tam quoc

 

Đĩa cứng: SSD "song đấu" HDD

Đăng lúc: Thứ ba - 06/12/2016 18:06 - Người đăng bài viết: admin
 

Cuộc đối đầu giải pháp lưu trữ giữa HDD và SSD có vẻ như chưa tới hồi kết khi người dùng vẫn còn phân vân lựa chọn giữa dung lượng lưu trữ của HDD hay tốc độ truyền tải dữ liệu của SSD.

 • ??a c?ng ngoài - Th?a s?c l?u tr?
 • L?u tr? thông minh
 • ??a SSD m?i s? có t?c ??, ?? b?n cao h?n
 • Intel t?ng g?p ?ôi dung l??ng ? SSD
 • ? th? r?n SSD có ?? tin c?y nh? ? ??a c?ng HDD
??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 1

SSD có t?c ?? nhanh h?n HDD

SSD là d?ng ??a ?i?n t? có c?u t?o t? các vi m?ch silicon (silicon microchips), th??ng ???c s? d?ng v?i m?c ?ích l?u tr? d? li?u. Tuy có thi?t k? giao ti?p I/O t??ng t? nh? ? c?ng HDD nh?ng SSD l?u d? li?u vào b? nh? solid-state ? d?ng tín hi?u ?i?n t?. 

B? nh? truy xu?t ng?u nhiên ??ng (DRAM) và chip nh? NAND là nh?ng linh ki?n l?u tr? th??ng dùng trong nhi?u ? SSD. Các thành ph?n linh ki?n c?a SSD c?u thành t? transistor nh? NAND, không có ph?n c? ho?c b? ph?n d?ch chuy?n v?t lý nên không ch? giúp làm gi?m r?i ro khi sao chép d? li?u mà còn h? tr? ? SSD t?ng t?c ?? ??c và ghi nhanh h?n h?n HDD. Theo ?ó, ? SSD c?ng ch?ng s?c ?n ??nh và tiêu th? ít ?i?n n?ng h?n HDD, có th? ???c tích h?p vào nhi?u thi?t b? ???c dùng trong ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t. 

Các nhà phân tích d? báo th? tr??ng SSD toàn c?u s? t?ng tr??ng v?i t?c ?? 33,24% trong giai ?o?n 2016-2020 cùng v?i s? tham gia c?a m?t s? hãng s?n xu?t chính nh? Intel, Micron, Samsung, Seagate, Western Digital hay Toshiba.

Theo d? báo, s? d? SSD t?ng tr??ng nhanh là do nhu c?u v? vi?c qu?n tr? các trung tâm d? li?u d?a trên n?n t?ng ?ám mây. Tuy nhiên, thách th?c công ngh? mà ? SSD s? ph?i ??i m?t là ?? b?n và ?? tr? không rõ ràng, nh?t là ?? tr? khi ??c d? li?u.

Quá trình bóc tách các ? c?ng d??i ?ây s? giúp b?n có cái nhìn rõ nét h?n v? c?u t?o v?t lý c?a 2 d?ng ? l?u tr? thông d?ng hi?n nay.

HDD: ??a c?ng và ??u ??c

Trong m?t ? c?ng truy?n th?ng (HDD) nh? Western Digital 250 GB dành cho PC, công ngh? “then ch?t” ? ?ây là 3 ??a t? tính quay v?i t?c ?? 7.200 vòng/phút khi ? ??a ho?t ??ng. M?i ??a c?ng có dung l??ng l?u tr? kho?ng 80 GB, cho t?ng dung l??ng 240 GB ? lo?i ? c?ng này.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 2

Dùng tu?c n? vít m? t?m ch?n c?a ? c?ng truy?n th?ng, b?n s? d? dàng nhìn th?y c? c?u ?i?u khi?n v? trí ??u ??c t? tính n?m trên m?t ??a g?n khu v?c trung tâm. ??u ??c này di chuy?n qua l?i ?? ??c ho?c ghi d? li?u lên nh?ng n?i khác nhau trên ??a. 

Thay ??i góc nhìn, chúng ta s? th?y ph?n c? ki?m soát ???c n?i v?i chip ?i?u khi?n ? bên d??i b?ng cáp m?m.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 3

Trên th?c t?, có ??n 3 ??u ??c cho t?ng ??a c?ng, ch? cách m?t ??a vài nanomet ? t?c ?? quay 7.200 vòng/phút.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 4

K?t n?i v?i ph?n c? là b?ng m?ch do Foxconn s?n xu?t. ?ây là m?t b?ng m?ch nh? ch?a chip ?i?u khi?n g?n trung tâm và k?t n?i dòng d? li?u qua c?ng giao ti?p SATA (k?t n?i v?i bo m?ch ch? b?ng cáp SATA). ? ? c?ng HDD thì b?ng m?ch này n?m l? m?t ?áy ra phía ngoài.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 5

Quan sát c?n c?nh, chip ?i?u khi?n c?a ? c?ng truy?n th?ng là m?t b? x? lý công su?t th?p, có ch?c n?ng truy?n t?i d? li?u li?n m?ch gi?a ??a c?ng và ph?n còn l?i c?a PC.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 6

“Toàn c?nh” ? c?ng HDD sau khi bóc tách: 

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 7

SSD: chip nh? và bóng bán d?n 

Trên m?t b?ng m?ch ? SSD OCZ Vertex 4 128GB, nh?ng chip hình ch? nh?t l?n là các b? nh? flash NAND do Micron s?n xu?t.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 8

T??ng t? các ? c?ng truy?n th?ng, các ? SSD c?ng ???c trang b? chip ?i?u khi?n, k?t n?i d? li?u ??n b? nh? NAND và sau ?ó tr? l?i PC. OCZ Vertex 4 dùng chip Indilinx Everest 2, h? tr? giao ti?p SATA 3.0.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 9

Tuy SATA là giao ti?p có s?n trên các ? SSD 2,5 inch nh?ng v?i nh?ng bo m?ch ch? ??i m?i thì ng??i dùng s? g?n ? SSD vào khe M.2 luôn ch? không còn c?n ??n SATA n?a.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 10

H?u h?t các ? SSD ??u dùng hàng tr?m MB RAM làm b? ??m gi?a NAND và PC. ? SSD này c?ng không ngo?i l? khi dùng chip RAM do Hynix cung c?p.

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 11

Tính v?t lý c?a ? SSD khá ??n gi?n b?i ch? có chip và bóng bán d?n (transistor) trên b?ng m?ch, nh?ng l?i mang ??n kh? n?ng th?c thi nhanh cho h? th?ng l?u tr? d? li?u c?a ng??i dùng. 

??a c?ng: SSD "song ??u" HDD 12

So sánh t??ng quan, c?u t?o v?t lý c?a SSD ??n gi?n h?n h?n HDD khi lo?i tr? hoàn toàn các t?m ??a c?ng và ??u ??c. Nh? ?ó, v?i nhu c?u lo?i b? ti?ng ?n khi s? d?ng PC nh? hi?n nay thì rõ ràng SSD có ?u th? h?n h?n HDD. 

PC World VN 11/2016


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 77
 • Khách viếng thăm: 76
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1,369
 • Tháng hiện tại: 308,713
 • Tổng lượt truy cập: 52,455,522

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058