tam quoc

 

Thủ thuật Windows: Loại bỏ triệt để ứng dụng, phần mềm khỏi Windows Uninstall Program List

Đăng lúc: Thứ ba - 11/07/2017 09:35 - Người đăng bài viết: admin
 

Trong một số trường hợp, sau khi đã gỡ bỏ một ứng dụng, phần mềm nào đó, bạn phát hiện ra rằng các ứng dụng, phần mềm này vẫn "hiện diện" trong danh sách Add or Remove Program hoặc Programs and Features trong Control Panel.

  • Mang các trò ch?i c? ?i?n ? Windows 7 tr? l?i Windows 10
  • Windows 10: Cách ??n gi?n ?? g? b? trình ??n Set as desktop background
  • Có nên xóa th? m?c $GetCurrent và $SysReset trên Windows 10?
  • Th? thu?t Windows: '??' tính n?ng cho nút cu?n chu?t

V? m?t k? thu?t, Windows Uninstall Program List (còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i Add or Remove Programs) là n?i ch?a danh sách t?t c? ?ng d?ng, ph?n m?m ?ã ???c cài ??t (thông qua t?p tin .exe ho?c các ??nh d?ng cài ??t khác) vào Windows , cho phép ng??i dùng theo dõi và g? b? an toàn các ?ng d?ng, ph?m m?m mình mu?n mà không làm ?nh h??ng ??n quá trình v?n hành c?a h? th?ng.

Th? thu?t Windows: Lo?i b? tri?t ?? ?ng d?ng, ph?n m?m kh?i Windows Uninstall Program List 1
C?a s? Windows Uninstall Program List (Add or Remove Programs).

Tuy nhiên, không ph?i lúc nào Windows Uninstall Program List c?ng ho?t ??ng tr?n tru. ?ôi lúc, công c? này v?n g?p chút r?c r?i liên quan ??n Windows Registry khi?n tên ?ng d?ng, ph?n m?m ?ã b? g? b? nh?ng v?n ???c hi?n th? t?i ?ây.

Ch?a h?t, m?t s? ng??i dùng c?ng có thói quen xóa toàn b? g?c c?a các ?ng d?ng, ph?n m?m, ho?c , ho?c m?t s? t?p tin ho?c trình g? (Uninstall) b? h?ng khi?n công c? này không th? nh?n d?ng và ti?p t?c hi?n th? tên c?a các ?ng d?ng, ph?n m?m này.

Do v?y, n?u ch?ng may c?ng m?c ph?i v?n ?? ???c xem là r?t khá khó ch?u này, b?n hãy m?nh d?n áp d?ng ngay 2 ph??ng pháp ??n gi?n sau ?ây.

Thao tác th? công qua Registry Edits

?? th?c hi?n, b?n hãy kh?i ch?y công c? Registry Edits b?ng cách s? d?ng phím t?t Windows + R và nh?p t? khóa regedit vào h?p tho?i Run v?a xu?t hi?n.

Ti?p ??n, trong c?a s? Registry Edits v?a xu?t hi?n, hãy truy c?p ???ng d?n sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Trong tr??ng h?p s? d?ng WIndows phiên b?n 64-bit, b?n hãy truy c?p ???ng d?n sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

M?t khi ?ã truy c?p ??n khóa Uninstall, ? c?t bên trái, h? th?ng s? hi?n th? m?t lo?t các khóa có tên ch?a ký t? khá khó hi?u. Tuy nhiên, b?n ch? c?n nh?n vào m?t khóa b?t k?, tên chính xác c?a khóa s? ???c hi?n th? trong khung DisplayName ? vùng giao di?n bên ph?i.

Th? thu?t Windows: Lo?i b? tri?t ?? ?ng d?ng, ph?n m?m kh?i Windows Uninstall Program List 2

L?y ví d?, khi nh?n vào khóa mang tên {079FEF6F-9E83-4694-897D-69C30389B772}, thì trong khung DisplayName s? ???c hi?n th? v?i tên g?i Python 3.6.1 Add to Path (64-bit), ?ây c?ng là tên ?ng d?ng, ph?n m?m ?ang ???c hi?n th? trong công c? Windows Uninstall Program List.

Bên c?nh nh?ng khóa có ch?a ký t? ??c bi?t, n?u ti?p t?c cu?n xu?ng, b?n c?ng s? b?t g?p nh?ng khóa khác có tên rõ ràng h?n.

Th? thu?t Windows: Lo?i b? tri?t ?? ?ng d?ng, ph?n m?m kh?i Windows Uninstall Program List 3

T? bây gi?, b?n ch? c?n tìm và nh?n ph?i chu?t vào khóa có ch?a tên c?a ?ng d?ng, ph?n m?m mình c?n xóa kh?i Windows Uninstall Program List., ch?n Delete là hoàn t?t.

Th? thu?t Windows: Lo?i b? tri?t ?? ?ng d?ng, ph?n m?m kh?i Windows Uninstall Program List 4

S? d?ng công c? CCleaner

Bên c?nh vi?c s? d?ng công c? m?c ??nh c?a h? th?ng là Windows Registry Editor, b?n c?ng có th? s? d?ng các công c? chuyên d?ng cho vi?c này, ??n c? là công c? CClearner

Theo ?ó, ?? s? d?ng, b?n hãy truy c?p vào trang ch? c?a Piriform và t?i v? công c? này thông qua ???ng d?n t?i ?ây .

M?t khi ?ã cài ??t và kh?i ch?y, trong giao di?n chính c?a CClearner, b?n hãy ch?n th? Tools > Uninstall.

Khi ?ó, công c? này s? hi?n th? danh sách các ?ng d?ng, ph?n m?m ???c cài ??t vào h? th?ng, t??ng t? Windows Uninstall Program List. Lúc này, b?n ch? c?n nh?n ch?n tên c?a ?ng d?ng, ph?n m?m c?n xóa và nh?n nút Delete.

Th? thu?t Windows: Lo?i b? tri?t ?? ?ng d?ng, ph?n m?m kh?i Windows Uninstall Program List 5

T? bây gi?, tên c?a ?ng d?ng, ph?n m?m này ?ã ???c lo?i b? kh?i Windows Uninstall Program List. H?n n?a, b?n c?ng c?n kh?i ??ng l?i máy ?? áp d?ng các thay ??i.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 35
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 12
  • Hôm nay: 8,711
  • Tháng hiện tại: 211,010
  • Tổng lượt truy cập: 57,706,226

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465