tam quoc

 

Transcend StoreJet 25MC: Ổ cứng di động bền bỉ và an toàn

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/04/2017 17:00 - Người đăng bài viết: admin
 

Đây là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu di động, kèm theo đó là khả năng bảo mật cao nhờ công cụ tích hợp đi kèm. Hơn nữa, ổ gắn ngoài với đầu cắm chuẩn USB Type-C này hiện có giá bán khá hấp dẫn.

  • Apacer gi?i thi?u ? SSD ASMini b? túi nh? g?n
  • Transcend ESD400: SSD cho doanh nhân và ng??i dùng chuyên nghi?p
  • Transcend ra m?t th? nh? microSD Ultimate UHS-I U3M t?c ?? nhanh
  • Doanh nghi?p th?i nay không th? thi?u gi?i pháp l?u tr? qua m?ng
  • T? t?o mây riêng dung l??ng kh?ng

V? ngo?i hình, StoreJet 25MC có thi?t k? bên ngoài hoàn toàn không khác gì so v?i các model khác thu?c dòng ? c?ng di ??ng StoreJet 25M-Series c?a Transcend ?ã ???c gi?i thi?u l?n ??u tiên cách ?ây khá lâu.

Thông tin trên trang web c?a Transcend cho bi?t, StoreJet 25MC có kích th??c 130x82x20mm, tr?ng l??ng 216g, bên trong trang b? ? c?ng HDD SATA 2,5 inch.

Phiên b?n th? nghi?m t?i Test Lab có dung l??ng 1TB hiê?n ????c ba?n ?? m??c gia? tham kha?o khoa?ng 1,67 triê?u ?ô?ng.

Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 1
? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25MC

Theo công b? c?a hãng s?n xu?t, ? c?ng Transcend StoreJet 25MC ???c b?o v? b?i l?p v? ngoài có ?? ?àn h?i t?t giúp s?n ph?m an toàn tuy?t ??i tr??c m?i va ??p hay r?i r?t trong quá trình s? d?ng. V? b?o v? này s? d?ng công ngh? ch?ng s?c 3 l?p nh?m ??m b?o h?p chu?n th? nghi?m siêu b?n c?a quân s? M?.

C? th?, l?p ngoài cùng ???c làm b?ng ch?t li?u silicon ch?ng tác ??ng m?nh, l?p ti?p theo ???c gia c? b?ng nh?a c?ng và bên trong cùng là m?t h? th?ng c? ??nh ? c?ng tích h?p 2,5 inch. T?t c? ???c thi?t k? ?? gi?m l?c tác ??ng và gi?m s?c t?i ?a, mang l?i kh? n?ng b?o v? hi?u qu? cho d? li?u l?u tr? bên trong.

Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 2
M?t trên thi?t b? là nút One-Touch AutoBackup ?? sao l?u nhanh
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 3
C?nh trên c?a ? là c?ng USB 3.0
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 4
?i kèm là cáp v?i ??u c?m chu?n USB Type-C

Theo c?m nh?n c?a Test Lab, l?p v? ngoài m?n nh? nhung c?a ? Transcend StoreJet 25MC không ch? có tác d?ng ch?ng s?c mà còn giúp gi?m tr?n tr??t khi c?m trên tay, h?n ch? t?i ?a tình tr?ng vô tình làm r?i r?t d?n ??n m?t d? li?u bên trong.

V? giao ti?p, Transcend StoreJet 25MC trang b? c?ng USB 3.0 gi?ng nh? h?u h?t các m?u ? c?ng g?n ngoài hi?n nay trên th? tr??ng. C?ng USB 3.0 trên StoreJet 25MC có th? dùng v?i các lo?i cáp USB 3.0 thông th??ng, nh?ng ?i?m khác bi?t là Transcend l?i cung c?p kèm theo ? c?ng dây cáp USB Type-C .

V? lý thuy?t, chu?n k?t n?i USB Type-C (hay còn ???c g?i là USB 3.1) có t?c ?? truy?n nh?n d? li?u lên ??n 10Gbps, g?p ?ôi so v?i m?c 5Gbps c?a chu?n USB 3.0 v?n ?ang ph? bi?n hi?n nay. Tuy nhiên, theo ?ánh giá c?a Test Lab, dù s? d?ng cáp ??u c?m chu?n USB Type-C nh?ng c?ng USB trên ? v?n là chu?n USB 3.0 nên s?n ph?m ch?a th?c s? phát huy ???c th? m?nh c?a công ngh? USB Type-C.

M?t ?u ?i?m c?n nh?c ??n c?a chu?n USB Type-C là c? hai ??u c?m ??u gi?ng nhau và cho phép k?t n?i hai chi?u (reversible plug orientation), vì v?y ng??i dùng s? không c?n ph?i lo l?ng v? vi?c c?m ng??c ??u gi?ng nh? tình tr?ng c?a các chu?n ??u c?m USB tr??c ?ây.

?? ki?m tra t?c ?? ??c/ghi c?a ? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25MC, Test Lab s? d?ng các công c? ?o chuyên d?ng g?m ph?n m?m ATTO Disk Benchmark và HD Tune Pro. Các th? nghi?m trong bài ??u ???c th?c hi?n trên m?u laptop Asus Zenbook UX510U có trang b? c? c?ng USB 3.0 (??u c?m tiêu chu?n Type-A) và USB 3.1 (??u c?m Type-C).

Test Lab nh?n th?y ? Transcend StoreJet 25MC cung c?p hi?u n?ng ? hai phép th? b?ng cáp USB Type-C và USB 3.0 không chênh l?ch nhau nhi?u. ?i?u này c?ng khá d? hi?u vì nh? ?ã ?? c?p thì c?ng giao ti?p trên ? này ch? là c?ng USB 3.0 nên không th? ??t t?c ?? cao h?n nh? c?ng USB 3.1 th?c s?.

Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 5
K?t qu? t?c ?? ??c/ghi so sánh khi ?o qua c?ng USB 3.0 và USB Type-C

Nh?m ph?c v? cho ch?c n?ng sao l?u d? li?u máy tính, m?t tr??c c?a ? c?ng Transcend StoreJet 25MC trang b? nút One Touch Auto-Backup ??ng th?i c?ng là ?èn tín hi?u. Ng??i dùng có th? th?c hi?n thao tác sao l?u d? dàng ch? b?ng “m?t ch?m” vào nút nh?n này. Ngoài ra, Transcend StoreJet 25MC còn ?i kèm ph?n m?m Transcend Elite chính là công c? ??c quy?n giúp qu?n lý d? li?u và t?ng n?ng su?t, hi?u n?ng c?a ? ??a. B?n có th? d? dàng th?c hi?n sao l?u, nén t?p tin v?i ch? ?? mã hóa 256-bit AES Encryption và s? d?ng ? c?ng nh? m?t chìa khóa k? thu?t s? BitLocker cho máy tính c?a mình.

Tóm l?i, Transcend StoreJet 25MC có ngo?i hình không gì m?i so v?i các model dòng ? c?ng di ??ng StoreJet 25M tr??c ?ây, c?ng có kh? n?ng ch?ng s?c và ch?ng va ??p hi?u qu?. ?i?m nâng c?p duy nh?t c?a s?n ph?m là ?i kèm cáp USB Type-C nh?ng th?c t? thì t?c ?? truy?n d? li?u c?ng không cao h?n nhi?u so v?i cáp USB 3.0. Dù gì ?i n?a, s?n ph?m ? c?ng g?n ngoài Transcend StoreJet 25MC v?n là l?a ch?n phù h?p c?a ng??i dùng c?n ??n m?t gi?i pháp l?u tr? và sao l?u di ??ng t?c ?? cao.

Chi ti?t k?t qu? ?o t?c ?? ??c ghi th?c t? c?a ? c?ng di ??ng Transcend StoreJet 25MC:

Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 6
T?c ?? ??c/ghi ?o b?ng công c? ATTO qua c?ng USB 3.0
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 7
T?c ?? ??c/ghi ?o b?ng công c? ATTO qua c?ng USB Type-C
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 8
T?c ?? ??c trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 9
T?c ?? ghi trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 10
T?c ?? ??c trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB Type-C
Transcend StoreJet 25MC: ? c?ng di ??ng b?n b? và an toàn 11
T?c ?? ghi trung bình ?o b?ng công c? HD Tune Pro qua c?ng USB Type-C


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 17,888
  • Tháng hiện tại: 453,375
  • Tổng lượt truy cập: 53,729,837

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058