tam quoc

 

Trải nghiệm File Explorer "bí mật" trên Windows 10 Creators

Đăng lúc: Thứ ba - 16/05/2017 20:00 - Người đăng bài viết: admin
 

Một giao diện File Explorer hoàn toàn mới trên Windows 10 Creators đang chờ bạn khám phá.

 • ??ng nh?p Windows 10 b?ng hình ?nh
 • Windows 10 Creators: Di?t virus d? dàng h?n v?i Windows Defender Offline
 • Khai thác s?c m?nh ?? h?a r?i cho ?ng d?ng Windows
 • Sao l?u toàn b? email, hình ?nh, danh b? trên Google v? máy tính
 • 6 lý do máy tính Windows th??ng b? treo

M?c dù có r?t nhi?u th? ?ã thay ??i k? t? khi Microsoft chính th?c ra m?t Windows 10 , nh?ng cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i, ng??i dùng Windows v?n ph?i làm vi?c trên công c? m?c ??nh ???c xem là nhàm chán nh?t trên h? ?i?u hành này là File Explorer .

Chính vì v?y, k? t? phiên b?n Windows 10 Creators , Microsoft ?ã mang ??n ??nh d?ng UWP dành cho File Explorer. C? th?, UWP File Explorer s? có chút khác bi?t so v?i phiên b?n thông th??ng c?a công c? này, ch?ng h?n nh? giao di?n ph?ng t??ng t? các ?ng d?ng n?n t?ng UWP khác, thanh trình ??n ?i?u h??ng bên trái ???c thu g?n và ch? cho phép ng??i dùng truy c?p vào các phân vùng ? ??a hi?n hành,…

Tuy nhiên, nh??c ?i?m hi?n t?i c?a UWP File Explorer là không h? tr? thao tác kéo – th?. Bên c?nh ?ó, quá trình ch?n t?p tin (Select), sao chép ho?c di chuy?n (Copy, Cut, Paste) và m?t s? thao tác c? b?n khác s? có m?t chút ph?c t?p h?n so v?i b?n thông th??ng.

Do v?y, m?c dù UWP File Explorer v?n còn trong quá trình phát tri?n, nh?ng công c? này ch?c ch?n s? làm cho b?n c?m th?y thích thú trong vi?c tr?i nghi?m h? ?i?u hành này.

Và ?? có th? khám phá File Explorer ? ??nh d?ng UWP, b?n hãy nh?n ph?i chu?t vào m?t kho?ng tr?ng b?t k? trên giao di?n Desktop, ch?n New > Shortcut.

B??c ti?p theo, hãy dán liên k?t sau vào khung ???ng d?n c?a c?a s? v?a xu?t hi?n: explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App và nh?n Next.

Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators 1

Lúc này, b?n có th? ??t tên b?t k? cho shortcut và nh?n NextFinish ?? hoàn t?t.

Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators 2

T? bây gi?, hãy nh?n ?úp vào shortcut v?a t?o ?? kh?i ch?y UWP File Explorer và ti?n hành tr?i nghi?m giao di?n hoàn toàn m?i c?a công c? này. Trong tr??ng h?p ?ã kích ho?t giao di?n Dark (Dark Mode), UWP File Explorer c?ng s? có phông n?n ?en t??ng t? nh?ng ?ng d?ng Windows khác.

Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators 3
Giao di?n UWP File Explorer.
Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators 4
Tính n?ng chia s? (Share) trên UWP File Explorer.
Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators 5
Thanh tìm ki?m.
Tr?i nghi?m File Explorer "bí m?t" trên Windows 10 Creators 6
Giao di?n n?n tr?ng và tùy ch?n cách th?c hi?n th? theo th? t? c? th?.

L?u ý, UWP File Explorer v?n trong quá trình th? nghi?m nên r?t d? g?p ph?i tình tr?ng không ?n ??nh, th?m chí b? l?i (crash). Do v?y, b?n ch? nên s? d?ng công c? này v?i m?c ?ích khám phá và không nên s? d?ng h?ng ngày. 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 86
 • Khách viếng thăm: 15
 • Máy chủ tìm kiếm: 71
 • Hôm nay: 2,470
 • Tháng hiện tại: 226,661
 • Tổng lượt truy cập: 57,721,877

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465