tam quoc

 

Tăng năng suất lao động nhờ SSD của Transcend

Đăng lúc: Thứ ba - 14/11/2017 10:18 - Người đăng bài viết: admin
 

Việc thay thế ổ cứng truyền thống bằng SSD hiện được xem là cách nâng cấp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cải thiện đáng kể hiệu năng máy tính và tăng năng suất làm việc cho người dùng.

 • Transcend giành gi?i th??ng Good Design Award n?m 2017
 • Intel gi?i thi?u SSD ?ng d?ng công ngh? Optane
 • C?n c?nh b? ?ôi ? di ??ng My Passport m?i c?a WD
 • Intel Optane Memory: “c?u cánh” cho HDD?
 • Samsung gi?i thi?u ? SSD g?n ngoài T5 giá h?p d?n

? c?ng th? thái r?n ( SSD ) d?a trên b? nh? Flash t?ng l?n ??u tiên xu?t hi?n t? nh?ng n?m 1990 và nhanh chóng ???c c?i ti?n v? t?c ??, không gian l?u tr? nhi?u h?n, ?n ??nh h?n ?áng k? so v?i ? c?ng c? h?c. ?a ph?n l?i ích có ???c này là k?t qu? c?a th?c t? r?ng SSD không có b?t k? thành ph?n chuy?n ??ng c? h?c nào trong k?t c?u. Trái ng??c v?i ? c?ng c? h?c mà s? d?ng ??ng c? ??a ?? giúp quay các ??a t? c?ng nh? ??u ??c ? ??a, các con chip b? nh? flash ch?u trách nhi?m v? t?t c? các l?u tr? trên m?t ? ??a tr?ng thái r?n. Tính n?ng này cung c?p t?c ?? truy c?p d? li?u cao h?n, s? d?ng ít ?i?n h?n và ?? tin c?y cao. Ngh?a là, SSD t?o s? chuy?n ??i tích c?c ??i v?i v?i t?c ?? c?a n?ng su?t lao ??ng.

T?ng n?ng su?t lao ??ng nh? SSD c?a Transcend 1
Transcend SSD230.

Transcend Information, nhà s?n xu?t hàng ??u c?a s?n ph?m ?a ph??ng ti?n và l?u tr?, v?n luôn t?p trung dành m?i ngu?n l?c ?? phát tri?n m?t dòng các s?n ph?m SSD toàn di?n có hi?u n?ng cao, hi?u su?t s? d?ng ?i?n và ?? tin c?y cao cho các ?ng d?ng l?u tr?. ??i v?i nh?ng ng??i ?am mê và game th?, t? nhóm ch? ??o ??n chuyên nghi?p, Transcend SSD là nâng c?p tuy?t v?i cho h? th?ng hi?n t?i và b?n có th? d? dàng ch?n các ? ??a ph?i d?a trên nhu c?u s? d?ng d? ki?n c?a b?n.

SSD230- ? SSD giá ph?i ch?ng v?i công ngh? 3D NAND cho nhóm ng??i dùng ch? ??o

? SSD230 SATA III 6Gb/s c?a Transcend ?ng d?ng công ngh? NAND 3 chi?u (3D) m?i nh?t, nâng cao dung l??ng l?u tr? chi?u d?c b?ng cách x?p các t? bào l?u tr? ch?ng lên nhau trheo chi?u d?c. ?ng d?ng b? nh? ??m (cache) DDR3 DRAM mang ??n t?c ?? x? lý ??c/ghi ng?u nhiên các t?p tin 4K t?i ?a 85.000 IOPS, ? SSD230 cho phép b?n t?i nhi?u trò ch?i và ?ng d?ng nhanh h?n bao gi? h?t. SSD230 có kích c? theo chu?n công nghi?p- 2,5". Vâng, ? ??a ch? cao 6,8 mm và n?ng 63g, c?c k? thích h?p cho các thi?t b? ?i?n toán siêu m?ng nh? Ultrabook, c?ng nh? dòng máy tính ch? ??o - PC . B?ng cách ch? s? d?ng chip flash ch?t l??ng cao và các thu?t toán nâng cao trong firmware, SSD230 c?a Transcend b?o ??m mang ??n hi?u n?ng và ?? tin c?y cao h?n.

T?ng n?ng su?t lao ??ng nh? SSD c?a Transcend 2
Transcend MTE850.


MTE850 - ? SSD PCIe NVMe M.2 siêu t?c ?? cho ng??i dùng ch?i game

? SSD MTE850 M.2 c?a Transcend s? d?ng giao ti?p ® PCI Express Gen3 x4 ???c h? tr? b?i tiêu chu?n m?i nh?t NVMe™, gi?i phóng m?c hi?u n?ng cao c?a th? h? ti?p theo. ? SSD MTE850 M.2 nh?m ??n các m?c tiêu ?ng d?ng cao c?p, ch?ng h?n nh? s?n xu?t âm thanh/video k? thu?t s?, ch?i game và ?ng d?ng doanh nghi?p, mà ?òi h?i ph?i th??ng xuyên x? lý kh?i l??ng công vi?c n?ng, mà h? th?ng không b? “lag” (gi?t hình) hay ch?m l?i. Nh? có s?c m?nh công ngh? c?a b? nh? flash MLC NAND 3D, ? SSD MTE850 M.2 mang ??n cho b?n không ch? có t?c ?? truy?n nhanh mà còn có ?? tin c?y cao vô ??i.

SSD370 – ? SSD b?n b?, ?áng tin c?y và t?c ?? cao cho ng??i dùng chuyên nghi?p

Transcend SSD370 SATA III 6G/s SSD t? hào có t?c ?? truy?n t?i d? li?u cao, thi?t k? nh? g?n và tr?ng l??ng nh?, kh? n?ng ch?ng s?c và rung, và h? tr? ch? ?? DevSleep. V?i m?t b? ?i?u khi?n m?nh m?, dung l??ng lên ??n 1TB l?u tr? và ?? b?n t?t h?n, SSD370 giúp khách hàng doanh nghi?p và ng??i làm báo chí truy?n thông chuyên nghi?p t?ng n?ng su?t và có d? li?u an toàn h?n. ?? t?ng thêm tu?i th? c?a SSD370, tính n?ng theo dõi ?? mòn ? ??a và ki?m tra l?i tích h?p Error Correction Code (ECC) ??m b?o vi?c truy?n t?i d? li?u ?áng tin c?y. SSD không ch? t?ng hi?u su?t, mà còn ???c s? d?ng ?? kéo dài cu?c s?ng c?a h? th?ng c? và cho phép m?t t? ch?c ?? không ph?i ??u t? mua m?i l?i ngay toàn b? dàn máy PC.

Ph?n m?m SSD Scope ??c quy?n

Phát tri?n ?? h? tr? các s?n ph?m ? c?ng tr?ng thái r?n (SSD) Transcend, Transcend SSD Scope là m?t ph?n m?m tiên ti?n và thân thi?n ng??i dùng - giúp duy trì m?t SSD lành m?nh và hi?u qu? d? dàng h?n bao gi? h?t. Ph?n m?m SSD Scope t?p h?p các công ngh? m?i nh?t ?? xác ??nh tình tr?ng và t?i ?u hóa hi?u n?ng c?a ? SSD. Các tính n?ng h?u ích bao g?m xem thông tin ? ??a View Drive Information, View S.M.A.R.T, Status, quét ch?n ?oán Diagnostic Scan, xóa an toàn Secure Erase, c?p nh?t Firmware Update, ch?c n?ng TRIM, ch? s? s?c kh?e ? ??a Health Indicator và sao chép nhân b?n h? th?ng System Clone.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 51
 • Khách viếng thăm: 48
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 12,094
 • Tháng hiện tại: 302,962
 • Tổng lượt truy cập: 58,857,551

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465