tam quoc

 

Ấn tượng với laptop doanh nhân siêu nhẹ HP EliteBook 1030 G1

Đăng lúc: Thứ ba - 20/12/2016 17:32 - Người đăng bài viết: admin
 

Với trọng lượng chỉ nhỉnh hơn 1kg, HP EliteBook 1030 G1 là trợ lý mạnh mẽ cho doanh nhân thường xuyên di chuyển với khả năng giải quyết công việc hiệu quả bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.

 • Sang tr?ng và l?ch lãm v?i dòng laptop m?i m?nh m? c?a HP
 • Thêm nhi?u d?ch v? ti?n ích t?n n?i cho ng??i dùng HP
 • HP Vi?t Nam tri?n khai d?ch v? B?o hành toàn di?n
 • HP EliteDisplay - Màn hình xu?t s?c cho v?n phòng hi?n ??i

Th? tr??ng ultrabook tuy thu?c phân khúc t?m cao nh?ng l?i có s? c?nh tranh gay g?t gi?a nhi?u th??ng hi?u. V?i kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c PC, HP bi?t cách làm cho các m?u ultrabook c?a hãng tr? nên n?i b?t.

Và EliteBook 1030 chính là m?t trong nh?ng g??ng m?t n?i tr?i ?ó khi ?n ch?a s?c m?nh x? lý công vi?c v??t tr?i mà b?t c? doanh nhân nào c?ng c?n t?i trong m?t ??nh hình c?c g?n nh? ch? t? 1,16kg.

?n t??ng v?i laptop doanh nhân siêu nh? HP EliteBook 1030 G1 1

Thi?t k? l?ch lãm

EliteBook 1030 G1 trông gi?ng m?t tác ph?m th?i trang ch? không ??n thu?n ch? là chi?c laptop. Vi?n màn hình ???c thi?t k? siêu m?ng cho c?m giác g?n nh? không vi?n, r?t thu hút. Máy dùng ch?t li?u kim lo?i cao c?p, v?a sang tr?ng v?a giúp t?ng kh? n?ng ch?ng tr?y x??c và h?n ch? va ch?m.

?? phù h?p v?i ??i t??ng doanh nhân, b? ngoài c?a s?n ph?m ???c ch?m chút k? l??ng v?i thi?t k? l?ch thi?p, sang tr?ng v?i màu b?c lôi cu?n và c?nh vát kim c??ng tinh t?.

??i ng? thi?t k? c?a HP ?ã r?t thành công khi t?ng thêm di?n tích màn hình cho EliteBook 1030 . Thi?t b? s? h?u màn hình kích th??c 13,3inch ???c ??nh hình trong b? khung nh? g?n t??ng ???ng v?i m?t thi?t b? 12,5 inch. ?i?u này ??t ???c b?i vi?n màn hình c?c m?ng, g?n nh? tràn mép giúp t?ng thêm không gian hi?n th? mà b?t c? chi?c ultrabook nào c?ng m? ??c. Th?c t?, EliteBook 1030 là m?t trong s? nh?ng chi?c laptop doanh nhân m?ng và nh? nh?t hi?n nay.

Màn hình s?n ph?m ngoài ?? s?c nét và chi ti?t hi?m th?y v?i tùy ch?n FHD ho?c QHD siêu nét còn ???c ph? kính c??ng l?c Corning Gorilla ch?ng tr?y x??c, gi?ng nh? các m?u smartphone cao c?p nh?t hi?n nay.

Thi?t k? c?a s?n ph?m c?ng tuân theo nh?ng tiêu chu?n v? ?? b?n cao nh?t hi?n nay. C? th?, ?? b?n c?a máy ??t tiêu chu?n quân ??i M? MTD-STD 810G và có th? ho?t ??ng hi?u qu? trong các ?i?u ki?n kh?c nghi?t nh? b?i b?m, rung l?c ho?c va ch?m. ?ây là yêu c?u không th? thi?u ??i v?i doanh nhân v?i tính ch?t công vi?c ?òi h?i ph?i di chuy?n liên t?c và c?ng là m?t ph?n không th? thi?u trong môi tr??ng công vi?c n?ng ??ng và linh ho?t hi?n nay.

Ngay c? bàn phím ?èn n?n LED c?a s?n ph?m c?ng ???c thi?t k? ch?ng tràn và ch?ng b?i r?t hi?u qu?. Hành trình phím gõ ?? dài, ?? ?àn h?i cao và có kh? n?ng phát sáng trong ?êm t?i giúp ng??i dùng thao tác d? dàng h?n.

C? máy dành cho công vi?c

HP EliteBook 1030 G1 không ch? gây ?n t??ng v?i thi?t k? nh? g?n và ch?t l??ng b?n b? mà còn ch?ng t? là dòng laptop dành cho x? lý công vi?c hi?u qu? ? m?i hoàn c?nh. Máy s? h?u c?u hình t?i ?u v?i b? x? lý th? h? th? 6 c?a Intel, RAM t?i 16GB, ? c?ng PCIe SSD t?c ?? c?c cao, k?t n?i Wi-Fi chu?n AC siêu t?c, pin b?n b? và kh? n?ng b?o m?t m?nh m?.

Các tính n?ng chính c?a s?n ph?m ??u t?p trung cho x? lý công vi?c. Máy ???c trang b? Windows 10 Pro b?n quy?n cùng ?ng d?ng Skype phiên b?n dành cho doanh nghi?p chuyên d?ng ???c t?i ?u cho âm thanh và hình ?nh ch?t l??ng cao. Máy có nhi?u k?t n?i ti?n l?i nh? HDMI, USB Type-C, Bluetooth 4.1, h? tr? tính n?ng Intel Pro Wireless Display & Miracast ti?n l?i cho trình chi?u công vi?c.

?n t??ng v?i laptop doanh nhân siêu nh? HP EliteBook 1030 G1 2

Âm thanh Bang & Olufsen cao c?p c?ng v?i công ngh? t?ng c??ng âm thanh HP Clear Sound Amp và công ngh? ch?ng ?n Ambient Noise Suppression giúp lo?i b? t?p âm khi h?i tho?i cho phép EliteBook 1030 là m?t c? máy làm vi?c và gi?i trí lý t??ng cho doanh nhân di ??ng.

Ch?a h?t, thi?t b? còn h? tr? công ngh? Intel vPro và HP TouchPoint Manager giúp qu?n lý máy t?t h?n. ??c bi?t, công ngh? Intel vPro cho phép qu?n lý, ki?m soát và b?o trì máy t? xa r?t ti?n l?i.

Kh? n?ng b?o m?t c?a EliteBook 1030 th?c s? n?i tr?i v?i b? ??c vân tay và công ngh? HP SureStart ??c quy?n b?o v? BIOS ch? ??ng toàn th?i gian. HP SureStart giúp nh?n di?n và ng?n ch?n hi?u qu? b?t c? hành vi t?n công nào qua BIOS.

Thi?t b? ho?t ??ng t?nh l?ng nh? thi?t k? t?n nhi?t c?i ti?n giúp ng??i dùng x? lý công vi?c t?p trung h?n. Chi?c ultrabook này có th?i l??ng pin lên t?i 13 ti?ng, giúp máy có th? s?n sàng cho công vi?c b?t c? lúc nào.

M?u laptop doanh nhân HP EliteBook 1030 G1 hi?n ?ang ???c bán trên th? tr??ng v?i giá kh?i ?i?m 32,99 tri?u ??ng, và nh?n ???c s? ?ánh giá r?t cao c?a ng??i dùng.

S?n ph?m ???c h? tr? d?ch v? b?o hành cao c?p c?a HP bao g?m d?ch v? b?o hành VIP 30 phút (ta?i các Trung tâm ch?m sóc khách hàng toàn di?n c?a HP ? Hà N?i, TP. HCM, ?à N?ng và C?n Th?), b?o hành t?n nhà và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí.

Khách hàng có th? liên h? T?ng ?ài h? tr? 24/7 c?a HP qua hotline: 1800 58 88 68 (mi?n phí) ?? nh?n ???c h? tr?.

C?u hình tham kh?o
HP EliteBook 1030 G1 (Y0S93PA)
 • H? ?i?u hành Windows 10 Pro – HP khuyên dùng Windows 10 Pro.
 • 8GB LPDDR3-1866 SDRAM
 • B? x? lý Intel Core m5-6Y54 (1,1GHz, lên ??n 2,7GHz v?i công ngh? Intel Turbo Boost, 4MB cache, 2 nhân)
 • SSD 256GB M2 SATA-3 TLC
 • Intel HD Graphics 515 tích h?p
 • Màn hình 13,3 inch FHD ?èn n?n LED UWVA (1920 x 1080)
 • Giá tham kh?o 32,99 tri?u ??ng

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

lịch thiệp

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 75
 • Khách viếng thăm: 74
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 13,905
 • Tháng hiện tại: 341,915
 • Tổng lượt truy cập: 52,488,724

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058