tam quoc

 

Giải pháp bảo mật toàn diện cho máy tính doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/05/2017 10:46 - Người đăng bài viết: admin
 

Theo nghiên cứu 2016 Cost of Cyber Crime Study & the Risk of Business Innovation của Viện Ponemon, tổn thất trung bình gây ra bởi một lỗ hổng bảo mật dữ liệu là 9,5 triệu USD.

 • L? này ?i ch?i hay n?m nhà, 'b?o b?i' t?o ni?m vui c?a b?n chính là ?ây!
 • HP làm m?i dòng máy tính xách tay Pavilion và Pavilion x360
 • HP Pavilion 570 - Máy tính bàn ti?t ki?m n?ng l??ng cho doanh nghi?p
 • ?i?m danh lo?t laptop ch?y Windows 10 S v?a ra m?t
 • Lenovo mang dòng laptop ch?i game Legion v? Vi?t Nam

S? l??ng các v? t?n công vào máy tính xách tay và máy tính ?? bàn trên quy mô toàn c?u ?ã t?ng 232% t? n?m 2009 ??n 2015 – theo báo cáo “2016 Data Breach Investigations Report” c?a t? ch?c Verizon Enterprise Solutions. Qua ?ó cho th?y, b?o m?t ?ang tr? thành v?n ?? c?p bách c?a doanh nghi?p; và ??t ra nhu c?u c?n tri?n khai gi?i pháp b?o m?t toàn di?n , ?? có th? ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho tài nguyên quý giá c?a doanh nghi?p.

V?i kinh nghi?m lâu n?m trong l?nh v?c b?o m?t máy tính doanh nghi?p, HP ?ang tri?n khai nhi?u gi?i pháp b?o m?t toàn di?n, t? ph?n c?ng t?i ph?n s?n và ph?n m?m, t?o thành các l?p b?o v? ?an xen l?n nhau.

Chi?n l??c b?o m?t c?a HP ???c xây d?ng trên n?n t?ng l?y ng??i dùng làm tr?ng tâm, trong ?ó xác ??nh ba tr?ng tâm b?o v? chính: thi?t b?, danh tính và d? li?u. ?ây c?ng ???c xem là tr?ng tâm c?a n?n t?ng b?o m?t hi?n ??i.

H?u h?t dòng máy tính doanh nghi?p c?a HP ??u ???c tích h?p các gi?i pháp b?o m?t ??ng b?, ??c bi?t là dòng máy tính Elite v?i m?u laptop cao c?p EliteBook x360 1030 G2.

Gi?i pháp b?o m?t toàn di?n cho máy tính doanh nghi?p 1
Máy tính cá nhân dòng doanh nghi?p c?a HP ???c trang b? nhi?u tính n?ng ??m b?o ?? b?o m?t toàn di?n cho thi?t b?, d? li?u và danh tính c?a ng??i dùng và doanh nghi?p.

B?o v? Thi?t b?

V?i tr?ng trách b?o v? an toàn tuy?t ??i cho ng??i dùng, HP ?ã phát tri?n hai công ngh? ??c quy?n HP BIOSphere Gen3 và HP Sure Start Gen3.

HP BIOSphere Gen3 ???c coi là h? sinh thái ??u tiên c?a ngành ?i?n toán có kh? n?ng b?o v? BIOS tr??c các hành vi t?n công ??c h?i. Trong khi ?ó, HP Sure Start Gen3 là công ngh? ??u tiên trong ngành có kh? n?ng phát hi?n và t? s?a l?i BIOS trong th?i gian th?c mà không c?n b?t k? can thi?p nào t? ng??i dùng.

Ng??i dùng có th? d? dàng tr?i nghi?m các công ngh? ??c ?áo này trên các m?u laptop cao c?p c?a HP nh? dòng EliteBook 800 G4 và EliteBook x360 1030 G2 , v?n ???c xem là b?t kh? xâm ph?m v?i các ý ?? xâm nh?p t? bên ngoài.

HP còn có ti?n ích HP Device Access Manager giúp b?o v?, ch?ng ti?p c?n và ?ánh c?p d? li?u nh?y c?m trên máy.

B?o v? Danh tính

Danh tính ng??i dùng có vai trò quan tr?ng trong b?o m?t doanh nghi?p. N?u c?u ph?n này b? phá v?, nó s? d?n t?i nguy c? thi?t b? và d? li?u b? xâm nh?p.

Tr??c h?t là b? công c? HP Client Security Suite Gen3, k?t h?p và t?ng c??ng an toàn cho xác th?c ?a nhân t? HP Multi-Factor Authenticate, bao g?m lo?t các tính n?ng HP Device Access Manager, HP SpareKey và HP Password Manager, giúp b?o v? d? li?u kh?i k? tr?m, các ??t t?n công và ng??i dùng trái phép.

Công ngh? xác th?c ?a nhân t? k?t h?p nhi?u y?u t? xác th?c trong vi?c ??ng nh?p ng??i dùng bao g?m m?t kh?u v?i mã PIN/th? thông minh ho?c v?i nh?n d?ng sinh tr?c h?c d?u vân tay ho?c khuôn m?t , giúp t?ng kh? n?ng truy c?p an toàn vào h? th?ng lên hàng tri?u l?n so v?i ph??ng th?c ch? s? d?ng m?t kh?u.

Các dòng laptop dành cho doanh nghi?p m?i c?a HP nh? ProBook 400 G4, EliteBook 800 G4 và EliteBook x360 1030 G2 ??u ???c tích h?p s?n module chip TPM, có ch?c n?ng mã hóa d?a trên ph?n c?ng, k?t h?p v?i b? ??c vân tay giúp ??m b?o an toàn tuy?t ??i cho d? li?u và danh tính ng??i dùng.

Ngoài ra, không th? không nh?c t?i ?ng d?ng qu?n lý m?t kh?u HP Password Manager và ti?n ích HP SpareKey dành cho tr??ng h?p quên m?t kh?u ??ng nh?p vào Windows cùng gi?i pháp HP WorkWise cho phép d? dàng qu?n lý máy tính thông qua ?ng d?ng trên ?i?n tho?i thông minh.

Gi?i pháp b?o m?t toàn di?n cho máy tính doanh nghi?p 2
HP EliteBook x360 1030 G2 - Máy tính ?a ch? ?? dòng doanh nghi?p m?ng và b?o m?t nh?t th? gi?i.

B?o v? D? li?u – “trái tim” c?a doanh nghi?p

D? li?u mang ý ngh?a s?ng còn v?i ng??i dùng doanh nghi?p. Trong cu?c s?ng hàng ngày, d? li?u có th? b? ?ánh c?p, nghe lén, nhìn lén, ch?p ?nh ho?c b? quay tr?m theo nhi?u cách th?c khác nhau.

HP ?ã phát tri?n công ngh? HP Sure View – công ngh? ch?ng nhìn tr?m tích h?p s?n trên màn hình giúp ng?n ch?n nh?ng hành vi gây h?i trên. Tính n?ng này là m?t tùy ch?n ?ã ???c trang b? trên m?t s? dòng laptop doanh nghi?p c?a HP nh? EliteBook 800 G4, EliteBook 1040 G3 và EliteBook x360 1030 G2. Ng??i dùng ch? c?n nh?n t? h?p phím fn+F2 là có th? kích ho?t tính n?ng r?t h?u ích này.

Gi?i pháp b?o m?t toàn di?n cho máy tính doanh nghi?p 3
??i phó t?c thì v?i ho?t ??ng nhìn tr?m v?i công ngh? HP Sure View. B?o v? thông tin hi?n th? b?t ??u phát huy tác d?ng ? góc nhìn l?ch 35° t? trung tâm. Gi?m t?i 95% ánh sáng phát ra t? màn hình.

Ngoài ra, các dòng laptop doanh nghi?p HP còn s? h?u nhi?u công ngh? b?o v? d? li?u ??c ?áo khác, nh? ? c?ng t? mã hóa Self-Encrypting Drives (SED), xóa an toàn d? li?u HP Secure Erase, b?o v? ? c?ng 3 chi?u - HP 3D Drive Guard, và MS BitLocker.

HP Secure Erase s? xóa v?nh vi?n d? li?u trên m?i lo?i ? l?u tr? k? c? ? SSD trong tr??ng h?p c?n tiêu h?y ho?c b?o v? d? li?u t?i m?t, trong khi HP 3D Drive Guard giúp b?o v? d? li?u trên ? c?ng trong tr??ng h?p va ch?m ho?c ?ánh r?i máy.

Tìm hi?u thêm thông tin các gi?i pháp b?o m?t máy tính cá nhân c?a HP t?i http://www.hp.com.vn/computersecurity
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 105
 • Khách viếng thăm: 59
 • Máy chủ tìm kiếm: 46
 • Hôm nay: 8,853
 • Tháng hiện tại: 477,952
 • Tổng lượt truy cập: 53,754,414

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058