tam quoc

 

Windows 10: Cách đơn giản để gỡ bỏ trình đơn Set as desktop background

Đăng lúc: Thứ năm - 06/07/2017 08:25 - Người đăng bài viết: admin
 

Nếu thường xuyên nhấn nhầm vào Set as background mỗi khi cần chỉnh sửa hình ảnh nào đó, bạn có thể loại bỏ tùy chọn này chỉ với vài thao tác đơn giản.

 • Th? thu?t Windows: '??' tính n?ng cho nút cu?n chu?t
 • Th? thu?t Windows 10 Creators: ?n các trang thi?t l?p trong Windows Settings
 • ?n ??nh 'tu?i th?' cho m?t kh?u ??ng nh?p trên Windows 10
 • Windows 10 Creators: Lôi bi?u t??ng This PC và Recycle Bin ra màn hình desktop
 • Kích ho?t tính n?ng Picture in Picture trên Windows 10 Creators

Có th? nói, thay ??i ?nh n?n c?a màn hình desktop ???c xem là m?t trong nh?ng th? thu?t giúp ng??i dùng có th? nhanh chóng m?i giao di?n máy tính v?n ?ã nhàm chán sau th?i gian dài s? d?ng. C? th? h?n, ng??i dùng ch? c?n nh?n ph?i chu?t vào hình ?nh b?t k? mình mu?n ??t làm ?nh n?n, ch?n Set as desktop background. L?p t?c, Windows s? t? ??ng thay ??i ?nh n?n hi?n h?u b?ng hình ?nh v?a ???c ch?n.

Tuy nhiên, không ít ng??i ?ã phàn nàn trên các di?n dàn v? Windows r?ng tùy ch?n Set as desktop background ???c ??t r?t g?n v?i m?t s? tùy ch?n liên quan ??n công c? ch?nh s?a hình ?nh nh? Paint ch?ng h?n, khi?n h? th??ng nh?n nh?m ph?i nó. L? d? nhiên, ng??i dùng bu?c ph?i m?t thêm m?t kho?ng th?i gian n?a ?? bi?n ?nh n?n desktop tr? v? nh? c?.

Do v?y, n?u c?ng ?ang ?au ??u vì th??ng xuyên g?p ph?i v?n ?? t??ng t?, b?n có th? lo?i b? luôn tùy ch?n này ?? tránh m?c ph?i l?n n?a.

Và ?? th?c hi?n ?i?u này, tr??c h?t, b?n hãy s? d?ng t? h?p phím Windows + R, sau ?ó nh?p t? khóa regedit vào h?p tho?i RUN v?a xu?t hi?n.

Ti?p ??n, trong c?a s? Registry Editor, b?n hãy truy c?p ???ng d?n: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations

T?i c?t bên trái c?a giao di?n ?ây Registry Editor, h? th?ng s? hi?n th? danh sách c?a các ??nh d?ng t?p tin có trên Windows. Tuy nhiên, b?n ch? t?p trung vào nh?ng ??nh d?ng v? hình ?nh, bao g?m: .bmp, .jpe, . jpeg, .jpg, .png, .tif, .dib, .gif, .jfif và m?t s? ??nh d?ng khác tùy thu?c vào nh?ng công c? ???c cài ??t trên máy tính.

Windows 10: Cách ??n gi?n ?? g? b? trình ??n Set as desktop background 1
Các khóa ???c s?p x?p theo th? t? b?n ch? cái nên chúng khá tách bi?t v?i nhau.

T?i ?ây, chúng tôi s? ti?n hành làm m?u b?ng cách m? r?ng khóa c?a ??nh d?ng .jpg ?? cho ra ???ng d?n nh? sau: HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg \Shell

Windows 10: Cách ??n gi?n ?? g? b? trình ??n Set as desktop background 2
Khóa .jpg sau khi ???c m? r?ng.

V?n ti?p t?c ? c?t trái, khóa Shell s? cung c?p thêm 2 khóa con là 3D Edit (n?u ?ã nâng c?p lên phiên b?n Windows 10 Creators ) và setdesktopwallpaper

Tr??c khi ti?n hành lo?i b? tùy ch?n Set as desktop background ra kh?i trình ??n ng? c?nh desktop, b?n c?n sao l?u d? li?u c?a khóa .jpg b?ng cách nh?n ph?i chu?t vào khóa này, sau ?ó ch?n Export ra m?t v? trí b?t k? mình mu?n. L?u ý, v? trí l?u tr? nên ???c ch?n ? nh?ng n?i d? dàng tìm nh?t nh?m ??m b?o vi?c ph?c h?i khi c?n s? di?n ra nhanh chóng và suôn s? nh?t.

M?t khi ?ã sao l?u d? li?u, b?n hãy m?nh d?n nh?n ph?i chu?t vào khóa setdesktopwallpaper và ch?n Delete, sau ?ó nh?n Yes trong h?p tho?i c?nh báo v?a xu?t hi?n là hoàn t?t.

Windows 10: Cách ??n gi?n ?? g? b? trình ??n Set as desktop background 3

T? bây gi?, m?i khi nh?n ph?i chu?t vào ??nh ??ng .jpg, b?n s? không còn b?t g?p tùy ch?n Set as desktop background ???c hi?n th? trên thanh trình ??n ng? c?nh n?a.

Cu?i cùng, hãy ti?p t?c th?c hi?n các thao tác t??ng t? v?i nh?ng ??nh d?ng hình ?nh khác.

Ngoài ra, ?? ph?c h?i l?i các thi?t l?p ban ??u, v?n trong c?a s? Registry Editor, b?n hãy nh?n th? File > Import.. và tìm ??n v? trí ?ã l?u tr? nh?ng d? li?u ?ã ???c xu?t ra tr??c ?ó.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 148
 • Khách viếng thăm: 19
 • Máy chủ tìm kiếm: 129
 • Hôm nay: 2,463
 • Tháng hiện tại: 226,654
 • Tổng lượt truy cập: 57,721,870

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465