tam quoc

 

Asus cung cấp dịch vụ bảo hành tận nơi

Đăng lúc: Thứ năm - 31/08/2017 23:38 - Người đăng bài viết: admin
 

Người dùng khi mua các sản phẩm màn hình, máy chủ, hoặc máy trạm nguyên bộ của Asus sẽ được hỗ trợ bảo hành tận nơi miễn phí trong vòng 3 năm trên phạm vi toàn quốc.

  • Asus làm m?i dòng laptop 2-trong-1 ZenBook Flip
  • Phát hi?n Backdoor ?n trong ph?n m?m hàng tr?m doanh nghi?p s? d?ng
  • Kingston gi?i thi?u RAM máy ch? DDR4 ??t ch?ng nh?n n?n t?ng Intel Purley
  • Lenovo thúc ??y chuy?n ??i ?i?n toán cá nhân hóa
  • Thêm l?a ch?n máy tr?m Lenovo cho doanh nghi?p

Nh?m nâng cao ch?t l??ng d?ch v? và s? tin c?y t? khách hàng s? d?ng s?n ph?m, Asus Vi?t Nam gi?i thi?u d?ch v? b?o hành t?n n?i Asus Onsite Service v?i nhi?u ti?n ích và h? tr? ?i kèm.

Theo ?ó, t? 1/1/2017?? 31/12/2017, khi mua s?n ph?m các dòng s?n ph?m g?m LCD , máy ch?, máy tr?m nguyên b? c?a Asus, khách hàng s? nh?n ???c h? tr? b?o hành t?n n?i mi?n phí trong vòng 3 n?m trên ph?m vi toàn qu?c.

Asus cung c?p d?ch v? b?o hành t?n n?i 1

Quy trình th?c hi?n b?o hành

Asus cung c?p d?ch v? b?o hành t?n n?i 2

Nh?ng l?u ý khi b?o hành

S?n ph?m ph?i do các nhà phân ph?i chính th?c c?a Asus Vi?t Nam phân ph?i m?i ???c h??ng d?ch v? này. D?ch v? ch? ???c áp d?ng trong ph?m vi Vi?t Nam.

Nh?ng s?n ph?m ?ã quá th?i gian b?o hành ho?c không ?? ?i?u ki?n b?o hành s? không ???c h??ng d?ch v? này.

Vi?c b?o hành t?n n?i s? do Trung tâm b?o hành chính hãng Asus ho?c ??i tác ?ã ???c ?y quy?n c?a hãng th?c hi?n.

Khách hàng v?n có th? ?em s?n ph?m tr?c ti?p t?i TTBH g?n nh?t ho?c s? d?ng d?ch v? Giao Nh?n T?n Nhà mi?n phí c?a Asus.

Th?i gian ?áp ?ng b?o hành t?n n?i có th? thay ??i tùy theo tình tr?ng s?n có c?a linh ki?n t?i Vi?t Nam. T?i ??a ?i?m b?o hành, Asus có quy?n t? ch?i b?o hành ho?c h? tr? n?u linh ki?n không ?úng theo máy ho?c không ?? ?i?u ki?n b?o hành. Khách hàng ph?i t? chuy?n máy ??n TTBH g?n nh?t ?? ???c ki?m tra và báo giá.

Vi?c tham gia d?ch v? Asus Onsite Service này ??ng ngh?a v?i vi?c khách hàng ??ng ý v?i các quy ??nh chính th?c c?a ch??ng trình. Trong tr??ng h?p có khi?u n?i, công ty s? tr?c ti?p gi?i quy?t theo ?úng các quy ??nh ?ã ??t ra.

Trong tr??ng h?p c?n thi?t, Asus có quy?n yêu c?u khách hàng cung c?p các gi?y t? liên quan ??n vi?c mua bán s?n ph?m tr??c khi th?c hi?n d?ch v? b?o hành t?n n?i.
 


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 90
  • Hôm nay: 17,628
  • Tháng hiện tại: 344,316
  • Tổng lượt truy cập: 53,620,778

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058