tam quoc

 

HP ProBook 400 series G4: Lựa chọn cho người dùng "ăn chắc mặc bền"

Đăng lúc: Thứ ba - 31/10/2017 19:51 - Người đăng bài viết: admin
 

Thị trường laptop đang phát triển không ngừng với lượng sản phẩm đa dạng phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Thế nhưng hiếm có một sản phẩm nào có được sự hoàn thiện trong thiết kế cũng như tính năng như HP ProBook 400 series G4.

  • HP ra m?t workstation 2-trong-1 ZBook x2
  • HP Pavilion x360 - Làm ???c nhi?u h?n v?i Windows Ink
  • HP làm m?i dòng laptop cao c?p Spectre
  • HP m? bán laptop siêu m?ng nh? Envy 13 2017 

Thi?t k? truy?n th?ng pha l?n chút hi?n ??i

V? ngoài c?a ProBook 400 series G4 s? khi?n ng??i dùng d? dàng nh?n ra ?ây là m?t s?n ph?m c?a HP nh? vào nh?ng ???ng cong m?m m?i mà nó s? h?u. V? ??p truy?n th?ng này giúp cho máy có ???c cái nhìn thân thi?n h?n và d? ti?p c?n v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng. Tuy nhiên, cái cách mà ??i ng? thi?t k? c?a HP s? d?ng tông màu Silver (B?c) ph? h?t b? m?t c?a s?n ph?m c?ng nh? vi?c gi?m thi?u t?i ?a ?c vít l?i khi?n cho HP ProBook 400 series G4 tr? nên hi?n ??i h?n và n?i b?t h?n th? h? G3 c? r?t nhi?u.

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 1

B?ng cách s? d?ng ch?t li?u h?p kim nhôm cao c?p cho chi?u ngh? tay, HP ?em ??n cho ng??i dùng m?t s?n ph?m có ?? b?n cao ??t tiêu chu?n MIL-STD-810G c?a quân ??i M?. T? ?ó máy có kh? n?ng ch?u l?c, ch?ng va ??p t?t h?n, th?m chí ProBook 400 còn có kh? n?ng ?? ???c v?t có kh?i l??ng t??ng ???ng 100kg. ?u ?i?m t? ch?t li?u c?ng giúp máy t?n nhi?t t?t h?n, c?ng nh? ít bám vân tay và b?i b?n.

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 2

Màn hình nhìn có v? m?ng nh?ng các thành ph?n ??u ???c ép ch?t. Bên c?nh ?ó, h? th?ng b?n l? ?ôi c?ng làm r?t t?t nhi?m v? c?a mình khi gi? cho ph?n màn hình này có ???c s? ?n ??nh, không g?p ph?i hi?n t??ng rung l?c m?i khi di chuy?n hay va ch?m nh? vào màn hình.

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 3

B?o m?t cao c?p v?i nhi?u công ngh? tích h?p

D? dàng nh?n th?y trên b? m?t chi?u kê tay c?a nh?ng chi?c ProBook 400 Series G4 chính là h? th?ng c?m bi?n vây tay mà HP ?ã tích h?p. Nh? v?y ng??i dùng s? có ???c nh?ng tr?i nghi?m yêu c?u quy?n riêng t? cao m?t cách hoàn h?o nh?t c?ng nh? ??m b?o ???c an toàn cho d? li?u và thông tin c?a mình.

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 4

Ngoài ra, dòng s?n ph?m này c?a HP v?n ???c k? th?a r?t nhi?u công ngh? b?o m?t thông minh c?a hãng nh? BIOSphere có kh? n?ng t? ??ng phát hi?n và ph?c h?i BIOS n?u g?p l?i ho?c b? t?n công; chip TPM và ph?n m?m Client Security giúp b?o m?t d?a trên mã hóa ph?n c?ng ?? d? li?u an toàn tuy?t ??i c? khi không may b? k? gian ?ánh c?p máy. ?úng tiêu chí c?a m?t chi?c laptop dành cho doanh nghi?p.

Màn hình FullHD s?c nét

HP ProBook 400 Series G4 ???c ra m?t v?i nhi?u phiên b?n tùy ch?n màn hình t? 13,3 inch, 14 inch và 15,6 inch nh?ng ?i?u ??c bi?t ? dòng s?n ph?m chính là dù ? kích th??c nào máy có ???c ?? phân gi?i FullHD (1920 x 1080 pixel) ?em ??n ch?t l??ng hình ?nh s?c nét, màu s?c trung th?c và không quá r?c r?. M?t màn hình nh? v?y s? ph?c v? t?t h?n cho công vi?c, ng??i dùng s? không b? m?t t?p trung hay g?p ph?i hi?n t??ng m?i m?t nh? nh?ng màn hình quá r?c.

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 5

Bàn phím ch?ng tràn tích h?p ?èn led n?n ti?n d?ng

HP ProBook 400 Series G4 ???c trang b? ?èn n?n v?i 3 m?c sáng, h? tr? cho thao tác so?n th?o trong môi tr??ng thi?u sáng hay ban ?êm mà không s? ?nh h??ng ??n ng??i khác. Tr?i nghi?m trên bàn phím này c?ng khá t?t, m?c dù dành trình phím h?i nông nh?ng nh? ?? ?àn h?i t?t, các phím b?m l?n có kho?ng cách h?p lý giúp cho ng??i dùng không g?p ph?i hi?n t??ng gõ nh?m hay m?i tay trong quá trình so?n th?o.

Ngoài ra, bàn phím c?a máy còn có kh? n?ng ch?ng tràn t? ?ó giúp b?o v? máy tính kh?i nh?ng l?n s? ý ?? n??c lên bàn phím (n?i ?au th?m kín mà b?t kì ng??i dùng v?n phòng nào c?ng lo s?).

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 6

C?u hình ?a d?ng, ?áp ?ng m?i nhu c?u

V?i t?ng kích th??c màn hình khác nhau, HP c?ng ?em ??n cho ProBook 400 series t?ng tùy ch?n c?u hình t??ng ?ng bao g?m CPU t? Intel Core i3 - i5 - i7 c?ng nh? card ?? h?a r?i ?i kèm. Ngoài 2 khe RAM ti?n d?ng, máy còn h? tr? SSD M.2 bên c?nh SATA 2.5 truy?n th?ng v?i m?c ?ích nâng cao ch?t l??ng l?u tr? cho ng??i dùng. Bên c?nh ?ó, ?u ?i?m c?a máy còn ??n t? công ngh? pin cao c?p, có tu?i th? cao so v?i các laptop cùng phân khúc v?i 1000 vòng s?c t??ng ???ng 3 n?m s? d?ng.

HP ProBook 400 series G4: L?a ch?n cho ng??i dùng "?n ch?c m?c b?n" 7

Hi?n t?i, HP ProBook 400 series G4 trang b? chip Intel Core i5-7200U ?ang ???c bán v?i m?c giá t? 15,19 tri?u ??ng cho m?u 440 G4 và phiên b?n 450 G4 v?i card ?? h?a r?i có m?c giá cao h?n t? 16,89 tri?u ??ng.

Ngoài ra, s?n ph?m ???c h? tr? gói b?o hành toàn di?n c?a HP bao g?m d?ch v? b?o hành VIP 30 phút (ta?i các Trung tâm ch?m sóc khách hàng toàn di?n c?a HP ? Hà N?i, Tp. HCM, ?à N?ng và C?n Th?), b?o hành t?n nhà và b?o hành giao và nh?n t?i nhà mi?n phí. Khách hàng có th? liên h? T?ng ?ài h? tr? 24/7 c?a HP qua hotline: 1800 58 88 68 (mi?n phí) ?? nh?n ???c h? tr?.

??c bi?t t? nay ??n ngày 26/11/2017, khi mua b?t k? s?n ph?m thu?c dòng HP ProBook 400 G4, khách hàng s? ???c t?ng m?t chu?t máy tính không dây HP Z3700.


Nguồn tin: www.pcworld.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

ho tro tu van ms tam

 

KINH DOANH ONLINE

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tư Vấn Dàn Mạng

Mr.Huy Quốc
0906.217.918
Thanh Tâm
0909.83.13.69

Tin khuyến mãi

Thống kê

  • Đang truy cập: 26
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 583
  • Tháng hiện tại: 305,502
  • Tổng lượt truy cập: 58,860,091

Tin tức

Dịch Vụ Sửa Chữa Tận Nơi

Mr. Nhanh
0938.540.465