tam quoc

 

Sang trọng và lịch lãm với dòng laptop mới mạnh mẽ của HP

Đăng lúc: Thứ ba - 06/12/2016 16:00 - Người đăng bài viết: admin
 

ProBook 400 series G4 là dòng laptop toàn diện của HP dành cho làm việc hiệu quả và giải trí di động. Với nhiều lựa chọn màn hình và cấu hình, sản phẩm thỏa mãn cả những nhu cầu dù là khắt khe nhất.

 • Cu?c ?ua m?i trên th? tr??ng máy tính
 • HP gi?i thi?u laptop 2-trong-1 siêu b?n cho sinh viên
 • ?ánh giá laptop siêu m?ng Asus ZenBook 3
 • Acer gi?i thi?u b? ?ôi laptop 2-trong-1 m?i
 • Laptop chuyên game t?n nhi?t ch?t l?ng t? Asus

HP ?ã ?u ái trang b? cho dòng ProBook 400 series G4 nh?ng tính n?ng t?t nh?t mà hãng có ???c thông qua thi?t k? di ??ng m?ng nh? và sang tr?ng, ch?t l??ng b?n b?, hi?u n?ng m?nh m? và b?o m?t toàn di?n.

Máy có nhi?u kích c? màn hình khác nhau nh? 13,3 inch, 14 inch và 15,6 inch tho?i mái cho ng??i dùng l?a ch?n theo nhu c?u. Ngay c? phiên b?n v?i màn hình 15,6 inch c?ng ???c thi?t k? m?ng nh? và là c? máy di ??ng m?nh m?, sang tr?ng mà ng??i dùng khó có th? b? qua.

Sang tr?ng và l?ch lãm v?i dòng laptop m?i m?nh m? c?a HP 1
 

M?ng nh?, sang tr?ng

ProBook 400 series G4 có thi?t k? th?i trang m?ng nh? v?i c?nh vi?n c?c m?ng và ???c bao ph? b?i màu ghi b?c tinh t? bên ngoài. Máy có tr?ng l??ng ch? t? 1,49kg và m?ng ch? t? 19,8mm nên r?t c? ??ng, phù h?p cho nhu c?u làm vi?c và gi?i trí di ??ng m?i lúc, m?i n?i.

C?c b?n b?

Ch?t li?u thi?t k? b?ng nhôm cao c?p ngoài vi?c t?ng thêm v? sang tr?ng còn giúp ch?ng tr?y và h?n ch? va ch?m hi?u qu?. Dòng s?n ph?m là l?a ch?n phù h?p cho nhu c?u s? h?u m?t thi?t b? th?i trang, l?ch lãm nh?ng không kém ph?n m?nh m? và hi?u qu?.

???c thi?t k? cho nhu c?u s? d?ng di ??ng, HP ProBook 400 series G4 ??t tiêu chu?n b?n b? MTD-STD 810G c?a quân ??i M?. B?n thân máy ?ã tr?i qua 120.000 gi? th? nghi?m c?a HP trong các ?i?u ki?n s? d?ng kh?c nghi?t khác nhau.

S?n ph?m phù h?p cho doanh nhân ho?c ng??i dùng th??ng xuyên di chuy?n. Kh? n?ng ho?t ??ng b?n b? ?áng kinh ng?c c?a máy giúp ng??i dùng hoàn toàn yên tâm trong các tr??ng h?p không may nh? r?i ho?c va ch?m. Máy c?ng ho?t ??ng t?t các trong ?i?u ki?n nh? b?i b?m hay rung l?c m?nh.

Dòng ProBook 400 series m?i nh?t c?a HP ???c trang b? bàn phím có ?èn n?n LED thu?n ti?n cho làm vi?c trong ?êm t?i. Ngoài ra, tính n?ng ch?ng tràn và ch?ng b?i c?a bàn phím c?ng là ?i?m c?ng ?áng k? cho nhu c?u s? d?ng di ??ng b?n b?.

 

Sang tr?ng và l?ch lãm v?i dòng laptop m?i m?nh m? c?a HP 2

ProBook 400 series G4 là phiên b?n nâng c?p ?n t??ng c?a dòng G3 c?. HP trang b? cho dòng máy ProBook m?i nh?t này c?u hình không th? m?nh h?n. C? th? là b? x? lý t?i Core i7 th? h? th? 7 m?i nh?t c?a Intel, RAM t?i 16GB, ?i kèm card ?? h?a r?i c?c m?nh Nvidia 930MX 2GB và ? c?ng SSD chu?n M2 SATA t?c ?? siêu nhanh.

Hi?u n?ng v??t tr?i

C?u hình hoàn h?o này ??m b?o ProBook 400 series G4 có th? x? lý b?t c? tác v? công vi?c nào, dù ph?c t?p ??n ?âu. Th?c t?, ?ây c?ng là c?u hình cao nh?t mà ng??i dùng có th? k? v?ng trên nh?ng chi?c laptop cao c?p nh?t hi?n nay.

Dòng ProBook 400 series m?i c?a HP ???c trang b? màn hình FHD s?c nét cho ch?t l??ng công vi?c và gi?i trí v??t tr?i. Riêng phiên b?n ProBook 450 G4 dùng toàn b? màn hình FHD 15,6 inch cho kh? n?ng hi?n th? chi ti?t và ch?t l??ng.

Sang tr?ng và l?ch lãm v?i dòng laptop m?i m?nh m? c?a HP 3

Pin c?a ProBook 400 series G4 có tu?i th? cao ???c thi?t k? ??c bi?t cho th?i gian s? d?ng liên t?c t?i 1.000 l?n s?c, t??ng ?ng v?i 3 n?m s? d?ng, ??m b?o kh? n?ng ho?t ??ng ?n ??nh trong th?i gian dài. Máy có l?a ch?n h? tr? công ngh? s?c nhanh nên có th? gi?m thi?u t?i ?a th?i gian s?c pin, s?c ??y 90% pin ch? trong 90 phút, giúp t?ng kh? n?ng s?n sàng làm vi?c b?t c? lúc nào.Thi?t b? ??m b?o kh? n?ng s?n sàng cho công vi?c m?i lúc, m?i n?i. Máy ???c trang b? ?ng d?ng Skype ???c t?i ?u v?i h? th?ng âm thanh ch?t l??ng cao, kh? n?ng kh? ti?ng ?n ?n t??ng cho phép h?i h?p t? xa hi?u qu?.

S?n ph?m c?ng ???c trang b? nhi?u k?t n?i hi?n ??i nh? USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi AC t?c ?? cao và có l?a ch?n k?t n?i 4G LTE tùy t?ng m?u. L?a ch?n này cho phép ng??i dùng có th? d? dàng x? lý công vi?c ngay c? khi di chuy?n mà không ph?i ph? thu?c vào k?t n?i m?ng c? ??nh hay Wi-Fi.

B?o m?t toàn di?n

Dòng laptop dành cho doanh nghi?p c?a HP v?n n?i ti?ng vào kh? n?ng b?o v? d? li?u an toàn tuy?t ??i, và ProBook 400 series G4 c?ng không ph?i ngo?i l?. Máy ???c trang b? nh?ng tính n?ng b?o m?t nâng cao nh? c?m bi?n vân tay, chip TPM mã hóa ph?n c?ng, cùng hàng lo?t công ngh? b?o m?t cao c?p c?a HP nh? Client Security Suite và BIOSphere.

Công ngh? HP BIOSphere có kh? n?ng t? ??ng phát hi?n và ph?c h?i BIOS n?u g?p l?i ho?c b? t?n công; còn HP Client Security Suite ???c thi?t k? ?? ki?m sát và ng?n ch?n hi?u qu? các ho?t ??ng truy c?p trái phép vào h? th?ng. Thi?t b? th?m chí còn ???c tích h?p Wi-Fi AC hai ?ng-ten giúp t?ng c??ng b?o m?t và t?ng kh? n?ng b?t sóng Wi-Fi.

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh? v?y, th?t ng?c nhiên khi giá bán kh?i ?i?m c?a HP ProBook 400 series G4 ch? có 12,79 tri?u ??ng cho m?u máy 13,3 inch và 14 inch, hay 12,99 tri?u ??ng cho m?u máy 15,6 inch.

S?n ph?m ???c h? tr? gói b?o hành toàn di?n c?a HP bao g?m d?ch v? b?o hành VIP 30 phút (ta?i các Trung tâm ch?m sóc khách hàng toàn di?n c?a HP ? Hà N?i, TP.HCM, ?à N?ng và C?n Th?), b?o hành t?n nhà và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí.

Khách hàng có th? liên h? T?ng ?ài h? tr? 24/7 c?a HP qua hotline 1800 58 88 68 (mi?n phí) ?? nh?n ???c h? tr?.

??c bi?t t? nay ??n 18/1/2017, khi mua b?t k? s?n ph?m thu?c dòng HP ProBook 400 series G3 ho?c G4, khách hàng s? ???c t?ng m?t ba lô HP Value 15,6 inch tr? giá 500.000 ??ng.

C?u hình tham kh?o
HP ProBook 430/440 G4 (Z6T08PA/Z6T13PA)
 • B? x? lý Intel Core i5-7200U (2,5GHz lên ??n 3,1GHz v?i công ngh? Intel Turbo Boost, 3MB cache, 2 nhân)
 • H? ?i?u hành Windows 10 Home – HP khuyên dùng Windows 10 Pro.
 • RAM 4GB (1x4GB) DDR4 2133 
 • HDD 500GB 7200RPM SATA
 • Màn hình 13,3/14inch HD ch?ng chói ?èn n?n LED (1.366x768)
 • Giá tham kh?o: 16,09 tri?u ??ng.
HP ProBook 450 G4 (Z6T20PA)
 • B? x? lý Intel Core i5-7200U (2,5GHz lên ??n 3,1GHz v?i công ngh? Intel Turbo Boost, 3MB cache, 2 nhân)
 • H? ?i?u hành Windows 10 Home – HP khuyên dùng Windows 10 Pro.
 • RAM 4GB (1x4GB) DDR4 2133
 • HDD 500GB 7200RPM SATA
 • Màn hình 15,6 inch FHD ch?ng chói ?èn n?n LED (1.920x1.080)
 • Giá tham kh?o: 16,49 tri?u ??ng.

 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 41
 • Khách viếng thăm: 38
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 1,309
 • Tháng hiện tại: 308,653
 • Tổng lượt truy cập: 52,455,462

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058