tam quoc

 

Tạo USB cài đặt hệ điều hành MacOS

Đăng lúc: Thứ ba - 10/01/2017 12:17 - Người đăng bài viết: admin
 

Mặc dù MacOS chỉ cho phép nâng cấp hoặc cài mới thông qua kho ứng dụng Mac App Store, nhưng bạn cũng có thể tự tay tạo USB cài đặt hệ điều hành này chỉ với vài thao tác đơn giản.

 • 3 công c? bi?n ? USB thành thi?t b? khóa PC
 • Trao ??i d? li?u 2 máy tính b?ng trình duy?t
 • Hi?n th? thông báo cho phím Caps Lock trên macOS
 • 4 cách kh?c ph?c nhanh l?i m?ng cho Windows
 • Sao l?u & ph?c h?i h? th?ng cho m?i thi?t b?

V? c? b?n, MacOS v?n ???c ?ánh giá là m?t h? ?i?u hành khá ?n ??nh và r?t ít khi x?y ra tính tr?ng l?i h? th?ng. H?n n?a, tài nguyên c?a h? ?i?u hành này vô cùng phong phú và ???c cung c?p tr?c tuy?n trên ch? ?ng d?ng Mac App Store, giúp ng??i dùng có th? d? dàng nâng c?p ho?c cài ??t m?i h? th?ng c?a mình b?t c? khi nào.

Tuy nhiên, MacOS c?ng không th? tránh kh?i nh?ng tình hu?ng c?c k? khó ch?u, ch?ng h?n nh? treo máy khi kh?i ??ng, t? kh?i ??ng l?i máy trong quá trình s? d?ng..

Chính vì v?y, vi?c t?o m?t chi?c USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS chính là gi?i pháp h?u hi?u m?i khi nh?ng tính hu?ng nh? trên x?y ra.

Và ?? th?c hi?n, tr??c h?t, b?n c?n chu?n b? m?t chi?c USB (ho?c th? SD hay m?t thi?t b? l?u tr? di ??ng b?t k?) có dung l??ng 8GB tr? lên. L?u ý, quá trình th?c hi?n có th? ghi ?è (ho?c xóa) t?t c? d? li?u ?ang ch?a trong USB. Vì v?y, hãy ti?n hành sao l?u (backup) l?i tr??c khi s? d?ng.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 1
?nh minh h?a.

M?t khi ?ã hoàn t?t vi?c chu?n b? thi?t b? l?u tr? c?n cho vi?c cài ??t h? ?i?u hành MacOS, b?n hãy truy c?p vào ?ng d?ng Mac App Store ?? t?i v? b?n cài ??t h? ?i?u hành mình c?n.

??i v?i tr??ng h?p mu?n cài ??t phiên b?n m?i nh?t c?a MacOS, b?n hãy tìm phiên b?n ?ó và nh?n nút Download ho?c Install ?? b?t ??u t?i v?.

Tuy nhiên, n?u mu?n t?i v? các phiên b?n MacOS c? h?n, b?n hãy ch?n th? Purchases c?a App Store, sau ?ó tìm phiên b?n mình mu?n, nh?n nút Download ho?c Install.

M?t khi quá trình t?i v? hoàn t?t và giao di?n cài ??t t? ??ng xu?t hi?n, b?n ch? c?n nh?n nút Close (?óng c?a s?) ?? h?y vi?c cài ??t và truy c?p ??n th? m?c Applications ?? ??m b?o r?ng t?p tin cài ??t này ?ang ???c l?u tr? t?i ?ây.

Ti?p ??n, hãy truy c?p ???ng d?n h ttp://diskmakerx.com/whats-this / ?? t?i v? ?ng d?ng h? tr? cài ??t MacOS vào thi?t b? l?u tr? di ?ông mang tên DiskMaker X.

L?u ý, t?i giao di?n chính, DiskMaker X cung c?p m?t s? liên k?t khác nhau cho t?ng phiên b?n MacOS c? th?, ch?ng h?n nh? liên k?t cho MacOS Serria, liên k?t cho Capitan, Yosemite và Maverick và liên k?t cho Mavericks, Mountain Lion và Lion. Do v?y, hãy nh?n vào liên k?t t??ng ?ng v?i phiên b?n MacOS mình mu?n cài ??t.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 2
Hãy t?i v? phiên b?n DiskMaker X t??ng ?ng v?i h? ?i?u hành mình mu?n.

Sau khi hoàn t?t quá trình t?i v?, b?n ti?p t?c ti?n hành cài ??t DiskMaker X b?ng cách kh?i ch?y t?p tin DMG, sau ?ó kéo th? bi?u t??ng ?ng d?ng vào th? m?c Applications.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 3
Kéo th? bi?u t??ng DiskMaker X vào th? m?c Applications.

Khi kh?i ch?y DiskMaker X, ?ng d?ng này s? hiên th? thông báo cho phép ng??i dùng có th? ch?n h? ?i?u hành mình s? cài ??t vào USB. T?i ?ây, hãy nh?n ch?n h? ?i?u hành mình mu?n.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 4
Ch?n h? ?i?u hành MacOS s? cài ??t.

Lúc này, DiskMaker X s? tìm ki?m b?n cài ??t h? ?i?u hành trong th? m?c Applications, hãy ch?n Use this copy. Bên c?nh ?ó, DiskMaker X c?ng cho phép ng??i dùng tìm th? công b?n cài ??t h? ?i?u hành trong tr??ng h?p b?n cài ??t này n?m ngoài th? m?c Applications b?ng cách nh?n ch?n Use another copy.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 5
N?u ch?a b?n cài ??t t?i th? m?c Application, hãy nh?n Use this copy.

? giao di?n k? ti?p, DiskMaker X s? cho phép b?n ch?n phân vùng mình mu?n cài ??t, hãy nh?n ch?n USB ho?c Another kind of disk ?? tìm thi?t b? l?u tr? t??ng ?ng.

Khi ?ã ch?n ???c thi?t b? l?u tr?, thông báo nh?c nh? sau khi nh?n nút Erase then create the disk, toàn b? d? li?u trong USB s? b? xóa nh?m ph?c v? cho quá trình cài ??t.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 6
Giao di?n thông báo s? xóa tr?ng (Erase) tr??c khi b?t ??u quá trình cài ??t.

Ti?p t?c nh?n nút Continue ?? cung c?p quy?n qu?n tr? viên (Administrator) ?? DiskMaker X b?t ??u quá trình cài ??t.

M?t khi hoàn t?t quá trình t?o USB b?n s? th?y m?t c?a s? thông báo.

T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS 7
H?p tho?i thông báo xu?t hi?n khi quá trình cài ??t hoàn t?t.

T? bây gi?, chi?c USB tr? thành ? ??a Boot cài m?i h? ?i?u hành MacOS. N?u mu?n l?p t?c cài m?i h? ?i?u hành, b?n s? ph?i kh?i ??ng l?i máy tính ??ng th?i nh?n gi? nút Option ??n khi màn hình thông báo l?a ch?n startup disk xu?t hi?n, Khi ?ó, hãy ch?n USB ?? cài ??t l?i. 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 34
 • Khách viếng thăm: 31
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 3,098
 • Tháng hiện tại: 227,289
 • Tổng lượt truy cập: 57,722,505

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465