tam quoc

 

Kinh nghiệm "vàng" lựa chọn laptop cho sinh viên

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2016 04:52 - Người đăng bài viết: admin
 

Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần và bạn đang có ý định sắm cho mình một chiếc laptop để thuận tiện trong việc học tập, tìm kiếm thông tin hay giải trí cũng như trò chuyện với gia đình, bạn bè?

 • ?n t??ng v?i laptop doanh nhân siêu nh? HP EliteBook 1030 G1
 • Sang tr?ng và l?ch lãm v?i dòng laptop m?i m?nh m? c?a HP
 • Thêm nhi?u d?ch v? ti?n ích t?n n?i cho ng??i dùng HP
 • HP Vi?t Nam tri?n khai d?ch v? B?o hành toàn di?n
 • HP ProBook 400 series G3 2016: Laptop x?ng t?m cho doanh nhân

Nh?ng hi?n nay, gi?a vô vàn nh?ng th??ng hi?u laptop , vi?c tìm ???c m?t chi?c laptop v?a ?áp ?ng ?? nhu c?u nh?ng v?n v?a túi ti?n th?t không ??n gi?n. ??ng lo l?ng, sau ?ây là nh?ng l?i khuyên h?u ích nh?t dành cho b?n.

1. Th??ng hi?u và giá c?
Th??ng hi?u và giá c? chính là hai y?u t? quy?t ??nh khi l?a ch?n b?t c? s?n ph?m nào. ??i v?i nh?ng b?n có h?u bao r?ng r?nh thì vi?c l?a ch?n m?t th??ng hi?u n?i ti?ng, c?u hình cao và thi?t k? ??p r?t d? dàng. Nh?ng n?u b?n có tài chính “eo h?p”, thì vi?c cân b?ng gi? hai y?u t? này s? khó kh?n h?n m?t chút. Vì v?y, b?n c?n xác ??nh rõ kh? n?ng c?a mình và m?c ?? b?n có th? chi ?? s?m m?t chi?c laptop.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 1

M?t s? th??ng hi?u laptop n?i ti?ng v?i giá v?a túi ti?n sinh viên mà c?u hình v?n ?áp ?ng ???c h?u h?t các nhu c?u c?n thi?t ?ó là HP, Dell, Acer

2. Thi?t k? ??p, g?n, nh?
??i v?i các b?n sinh viên thì th?i trang và tính linh ho?t chính là tiêu chí l?a ch?n hàng ??u. B?n không th? “g?ng mình” m?i ngày ?? mang theo chi?c laptop n?ng n? lên tr??ng cho nh?ng bu?i h?p nhóm, thuy?t trình. Ngày nay, v?i công ngh? phát tri?n thì các th??ng hi?u laptop c?ng ?ã thay ??i ?? cho ra ??i nh?ng chi?c laptop g?n nh?, b?t m?t nh?t và d?n tr? thành ph? ki?n không th? thi?u cho b?n th? hi?n cá tính và quan ?i?m th?m m? c?a mình.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 2

HP Pavilion Laptop 14/15 là m?t g?i ý h?u ích cho các b?n thích s? tinh t?, nh? nhàng v?i ngôn ng? thi?t k? m?m m?i, ch?c ch?n và ch?t li?u thân thi?n v?i ng??i dùng. Các c?nh máy ???c bo tròn ??u nhau, t?o s? d? dàng khi c?m n?m, cho vào hay l?y ra kh?i ba lô, túi xách. Ngoài ra, ??nh hình m?ng nh? và b? s?c màu th?i th??ng: b?c sáng và ghi ??ng không kém ph?n sang tr?ng, tinh t? s? giúp các b?n tr? “t?a sáng” ?úng ngh?a m?i lúc m?i n?i.

3. ??ng b? ?ánh l?a b?i qu?ng cáo
B?n s? ???c gi?i thi?u hay qu?ng cáo v?i hàng lo?i nh?ng công ngh? m?i nh? NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi AC, màn hình c?m ?ng. ??ng v?i “lóa m?t” nhé. Vì ??n gi?n, ch?c gì b?n ?ã th?t s? c?n ??n nh?ng công ngh? ?y.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 3

Hãy xác ??nh rõ ràng nhu c?u c?a b?n khi s? d?ng chi?c laptop ?? có ???c nh?ng s? l?a ch?n h?p lý nh?t.

4. Loa hay, màn hình ??p, gi?i trí m?i ?ã
Nh?ng b? phim hay, t?a game yêu thích s? gi?m h?n s? h?p d?n n?u ch?t l??ng và ?? phân gi?i màn hình laptop không t?t. Nh?ng h?u h?t các b?n sinh viên ??u ch? quan tâm ??n ?? phân gi?i mà b? qua m?t s? y?u t? khác c?ng quan tr?ng không kém nh? ?? t??ng ph?n và m?t ?? ?i?m ?nh.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 4

Ngoài ra, công ngh? âm thanh là m?t ph?n không th? thi?u ph?c v? cho nhu c?u gi?i trí. Hi?n nay, có m?t s? th??ng hi?u loa n?i ti?ng r?t ???c ?a chu?ng ? Vi?t Nam nh? B&O PLAY, JBL, SonicMaster, DynAudio.

??c bi?t là th??ng hi?u âm thanh hàng ??u c?a ?an M?ch – Bang & Olufsen, v?n r?t n?i ti?ng v?i các s?n ph?m âm thanh ???c ch? tác b?ng tay và tinh ch?nh b?i các chuyên gia cho t?ng th? lo?i nh?c. Và âm thanh B&O PLAY c?a hãng âm thanh cao c?p này ?ã ???c tích h?p ngay trên dòng laptop ph? thông Pavilion 14/15 c?a HP, giúp các b?n sinh viên d? dàng s? h?u m?t thi?t b? gi?i trí c?c ??nh v?i m?c giá “d? ch?u”.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 5

5. C?u hình có th? không “kh?ng” nh?ng ph?i “m??t”
N?u b?n ch? s? d?ng laptop vào vi?c h?c t?p và gi?i trí thông th??ng, thì vi?c l?a ch?n m?t thi?t b? có c?u hình m?nh, t??ng ???ng v?i m?t m?c giá cao là ?i?u không quá c?n thi?t. M?t chi?c laptpop c?u hình v?a t?m v?i m?c giá h?p “túi ti?n” sinh viên m?i chính là l?a ch?n thông minh dành cho b?n.

??n c? nh? dòng HP Pavilion Laptop 14/15 ???c tích h?p vi x? lý th? h? th? 7 m?i nh?t c?a Intel t? Core i3 t?i Core i7 k?t h?p cùng RAM dung l??ng t? 4GB t?i 8GB, v?i l?a ch?n card ?? h?a tích h?p ho?c card r?i cho b?n h?c t?p và gi?i trí tho?i mái.

 

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 6

Không nh?ng th?, Pavilion Laptop 14/15 còn ???c trang b? ? c?ng l?u tr? “kh?ng” t? 500GB t?i 1TB giúp b?n t?i phim, t?a game yêu thích “mi?t mài” mà không c?n lo l?ng ??y dung l??ng.

6. Pin ph?i “trâu” xài lâu m?i ?ã
Pin chính là v?n ?? mà các b?n tr? c?n ph?i l?u ý khi ch?n mua laptop. Khi ph?i di chuy?n th??ng xuyên thì m?t chi?c laptop có dung l??ng pin dai là vô cùng quan tr?ng. V?i m?t chi?c laptop ph?c v? nhu c?u h?c t?p, gi?i trí c?a sinh viên thì th?i l??ng pin ph?i duy trì ít nh?t 4 ti?ng và lý t??ng ph?i ??t trên 5-6 ti?ng nh? dòng laptop Pavilion 14/15 c?a HP.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 7

Tóm l?i, c?n xác ??nh rõ m?c ?ích và túi ti?n c?a mình ?? có th? quy?t ??nh thông minh và h?p lý nh?t nhé. Còn n?u b?n v?n ?ang phân vân, thì hãy ch?n ngay HP Pavilion Laptop 14/15 tr? thành “ng??i b?n ??ng hành” c?a b?n trong mùa t?u tr??ng ?ang c?n k? này.

S?n ph?m có giá kh?i ?i?m t? 10,89 tri?u ??ng và ???c h? tr? d?ch v? b?o hành toàn di?n v?i các lo?i hình d?ch v? ?áp ?ng g?n nh? ??y ?? nhu c?u c?a b?n bao g?m: t?ng ?ài h? tr? khách hàng 24/7 (mi?n phí) 1800 58 88 68, b?o hành t?n nhà , b?o hành VIP 30 phút và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí.

??c bi?t t? nay ??n h?t ngày 15/01/2017, khi mua m?t s? s?n ph?m thu?c dòng HP Pavilion Laptop 14/15 ho?c HP Laptop 14/15, khách hàng s? ???c t?ng m?t pin s?c d? phòng Xlive 7.800mAh.

Kinh nghi?m "vàng" l?a ch?n laptop cho sinh viên 8
 

C?u hình tham kh?o:
HP Pavilion Laptop 14-al103TU (Y4G07PA)

 • B? vi x? lý Intel Core i3-7100U (2,4GHz, 3M Cache, 2 nhân)
 • H? ?i?u hành Windows 10 Home
 • RAM 4GB (1x4GB) 2133 DDR4
 • HDD 500GB 5400RPM
 • Màn hình 14 inch ?èn n?n LED HD SVA BrightView Slim(1.366x768)
 • Giá tham kh?o: 12.090.000 ??ng

Tham kh?o thông tin s?n ph?m  t?i ?ây .

 

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Từ khóa:

tiền sinh, đều nhau

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 61
 • Khách viếng thăm: 58
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 14,337
 • Tháng hiện tại: 342,347
 • Tổng lượt truy cập: 52,489,156

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058