tam quoc

 

Ổ cứng di động WD My Passport Ultra 2017: Đẹp và nhanh hơn

Đăng lúc: Thứ bảy - 21/10/2017 07:59 - Người đăng bài viết: admin
 

Phiên bản mới được thay đổi về kiểu dáng cũng như nâng cấp đáng kể về hiệu năng, nhằm mang lại cho người dùng giải pháp lưu trữ di động đáng tin cậy và hiệu quả nhất.

  • C?n c?nh b? ?ôi ? di ??ng My Passport m?i c?a WD
  • ? c?ng WD My Book: Gi?i pháp l?u tr? ?? bàn hi?u qu?, an toàn
  • ? c?ng di ??ng WD My Passport: Th?i trang, giá h?p d?n
  • WD ra m?t dòng l?u tr? t?i ?u cho chuyên gia sáng t?o
  • WD gi?i thi?u dòng ? c?ng g?n ngoài My Passport 4TB
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 1
My Passport Ultra 2017 là s?n ph?m m?i thu?c dòng ? c?ng g?n ngoài v?a ra m?t trong n?m nay c?a hãng Western Digital (WD). V? ngo?i hình, My Passport Ultra 2017 th?a h??ng thi?t k? c?a dòng ? My Passport phiên b?n 2016 ra m?t cu?i n?m ngoái, v?n ???c làm m?i hoàn toàn ch? không còn mang hình dáng quy?n h? chi?u (passport) gi?ng nh? các phiên b?n ??i c? tr??c ?ó. Các phiên b?n m?i k? t? n?m 2016 gi? ?ây có thi?t k? vuông v?n và góc c?nh h?n.
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 2
?i?m khác bi?t gi?a m?u m?i 2017 và m?u 2016 là WD ?ã k?t h?p gi?a l?p v? nh?a m? ? m?t n?a trên c?a ? và n?a còn l?i ???c làm b?ng kim lo?i v?i các ???ng chéo song song t?o hình n?i trông có v? khá sang tr?ng. Dòng ? WD My Passport 2017 m?i ngoài màu ?en k?t h?p xám b?c còn có thêm phiên b?n tr?ng k?t h?p vàng ??ng. Theo ?ánh giá c?a Test Lab, ph?n v? b?ng kim lo?i này giúp s?n ph?m trông khá l? m?t h?n phiên b?n 2016, th?i trang và sang tr?ng h?n, nh?ng ng??c l?i thì d? bám vân tay nên mau b?n, gây khó ch?u cho ng??i dùng khó tính.
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 3
WD My Passport Ultra 2017 trang b? c?ng k?t n?i USB 3.0 v?n r?t ph? bi?n ? ?a s? ? c?ng g?n ngoài ?ang ???c bán trên th? tr??ng hi?n nay. V? m?t công ngh?, USB 3.0 có t?c ?? truy?n d? li?u theo lý thuy?t lên ??n 5Gb/s, nhanh g?p 10 l?n so v?i m?c 480Mb/s c?a USB 2.0. N?m ngay bên c?nh c?ng giao ti?p còn có ?èn tín hi?u ánh sáng tr?ng giúp ng??i dùng d? nh?n bi?t khi ?ang sao chép d? li?u.
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 4
Thi?t b? ?i kèm cáp k?t n?i USB 3.0 và bao da giúp b?o v? trong quá trình ho?t ??ng c?ng nh? mang ?i. WD hi?n cung c?p ? My Passport Ultra 2017 v?i các m?c dung l??ng 1TB, 2TB, 3TB và 4TB. ? c?ng di ??ng này có kích th??c nh? g?n, 110x81,5x13,5mm và n?ng 140g cho phiên b?n 1TB, các phiên b?n còn l?i dày 21,5mm và n?ng 250g.
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 5
V? hi?u n?ng, WD My Passport Ultra 2017 cung c?p t?c ?? truy?n d? li?u th?c t? cao h?n kho?ng t? 15-20% so v?i phiên b?n My Passport 2016. C? th? là, khi Test Lab s? d?ng ph?n m?m ATTO ?? ?o t?c ?? ??c và ghi qua c?ng USB 3.0, WD My Passport Ultra 2017 ??t k?t qu? l?n l??t 141MB/s và 133MB/s. Các th? nghi?m trong bài và th? nghi?m so sánh c? hai ? này ??u ???c th?c hi?n trên cùng c?u hình laptop Dell Inspiron 14 (3437).
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 6
Ngoài ra, khi so sánh hi?u n?ng th?c t? c?a ? WD My Passport Ultra 2017, Test Lab nh?n th?y k?t qu? ??t ???c khi ?o qua c?ng USB 3.0 cao g?p 3-4 l?n so v?i khi ?o qua c?ng USB 2.0. ?i?u ?ó cho th?y nh? h? tr? c?ng USB 3.0 t?c ?? cao, các s?n ph?m ? c?ng g?n ngoài ??i m?i hi?n nay nh? WD My Passport Ultra 2017 giúp ng??i dùng có th? sao chép các t?p tin dung l??ng cao m?t cách nhanh chóng, không còn ph?i ch? ??i lâu nh? tr??c ?ây n?a.
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 7
T??ng t? các ? c?ng My Passport khác, WD c?ng cung c?p kèm theo ? My Passport Ultra 2017 b? ph?n m?m g?m nh?ng công c? nh? WD Drive Utilities ?? theo dõi, phân tích tình tr?ng ? c?ng, quét ?? phát hi?n bad sector, ??ng th?i cung c?p ch?c n?ng xóa d? li?u an toàn trong ?; ph?n m?m WD Backup giúp t? ??ng sao l?u hình ?nh, nh?c, video và tài li?u cá nhân t? h? th?ng máy tính vào ? c?ng g?n ngoài; và ph?n m?m WD Security giúp b?o v? n?i dung l?u tr? luôn ? ch? ?? riêng t?, an toàn.

Chi ti?t k?t qu? th? nghi?m th?c t? ?o t?c ?? ??c/ghi t?i Test Lab:

? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 8
K?t qu? ?o b?ng ph?n m?m ATTO qua c?ng USB 2.0
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 9
K?t qu? ?o b?ng ph?n m?m ATTO qua c?ng USB 3.0
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 10
K?t qu? ?o t?c ?? ??c trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 2.0
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 11
K?t qu? ?o t?c ?? ghi trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 2.0
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 12
K?t qu? ?o t?c ?? ??c trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0
? c?ng di ??ng WD My Passport Ultra 2017: ??p và nhanh h?n 13
K?t qu? ?o t?c ?? ghi trung bình b?ng ph?n m?m HD Tune Pro qua c?ng USB 3.0


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 668
  • Tháng hiện tại: 305,587
  • Tổng lượt truy cập: 58,860,176

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465