tam quoc

 

Máy tính bảng cho người khiếm thị

Đăng lúc: Chủ nhật - 15/01/2017 10:09 - Người đăng bài viết: admin
 

Hầu hết máy tính bảng ngày nay đều có màn hình cảm ứng chạm, nhưng Blitab là máy tính bảng có chức năng hiển thị chữ Braille 14 dòng và cả cảm ứng chạm.

 • Giao l?u ng??i khuy?t t?t v?i CNTT
 • Tin h?c th?p sáng ni?m tin cho ng??i khuy?t t?t
 • “Góp máy tính cho ng??i khuy?t t?t”
 • Website cho ng??i khuy?t t?t
 • Công ngh? cao h? tr? ng??i khuy?t t?t 

Chi?c máy tính b?ng này cùng m?t lúc có th? hi?n th? ???c 65 ch?, có th? chuy?n v?n b?n trên web và các ngu?n s? thành ch? Braille ?? ng??i khi?m th? có th? d? dàng truy c?p t? b?t k? ngu?n nào, t? e-book cho ??n tin t?c, th?i s? h?ng ngày. 

?ây là s?n ph?m c?a công ty kh?i nghi?p Blitab . Có tr? s? chính t?i Vienna, Áo, công ty này ?ang trong giai ?o?n cu?i c?a quy trình phát tri?n s?n ph?m, và ??a ra giá bán d? ki?n cho chi?c Blitab là 500USD. V?i 8 gi? s? d?ng m?i ngày, máy tính b?ng này có th? s? d?ng kho?ng 5 ngày cho m?t l?n s?c.
 
Máy tính b?ng cho ng??i khi?m th? 1
Máy tính b?ng Blitab có m?c giá kho?ng 500 USD, có th? hi?n th? ch? Braille cho ng??i khi?m th?.
M?c dù có vài lo?i màn hình hi?n th? ch? Braille trên th? tr??ng nh?ng s?n ph?m ??c ch? Braille th??ng có giá khá cao, trên 1.000USD và ch? có hi?n th? 1 dòng, th??ng g?m nh?ng l? kim di chuy?n lên và xu?ng, nên cùng lúc ng??i dùng ch? có th? ??c ???c vài t?.
 
Màn hình Braille c?a Blitab g?m 14 dòng, m?i dòng g?m 23 ô và m?i ô có 6 ?i?m. M?i ô có th? hi?n th? m?t ký t? trong b?ng ch? Braille. Bên d??i l?p màn hình này là các l?p ch?t li?u, có m?t l?p màng ??c bi?t khác mà công ty không mô t? chi ti?t. 
 
Ngoài ra, Blitab có m?t d?ch v? tr?c tuy?n ?? chuy?n v?n b?n mà b?n th?y ???c trên màn hình ch?m thông th??ng thành ch? Braille. 
 
Ngoài Blitab, có m?t d? án t??ng t? do ??i h?c Michigan, M? ?ang ti?n hành, v?i m?c ?ích là t?o lo?i màn hình hi?n th? ch? Braille ti?n l?i h?n mà nhóm nghiên c?u t?i ??i h?c này ?ã trình di?n s?n ph?m m?u h?i tháng 12 v?a qua, nh?ng màn hình ?y v?n còn trong giai ?o?n phát tri?n.
 
M?t ph?n c?a màn hình ch?m n?i c?a Blitab ch?y trên n?n Android c?a Google. Blitab c?ng ?ang phát tri?n m?t ?ng d?ng bàn phím Braille.
 
Nh?ng th?c s? th? tr??ng cho thi?t b? Braille không nhi?u. Theo m?t nghiên c?u n?m 2009 c?a H?i Khi?m th? qu?c gia M?, có ít h?n 10% ng??i khi?m th? t?i M? ??c Braille. Tuy nhiên, Jonathan Lazar, giáo s? v? khoa h?c máy tính và thông tin c?a ??i h?c Towson, chuyên nghiên c?u v? kh? n?ng truy c?p web dành cho ng??i khuy?t t?t, cho r?ng nh? có Blitab, s? ng??i khi?m th? s? ??n v?i Braille d? dàng h?n, t? ?ó kích thích c?ng ??ng ng??i dùng ??c Braille. Ngoài ra, m?c giá quá cao c?a nh?ng thi?t b? Braille tr??c ?ây c?ng là m?t rào c?n không nh?. Còn v?i m?c 500USD khá c?nh tranh, ?ây là c? h?i cho h? ti?p c?n ch? Braille.

Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Ms.Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tư Vấn Dàn Mạng

Ms. Thanh Tâm
0909.83.13.69
Mr.Huy Quốc
0906.217.918

Tin khuyến mãi

Thống kê

 • Đang truy cập: 103
 • Khách viếng thăm: 102
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 13,994
 • Tháng hiện tại: 342,004
 • Tổng lượt truy cập: 52,488,813

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nam
0935.160.058