tam quoc

 

Asus giới thiệu loạt máy tính xách tay mới

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/09/2017 02:36 - Người đăng bài viết: admin
 

Bộ sưu tập máy tính xách tay thế hệ mới mới của Asus không chỉ gói gọn trong dòng sản phẩm ZenBook hay VivoBook vốn mỏng nhẹ, thời trang, mà còn cả những lựa chọn đa năng với thiết kế 2-trong-1.

  • Asus làm m?i dòng laptop 2-trong-1 ZenBook Flip
  • R? tin Google ra m?t máy tính xách tay Chromebook Pixel m?i
  • C?n c?nh laptop siêu m?ng nh? Asus ZenBook 3 Deluxe
  • Lenovo IdeaPad 320 phiên b?n BXL AMD giá t? 8,5 tri?u ??ng
  • Microsoft ra m?t dòng s?n ph?m Surface m?i cu?i tháng 10

Asus trong khuôn kh? tri?n lãm IFA 2017 h?i tu?n tr??c không ch? gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m dành cho game th?, mà còn có c? nh?ng l?a ch?n m?i, thích h?p cho c? ng??i dùng gia ?ình c?ng nh? gi?i doanh nhân. Lo?t s?n ph?m m?i ???c Asus gi?i thi?u bao g?m các s?n ph?m ZenBook Flip 14 và ZenBook Flip 15 và series laptop m?ng nh? VivoBook m?i nh?t h?a h?n mang l?i m?t chu?n m?c m?i v? thi?t k? và công ngh? k?t h?p gi?a di ??ng và s?c m?nh tuy?t h?o.

ZenBook Flip 14

ZenBook Flip 14 (UX461) là chi?c máy tính xách tay 2 trong 1 m?ng nh?t th? gi?i trang b? nhân ?? h?a r?i hi?u su?t cao. V?i ?? m?ng ch? 13,9mm và tr?ng l??ng ch? 1,4kg, ZenBook Flip 14 ???c trang b? màn hình c?m ?ng xoay l?t 360 ?? và h? tr? bút c?m ?ng Asus Pen bi?n ZenBook Flip 14 thành m?t v?n phòng sáng t?o di ??ng m?i lúc m?i n?i. Máy trang b? b? vi x? lý Intel Core i7 b?n nhân th? h? th? 8, RAM 16GB, nhân ?? ho? NVIDIA GeForce MX150, SSD 512 GB PCIe x4 và h? th?ng âm thanh Harman Kardon, ZenBook Flip 14 d? dàng cho phép ng??i dùng hoàn thành b?t k? tác v? nào hi?u qu? h?n và nhanh h?n. Màn hình 14-inch Full HD có vi?n NanoEdge siêu m?ng giúp ZenBook Flip 14 có kích th??c nh? g?n ch? nh? m?t chi?c máy tính xách tay 13inch thông th??ng, mang ??n tr?i nghi?m hình ?nh tuy?t v?i h?n ??ng th?i v?n nh? nhàng, di ??ng cao. V?i th?i l??ng pin lên ??n 13 gi?, ng??i dùng s? t?n h??ng kh? n?ng sáng t?o và hi?u su?t x? lý cao su?t c? ngày dài. ZenBook Flip 14 còn ???c trang b? Windows 10 và c?m bi?n vân tay cho phép ??ng nh?p nhanh chóng và b?o m?t cao v?i Windows Hello. ZenBook Flip 14 có hai l?a ch?n màu s?c th?i trang: Vàng Ánh B?ng (Icicle Gold) và Xám ?en (Slate Grey).

Asus gi?i thi?u lo?t máy tính xách tay m?i 1
ZenBook Flip 14.

ZenBook Flip 15

ZenBook Flip 15 (UX561) là chi?c máy tính xách tay 2-trong-1 m?nh m? và di ??ng mang ??n cho ng??i dùng s? ti?n l?i và tính linh ho?t, màn hình 15,6 inch có th? ?i?u ch?nh xoay l?t 360 ?? trong m?t thi?t k? m?i tuy?t ??p và mang tính di ??ng cao. ZenBook Flip 15 là th? h? ZenBook Flip m?nh m? nh?t trang b? b? vi x? lý Intel Core i7 th? h? th? 8 và RAM DDR4 t?c ?? 2400MHz nhanh nh?t có dung l??ng lên ??n 16GB mang l?i hi?u su?t nhanh h?n 2 l?n so v?i th? h? tr??c ?ó. Bên c?nh ?ó, ZenBook Flip 15 còn tích h?p card ?? h?a NVIDIA GTX1050 dành cho ch?i game, ? c?ng 2TB và 512GB SSD, c?ng USB-C v?i Thunderbolt 3 và h? th?ng âm thanh 4 loa Harman Kardon. Màn hình hi?n th? NanoEdge 4K UHD ho?c FullHD ??nh cao v?i góc r?ng t?i 178 ??, h? tr? bút c?m bi?n chính xác, bi?n ZenBook Flip 15 tr? thành chi?c máy tính hoàn h?o cho tác v? thi?t k? và sáng t?o. ZenBook Flip 15 ???c gi?i thi?u v?i hai l?a ch?n màu s?c tinh t? th?i th??ng: Xám Khói và Ánh B?c.

ZenBook Flip S

Asus ZenBook Flip S (UX370) là laptop tùy bi?n m?ng và nh? nh?t th? gi?i v?i thân máy 10.9mm siêu m?ng và tr?ng l??ng 1,1kg siêu nh?. K?t h?p gi?a thi?t k? thanh l?ch cùng v?i s? ti?n l?i c?ng nh? tính linh ho?t c?a m?t màn hình có kh? n?ng xoay g?p 360° và nh?ng y?u t? sáng t?o c?a m?t b?n l? xoay 360° ErgoLift v?i c? ch? tác ??ng kép nh?m cùng lúc nâng và nghiêng bàn phím ?? thi?t l?p m?t v? trí ?ánh máy hoàn h?o khi màn hình hi?n th? ???c m? ra m?t góc l?n h?n 135°.

Asus gi?i thi?u lo?t máy tính xách tay m?i 2
Asus ZenBook Flip S.

ZenBook Flip S tích h?p s?n Windows 10 và ???c trang b? vi x? lý Intel Core i7-8550U th? h? th? 8 k?t h?p v?i SSD 1TB PCIe siêu nhanh. H? th?ng làm mát hoàn toàn m?i v?i cánh qu?t liquid-crystal-polymer ch? m?ng 0,3mm giúp ZenBook Flip S ? tr?ng thái mát m?. Màn hình c?m ?ng ?a ?i?m NanoEdge có ?? phân gi?i lên t?i 4K UHD h? tr? m?t bút c?m ?ng linh ho?t Stylus cho hình ?nh hi?n th? tuy?t v?i và t??ng tác tr?c quan. H?n th? n?a, ZenBook Flip S còn có m?t c?m bi?n vân tay nh? nh?t trên m?t Laptop Asus – kích th??c 16 x 3,6mm – cho phép ??ng nh?p 1 ch?m v?i Window Hello cho c? hai ch? ?? Laptop và Tablet

VivoBook Flip 14

Laptop xoay g?p 360° Asus VivoBook Flip 14 (TP401) 14inch có kh? n?ng tùy bi?n chuy?n ??i gi?a 4 ch? ?? làm vi?c nh? Laptop, Tablet, Stand, Tent ho?c tùy ch?nh theo b?t c? góc ?? mà ng??i dùng mong mu?n. ??c bi?t thi?t k? chuyên d?ng cho nh?ng ng??i th??ng xuyên di chuy?n nên VivoBook Flip ch? m?ng 15,4mm và nh? 1,5kg. Laptop s? h?u màn hình NanoEdge 14inch Full HD và trang b? công ngh? góc nhìn r?ng 178° trong thân máy 13inch ?i?n hình. T? l? màn hình- thân máy c?a VivoBook Flip 14 là 74,3% cho phép hi?n th? tr? nên s?c nét và s?ng ??ng h?n. Laptop có c?u hình siêu m?nh m? nh?ng ti?t ki?m n?ng l??ng vì ???c trang b? Chip Intel Core i7 th? h? th? 7. Ngoài ra, thi?t k? thông minh không c?n qu?t t?n nhi?t giúp gi?m ti?ng ?n - ngay khi dùng ? công su?t cao nh?t – cho phép ng??i dùng thuy?t trình ho?c xem phim liên t?c mà không có b?t kì tr? ng?i nào. Bút Asus Pen cho phép ng??i dùng t??ng tác m?t cách tr?c quan h?n v?i máy.

Asus gi?i thi?u lo?t máy tính xách tay m?i 3
VivoBook Flip 14.


ZenBook 13

ZenBook 13 (UX331) là chi?c laptop 13inch thanh tú v?i v? ngoài hoàn thi?n trong su?t nh? pha lê và tri?t lí thi?t k? hi?n ??i ??ng c?p. ???c thi?t k? v?i xu h??ng h??ng di ??ng, ZenBook 13 ch? m?ng 13.9mm, tr?ng l??ng nh? ch? 1,12kg và trang b? vi?n màn hình m?ng NanoEdge v?i màn hình có ?? phân gi?i 4K UHD c?m ?ng giúp máy g?n nh? h?n các lo?i laptop 13inch thông th??ng. ?ây là laptop m?ng nh?t th? gi?i v?i nhân ?? h?a hiêu su?t cao NVIDIA GeForce MX150, mang l?i s?c m?nh ?? h?a tuy?t ??nh cho b?t kì tác v? sáng t?o ho?c tr?i nghi?m gi?i trí nào, nh? là ch?nh s?a hình ?nh và video, xem phim và ch?i nh?ng t?a game m?i nh?t. ???c trang b? vi x? lý Intel Core i7 th? h? th? 8 m?i nh?t – có th? ép xung lên ??n 3,7GHz khi c?n – v?i 16GB RAM và 1TB PCIe SSD, ZenBook 13 s? không bao gi? ?? ng??i dùng ph?i ch? ??i.

Asus gi?i thi?u lo?t máy tính xách tay m?i 4
Asus ZenBook 13.


ZenBook 3 Deluxe

ZenBook 3 Deluxe (UX490) là laptop 14inch m?ng nh?t th? gi?i, mang ??n cho ng??i dùng s? cân b?ng hoàn h?o gi?a s? di ??ng và hi?u su?t làm vi?c. V?i ?? m?ng 12.9mm và nh? ch? 1,1kg nh? nh?ng chi?c máy 13inch, trang b? màn hình 14inch v?i vi?n NanoEdge siêu m?ng. ZenBook 3 Deluxe ???c làm m?i v?i vi x? lý Intel Core i7 th? h? th? 8 truy?n t?i hi?u su?t ??nh cao và là m?t trong nh?ng chi?c laptop siêu m?ng ??u tiên trang b? CPU 4 nhân. ZenBook 3 Deluxe ??ng th?i còn trang b? lên ??n 16GB RAM 2133MHz LPDDR3, SSD PCIe siêu nhanh lên ??n 1TB – m?t trong nh?ng lo?i SSD có dung l??ng l?n nh?t hi?n nay.Kh? n?ng m? r?ng vô ??i v?i hai c?ng USB-C h? tr? Thunderbolt 3 cho t?c ?? truy?n t?i lên ??n 40Gbps, xu?t hai màn hình 4K UHD và truy?n t?i ?i?n n?ng.

Asus gi?i thi?u lo?t máy tính xách tay m?i 5
ZenBook 3 Deluxe.


VivoBook S14

VivoBook S14(S410) là laptop 14inch m?ng nh? và th?i trang có thân máy m?ng 18.8mm và tr?ng l??ng ch? 1,3kg, hoàn h?o cho nh?ng ai ph?i di chuy?n liên t?c. V?i màu Vàng b?ng giá và Xám thiên th?ch sang tr?ng mang l?i v? ngoài th?i trang và màn hình NanoEdge v?i vi?n m?ng ch? 7,8mm mang l?i cho ng??i dùng vùng hi?n th? l?n h?n v?i tr?i nghi?m nhìn tuy?t h?n. VivoBook S14 ???c trang b? vi x? lý Intel Core i7-8550U th? h? th? 8 m?i nh?t v?i dung l??ng RAM lên ??n 16GB DDR4 và nhân ?? h?aNVIDIA GeForce MX150.

Asus gi?i thi?u lo?t máy tính xách tay m?i 6
Asus VivoBook S14.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 105
  • Hôm nay: 10,454
  • Tháng hiện tại: 407,523
  • Tổng lượt truy cập: 53,683,985

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058