnh

Đăng lúc: Thứ bảy - 10/12/2016 06:12 - Người đăng bài viết: admin
 

Loạt mẹo đơn giản sau đây có thể giúp bạn tránh khỏi những tình huống thảm họa mất dữ liệu, giữ cho thẻ nhớ và những bức ảnh chụp quý báu của bạn luôn an toàn.

 • 'Nên' và 'không nên' dành cho ng??i dùng máy ?nh
 • Nên ch?ng s?m ?èn flash r?i cho máy ?nh
 • ?ng kit máy ?nh l?i h?i h?n b?n ngh?
 • 3 cách làm ch? tính n?ng Autofocus trên máy ?nh
 • Top 5 máy ?nh ?ng kính r?i giá c?nh tranh

Không nên xóa t?p tin trong th? tr?c ti?p trên máy ?nh

R?t nhi?u ng??i dùng, th?m chí c? nh?ng nhà nhi?p ?nh chuyên nghi?p, th??ng xóa t?ng ?nh ch?p l?u trong th? nh? tr?c ti?p trên trình ??n ?i?u khi?n c?a máy ?nh.

Tuy nhiên, ?i?u này không ph?i là m?t ý t??ng hay vì trên th?c t? máy ?nh là thi?t b? ???c thi?t k? chuyên d?ng ?? ch?p ?nh ch? không ph?i là công c? thông minh trong vi?c qu?n lý d? li?u trong th? nh? c?a b?n. V? m?t k? thu?t, vi?c xóa t?ng ?nh tr?c ti?p trên máy ?nh v? lâu dài s? làm h?ng b?ng FAT c?a th? nh?. Do ?ó, ??ng ti?p t?c làm ?i?u này n?u không mu?n chi?c th? nh? c?a b?n thành ph? li?u.

5 l?i khuyên v? th? nh? cho ng??i dùng máy ?nh 1
Nhi?u ng??i th??ng có thói quen ch?n xóa t?ng ?nh tr?c ti?p trên camera.
Ngoài ra, th? nh? có giá ngày càng r? và dung l??ng ngày càng l?n, cho nên không có lý do gì mà b?n c?n ph?i xóa ?nh ch?p ?? ti?t ki?m không gian. Khi th? ?ang dùng s?p h?t dung l??ng, b?n ch? c?n ??i m?t th? d? phòng khác và ti?p t?c ch?p thay vì ph?i loay hoay chép và xóa ?nh trên th? c?. Khi ?ã chép toàn b? ?nh trên th? c? vào máy tính, hãy ??nh d?ng nó ?? ti?p t?c l?n l??t thay th? s? d?ng cùng v?i th? nh? còn l?i.

Nên format th? trên máy ?nh, thay vì trên máy tính

Có r?t nhi?u trang web khuyên ng??i dùng nên ??nh d?ng (format) th? nh? b?ng máy tính và ?i?u ?ó hoàn toàn không ?úng. Thay vì v?y, b?n hãy g?n th? nh? vào máy ?nh và format nó b?ng tùy ch?n t??ng ?ng trong trình ??n ?i?u khi?n c?a máy. Vi?c format th? nh? trên máy ?nh s? giúp máy t? ??ng nh? l?i ??nh d?ng phù h?p v?i vi?c ch?p và l?u ?nh, thay vì ch? ??n thu?n l?u t?p tin nh? trên máy tính. C?ng c?n nh?c l?i là nên tuân th? nguyên t?c sau m?i l?n sao chép ?nh vào máy tính thì c?n format l?i th? ?? b?t ??u ch?p ti?p v?i m?t th? hoàn toàn tr?ng.

5 l?i khuyên v? th? nh? cho ng??i dùng máy ?nh 2
Nên format l?i th? trên camera sau khi sao l?u ?nh vào máy tính.
C?n l?u ý là n?u b?n dùng th? nh? cho máy ?nh nào thì nên format b?ng chính máy ?nh ?ó. Nên s? d?ng th? nh? riêng cho t?ng máy ?nh, tránh s? d?ng m?t th? cho nhi?u thi?t b? khác nhau, t?c là l?y th? nh? t? máy ?nh này ?? g?n vào máy ?nh khác. Nhi?u ng??i dùng còn có thói quen dùng th? ?ang ch?p trong máy ?nh Canon ?? g?n vào s? d?ng cho m?t máy ?nh Nikon khác. Làm nh? v?y, các t?p tin ?nh ch?p trong th? nh? s? b? ??t tên l?n x?n và b?n s? khó qu?n lý h?n. Nên nh? là m?i nhà s?n xu?t th?c hi?n vi?c l?u tr? và qu?n lý ?nh ch?p trong th? nh? theo cách riêng c?a h?.

Nên dùng ??u ??c th? ?? sao chép, thay vì dùng cáp k?t n?i máy ?nh

Khi c?n sao chép ?nh, t?t nh?t là nên dùng ??u ??c th? g?n vào máy tính thay vì dùng cáp USB ?? k?t n?i tr?c ti?p máy ?nh v?i máy tính. Vi?c k?t n?i máy ?nh v?i máy tính qua cáp USB s? làm máy ?nh t?n pin, nh?t là trong tr??ng h?p b?n ?ang tác nghi?p ? nh?ng n?i không có ch? c?m s?c. ??ng th?i, cách th?c hi?n ?ó còn gây ra v?n ?? thao tác ch?m, có th? g?p l?i dây cáp b? l?ng l?o trong quá trình sao chép ho?c th?m chí có th? làm r?i máy ?nh n?u vô tình v??ng vào dây cáp.

5 l?i khuyên v? th? nh? cho ng??i dùng máy ?nh 3
Nên dùng ??u ??c th? ?? chép ?nh vào máy tính.
Trong khi ?ó, gi?i pháp dùng ??u ??c th? s? ti?n l?i và an toàn h?n nhi?u. B?n ch? c?n t?t ngu?n máy ?nh ?? ti?t ki?m pin, rút th? nh? ra r?i c?m vào ??u ??c th? ?ang k?t n?i v?i máy tính ?? sao chép ?nh. Ngoài ra, n?u dùng ??u ??c th? c?ng tránh cho vi?c máy ?nh có th? b? lây nhi?m virus hay b? tr?c tr?c ph?n m?m do k?t n?i v?i máy tính ?ang g?p s? c?.

Không nên l?u ??y th?

M?c dù h?u h?t th? nh? ??u ???c thi?t k? ?? có th? l?u ??y t?t c? m?i ??nh d?ng t?p tin trong ?ó, nh?ng th?c s? không ph?i là m?t ý t??ng t?t khi b?n ch?p ?nh và l?u h?t hoàn toàn dung l??ng c?a m?t th? nh?. M?t trong nh?ng lý do mà các nhi?p ?nh gia chuyên nghi?p th??ng thích s? d?ng th? nh? dung l??ng l?n là vì h? mu?n có nhi?u không gian d? phòng ?? ch?p thêm nhi?u kho?nh kh?c ??c ?áo mà không c?n lo l?ng th? nh? b? ??y.

T??ng t?, b?n c?ng nên th?c hi?n nh? v?y v?i các thi?t b? l?u tr? khác nh? bút USB hay ? c?ng di ??ng. Không bao gi? l?u ??y d? li?u b?i vì hi?u su?t c?a chúng có th? b? ?nh h??ng r?t nhi?u. Thông th??ng, ch? nên l?u t?i ?a 90% dung l??ng c?a m?t thi?t b? l?u tr? và sau ?ó b?t ??u d?n d?p nh?ng th? không c?n thi?t ?? ch?a ch? cho các t?p tin m?i.

5 l?i khuyên v? th? nh? cho ng??i dùng máy ?nh 4
M?t s? m?u máy ?nh trang b? hai khe c?m th? nh?.
M?t s? dòng máy ?nh DSLR chuyên nghi?p và nhi?u model máy ?nh bình dân còn ???c trang b? hai khe c?m th? nh?. Ph?n l?n ng??i dùng ??u bi?t ?i?u này r?t h?u ích nh?m có th? t?ng ?áng k? kh? n?ng l?u tr?. Tuy nhiên, vi?c trang b? hai khe c?m th? nh? còn m?t s? ?ng d?ng ?a m?c ?ích khác có ý ngh?a h?n, ??c bi?t trong nh?ng s? ki?n quan tr?ng, ?ó là ghi song song an toàn và ghi ph?i h?p các ??nh d?ng RAW + JPEG.

Không nên rút th? khi ?ang ??c d? li?u

N?u b?n g?n th? nh? trong máy ?nh hay ??u ??c th? và ?ang chép d? li?u t? ?ó vào máy tính qua cáp USB thì không nên rút th? ??t ng?t khi quá trình sao chép ch?a hoàn thành. Làm nh? v?y có th? khi?n quá trình sao chép b? gián ?o?n d?n ??n m?t d? li?u. T?t nh?t là hãy ch? cho ??n khi ?èn tín hi?u trên máy ?nh hay ??u ??c th? t?t h?n vài giây r?i m?i rút th? ra.

5 l?i khuyên v? th? nh? cho ng??i dùng máy ?nh 5
Không nên rút th? nh? khi máy ?ang ??c d? li?u.
V? nguyên t?c, tr??c khi rút các thi?t b? k?t n?i qua c?ng USB nh? bút nh? USB, ? c?ng g?n ngoài , ??u ??c th? nh?, ?i?n tho?i di ??ng... b?n c?n ph?i t?t các t?p tin ?ang m? trên máy tính, ng?t k?t n?i trên h? th?ng theo ?úng quy trình. ?i?u này giúp b?o v? các thi?t b?, tránh ???c tình tr?ng s?c ?i?n, gây h?ng hóc ho?c m?t d? li?u ?ang có trong ?ó.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 122
 • Khách viếng thăm: 119
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 7,631
 • Tháng hiện tại: 351,407
 • Tổng lượt truy cập: 52,498,216

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058