tam quoc

 

Tùy biến Finder trên MacOS để dễ dùng hơn

Đăng lúc: Thứ tư - 01/03/2017 13:55 - Người đăng bài viết: admin
 

Với vài thao tác đơn giản sau đây, bạn có thể tùy biến công cụ Finder sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình sử dụng.

  • T?o USB cài ??t h? ?i?u hành MacOS
  • Hi?n th? thông báo cho phím Caps Lock trên macOS
  • Kích ho?t tính n?ng Picture In Picture trên MacOS Sierra
  • 3 tính n?ng qu?n lý c?a s? trên MacOS Sierra ít ng??i bi?t

V? c? b?n, Finder trên MacOS ???c xem là m?t trong nh?ng công c? h?u ích nh?t trên h? ?i?u hành này khi cho phép ng??i dùng d? dàng qu?n lý c?ng nh? tìm ki?m m?i t?p tin, th? m?c ?ang ch?a trên máy.

Tuy nhiên, vì lý do nào ?ó mà m?t s? tính n?ng trên Finder ?ã b? thi?t l?p m?c ??nh ?n, ch?ng h?n hi?n th? ???ng d?n ??n th? m?c ho?c t?p tin,... khi?n ng??i dùng g?p nhi?u khó kh?n trong quá trình s? d?ng công c? này.

Do v?y, v?i m?t s? th? thu?t sau ?ây, b?n có th? tùy bi?n công c? này sao cho d? dàng s? d?ng c?ng nh? ??t hi?u qu? cao nh?t.

Kích ho?t Path Bar, Status Bar, và Preview

Trong Finder, b?n hãy th? kích ho?t 3 tích n?ng Path Bar, Status Bar, và Preview ?? công c? này cung c?p nhi?u thông tin h?n v? các th? m?c, t?p tin.

Theo ?ó, trong giao di?n chính c?a Finder, b?n hãy truy c?p trình ??n View trên thanh Menu Bar.

Tùy bi?n Finder trên MacOS ?? d? dùng h?n 1
Trình ??n View.

Trên trình ??n View v?a hi?n th?, b?n hãy nh?n ch?n Show Path Bar.

M?t khi ?ã ???c kích ho?t, Path Bar s? cho phép b?n th?y ???ng d?n theo d?ng phân c?p v?i t?ng th? m?c, th? m?c con c? th? c?a b?t k? t?p tin nào mà mình v?a nh?n ch?n trong Finder. H?n n?a, tính n?ng này ???c xem là c?c k? h?u ích trong nh?ng tr??ng h?p b?n th??ng xuyên ??o qua nhi?u th? m?c nh?m tìm ki?m t?p tin mình c?n.

Tùy bi?n Finder trên MacOS ?? d? dùng h?n 2
Thanh ??a ch? c?u th? m?c, t?p tin ???c ch?n s? xu?t hi?n ? góc d??i c?a c?a s?.

Ngoài ra, b?n c?ng có th? nh?n vào th? m?c trên Path Bar ?? truy c?p tr?c ti?p vào th? m?c này.

??i v?i Show Status Bar, tính n?ng này không có gì h?n ngoài vi?c hi?n th? cho b?n bi?t có bao nhiêu t?p tin ?ang ???c ch?n ho?c ch?a trong th? m?c ?ang m?. Bên c?nh ?ó, tính n?ng này c?ng cung c?p m?t thanh tr??t ?? ng??i dùng d? dàng tùy ch?nh kích th??c hi?n th? th? m?c.

Trong khi ?ó, tùy ch?n Preview s? cung c?p m?t cái nhìn toàn c?nh h?n v? t?p tin ???c ch?n, bao g?m các thông tin c? b?n nh? ??nh d?ng, kích th??c, ngày t?o,… B?n c?ng có th? g?n th? (Tag) ?? ti?n cho vi?c tìm ki?m sau này.

Tùy bi?n Finder trên MacOS ?? d? dùng h?n 3
Khung "Xem tr??c" s? xu?t hi?n khi nh?n vào t?p tin b?t k?.

B? sung m?t s? công c? ??c bi?t cho Toolbar

?? th?c hi?n ?i?u này, v?n t?i trình ??n View, b?n hãy nh?n ch?n Customize Toolbar… Trong c?a s? Customize Toolbar v?a xu?t hi?n, b?n ch? c?n tìm và kéo th? bi?u t??ng c?a tùy ch?n mà mình mu?n thêm vào thanh Toolbar.

C?ng t?i c?a s? này, b?n c?ng có th? g? b? các bi?u t??ng tùy ch?n mà mình không thích b?ng cách kéo th? bi?u t??ng này ra kh?i v? trí hi?n t?i c?a chúng là hoàn t?t. Trong tr??ng h?p g? nh?m bi?u t??ng, b?n c?ng ??ng lo l?ng, chúng luôn ???c hi?n th? trong c?a s? Customize Toolbar.

Tùy bi?n Finder trên MacOS ?? d? dùng h?n 4
C?a s? Customize Toolbar….

Ngoài m?t s? thao tác trên, Finder cho phép ng??i dùng d? dàng c?u hình nh?ng tùy ch?n liên quan ??n vi?c hi?n th? c?a Finder, ch?ng h?n nh? s?p x?p theo kích c? t?p tin, ngày t?o,… kích c? hi?n th? c?a bi?u t??ng, kích c? ch?,…

Theo ?ó, ?? th?c hi?n, b?n hãy nh?n ch?n Show View Options trên trình ??n View.

? h?p tho?i tùy bi?n v?a xu?t hi?n, ??i v?i m?c Arrange By và Sort By, Finder s? cho phép ng??i dùng tùy ch?n t?p tin ???c hi?n th? theo th? t? s?p x?p t??ng ?ng v?i 2 m?c này.

Trong khi ?ó, m?c Icon size và Grid spacing s? cho phép tùy bi?n kích th??c và kho?ng cách gi?a các bi?u t??ng. 

Tùy bi?n Finder trên MacOS ?? d? dùng h?n 5

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 32
  • Khách viếng thăm: 30
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 10,338
  • Tháng hiện tại: 95,844
  • Tổng lượt truy cập: 58,283,536

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465