tam quoc

 

Tùy biến cử chỉ touchpad trên Windows 10

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/08/2017 12:48 - Người đăng bài viết: admin
 

Một trong những cải tiến lớn của phiên bản Creators Update trên Windows 10 đó là mang đến cho người dùng laptop khả năng sử dụng các cử chỉ trên touchpad một cách chính xác nhất thông qua việc tùy biến các cử chỉ này theo ý mình.

  • B?o v? th? m?c cá nhân b?ng m?t kh?u trên MacOS
  • Cài ??t và s? d?ng Google Play Music trên Windows
  • ?ã có th? g?i file t? h?y dung l??ng kh?ng v?i công c? m?i c?a Firefox
  • Website giúp b?n theo dõi các cu?c t?n công m?ng theo th?i gian th?c 

Tr??c ?ây, tùy thu?c vào dòng laptop mà nhà s?n xu?t s? cho phép ng??i dùng có th? th?c hi?n m?t s? c? ch? c? th? (gestures), ch?ng h?n nh? dùng 1, 2 ho?c 3 ngón tay ?? cu?n trang, chuy?n ??i mà màn hình ?o desktop , ?i?u h??ng ?ng d?ng và m?t s? l?a ch?n khác, giúp ?? ??y nhanh t?c ?? thao tác trên h? ?i?u hành này.

Tuy nhiên, n?u ?ã nâng c?p lên Windows 10 Creators , b?n có th? s? d?ng tính n?ng Touchpad ???c tích h?p m?c ??nh trên h? ?i?u hành này ?? tùy bi?n các c? ch? sao cho v?a ý mình nh?t. Qua ?ó giúp vi?c tr?i nghi?m va s? d?ng Windows 10 tr? nên ??n gi?n và hi?u qu? h?n.

?? th?c hi?n, hãy s? d?ng t? h?p phím Windows + I ?? kh?i ch?y Windows Settings . Trong c?a s? v?a xu?t hi?n, b?n ti?p t?c truy c?p Settings > Devices > Touchpad. Trong tr??ng h?p không tìm th?y m?c Touchpad thì có ngh?a r?ng, touchpad c?a máy tính không h? tr? các tính n?ng c? ch?

Trong vùng giao di?n bên ph?i c?a Touchpad, b?n s? th?y m?t s? nút trình ??n ?? kích ho?t/vô hi?u hóa các c? ch? c? th?. N?u mu?n, b?n c?ng có th? b? d?u ch?n ? m?c Leave on when a mouse is connected ?? t? ??ng vô hi?u hóa touchpad khi k?t n?i chu?t.

M?t s? th? thu?t cho touchpad

V?n trong giao di?n chính c?a tùy ch?n Touchpad, b?n hãy cu?n xu?ng vùng Taps. T?i ?ây windows s? cho phép b?n c?u hình cách th?c s? d?ng c? ch? nh?n ?? ch?n (Select) và nh?n (Click) thông qua 4 tùy ch?n chính bao g?m:

- Tap with a single finger to single-click: C? ch? 1 ngón tay ?? nh?n m?t l?n (Singer-click).

- Tap with two fingers to right-click: C? ch? 2 ngón tay ?? nh?n ph?i chu?t (Right-click).

- Tap twice and drag to multi-select: Nh?n ?úp và kéo ?? ch?n nhi?u t?p tin cùng lúc.

- Press the lower right corner of the touchpad to right-click: nh?n vào góc d??i bên ph?i c?a touchpad ?? nh?n ph?i chu?t.

Các tùy ch?n này ??u ???c m?c ??nh kích ho?t, b?n có th? b? ch?n n?u nh? chúng không th?c s? giúp ích.

Bên c?nh ?ó, trong trình ??n th? xu?ng Toupad sensitivity, b?n có th? tùy ch?nh ?? nh?y c?a toupad v?i 4 c?p ?? khác nhau: low sensitivity (th?p), medium sensitivity (trung bình), high sensitivity (cao) và most sensitive (cao nh?t). B?n nên b?t ??u thi?t l?p ?? nh?y cho toucpad ? c?p ?? medium sensitivity, sau ?ó t?ng d?n sao cho phù h?p v?i vi?c s? d?ng c?a mình nh?t.

Tùy bi?n c? ch? touchpad trên Windows 10 1

Ngay phía d??i vùng Taps, b?n s? nh?n ???c 2 thi?t l?p ?? tùy bi?n thao tác cu?n (Scroll) và phóng to (Zoom).

Ti?p ??n, ?? thi?t l?p các c? ch? 3 ngón tay cho touchpad, b?n hãy nh?n vào trình ??n th? xu?ng Swipes.

Khi ?ó, Windows s? cung c?p cho b?n 4 tùy ch?n sau:

- Nothing: Vô hi?u hóa c? ch? 3 ngón tay.

- Switch apps and show desktop: N?u kích ho?t, h? th?ng s? kh?i ch?y Task View khi vu?t lên b?ng c? ch? 3 ngón tay, tr? l?i màn hình desktop khi vu?t xu?ng, và chuy?n ??i qua l?i các ?ng d?ng ?ang ch?y khi vu?t qua trái ho?c ph?i.

- Switch desktop and show desktop: N?u kích ho?t, thao tác vu?t lên và xu?ng s? t??ng t? tùy ch?n trên, trong khi ?ó vu?t sang trái ho?c ph?i s? chuy?n ??i qua l?i gi?a các màn hình desktop ?o.

- Change audio and volume: V?i tùy ch?n này, b?n có th? vu?t lên/xu?ng ?? t?ng/gi?m âm l??ng h? th?ng, vu?t qua trái/ph?i ?? thay ??i bài hát khi s? d?ng iTunes ho?c các ?ng d?ng, trình phát nh?c.

Tùy bi?n c? ch? touchpad trên Windows 10 2

Ngoài ra, c? ch? 3 ngón c?ng có th? ???c thi?t l?p ?? m? thanh tìm ki?m Cortana ho?c thanh Actions Center, hay có ch?c n?ng t??ng t? nút chu?t gi?a.

Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? thi?t l?p c? ch? 4 ngón tay v?i các thao tác t??ng t? trên.

Trong tr??ng h?p nh?ng tùy ch?n có s?n không làm b?n c?m th?y hài lòng, hãy nh?n vào tùy ch?n Advanced gesture configuration phía d??i vùng Related settings. Lúc này, m?t c?a s? m?i s? xu?t hi?n, cho phép b?n ch?n m?t s? các c? ch? ??c bi?t khác.

Tùy bi?n c? ch? touchpad trên Windows 10 3


 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 49
  • Khách viếng thăm: 47
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2,800
  • Tháng hiện tại: 226,991
  • Tổng lượt truy cập: 57,722,207

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465